Menu Zamknij

Zaproszenie na szkolenie „Zarządzanie konfliktami międzykulturowymi” oraz „Przeciwdziałanie dyskryminacji”

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) oraz Miasto Wrocław serdecznie zapraszają na szkolenie “Zarządzanie konfliktami międzykulturowymi”, które odbędzie się we Wrocławiu w dniu 30 maja, oraz “Przeciwdziałanie dyskryminacji”, które odbędzie się  w dniu 31 maja.

Szkolenia organizowane są w ramach międzynarodowego projektu “Wspieranie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania”, współfinansowanego przez Komisję Europejską. W projekcie obok Polski bierze udział Grecja, Malta, Hiszpania, Rumunia, Włochy i Austria.

O Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji

Założona w 1951 roku Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji jest wiodącą organizacją międzyrządową działającą w dziedzinie migracji. W skład IOM wchodzą 163 kraje członkowskie, w tym Polska od 1992 roku. Dodatkowo 10 państw posiada status obserwatora. Od 2016 r. IOM jest agendą ONZ. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom oraz chroni ich prawa. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny związek między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz uznaje prawo do swobodnego przemieszczania się osób. Biuro IOM na terenie Polski działa od 2002 roku i prowadzi projekty w zakresie pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji, zwalczania nieregularnej migracji oraz przeciwdziałania handlowi ludźmi, integracji imigrantów, zdrowia oraz projekty badawcze.

Szczegółowe informacje:

Szkolenie Zarządzanie konfliktami międzykulturowymi (30.5)

Szkolenie Przeciwdziałanie dyskryminacji (31.5)

Przewiń do góry