Menu Zamknij

Zgłoś mowę nienawiści

Dla ułatwienia zgłaszania mowy nienawiści zostały uruchomione specjalne formularze. Dzięki czemu szybko i prosto prześlecie swoje zgłoszenie.

Stop mowie nienawiści to miejski projekt do zgłaszania i usuwania przejawów mowy nienawiści z przestrzeni Wrocławia: treści i elementów graficznych naruszających dobre obyczaje i godność ludzką. Jest on adresowany do ogółu mieszkańców, społeczności szkolnych oraz zarządców nieruchomości odpowiedzialnych za estetykę budynków.

Zgłoś mowę nienawiści

Widzisz nienawistne napisy i symbole na obiektach przestrzeni miejskiej? Zgłoś je do nas. Możesz to zrobić korzystając ze specjalnego formularza.

 

 

Bądź wysyłając na anonimowy adres e-mail smn@wcrs.wroclaw.pl zdjęcia naklejek, plakatów, napisów, symboli, które propagują nienawiść, wraz z podaniem lokalizacji.

Jak to działa?

Każde zgłoszenie jest rejestrowane w systemie informatycznym i poddawane procedurze. Usuwanie przejawów mowy nienawiści realizowane jest bezpośrednio przez zarządców nieruchomości lub przez osoby wykonujące prace na cele społeczne, zasądzone przez wrocławskie sądy rejonowe. Projekt jest realizowany przez Wrocławskie Centrum Integracji (Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej) we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (Wielokultury Wrocław), Strażą Miejską oraz z Policją.

Co to jest mowa nienawiści?

Wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przedstawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia. Zgodnie z definicją Rady Europy mowa nienawiści to wypowiedzi, napisy, gesty poniżające drugą osobę, które prowadzą do określonych czynności względem tych osób, zachęcają do przemocy wobec nich i podważają podstawowe wartości jak godność człowieka i demokracja.

Linki:

Wielokultury Wrocław

www.wielokultury.wroclaw.pl/bezpieczenstwo-program-stop-mowie-nienawisci-sud

Wroclaw.pl

www.wroclaw.pl/mowa-nienawisci-wroclaw-jak-zglosic

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

www.wcsn.pl/centrum-zgloszen-wroclaw

 

Przewiń do góry