Menu Zamknij

Zaproszenie na konferencję “Uczeń obcojęzyczny w szkole – szukamy rozwiązań”

Zorganizowane we wrocławskich szkołach klasy powitalne, a także coraz większa liczba dzieci obcojęzycznych we Wrocławiu zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań edukacyjnych.

Mamy przyjemność zaprosić Was na konferencję pt. Uczeń obcojęzyczny w szkole – szukamy rozwiązań!, która odbędzie się 12 września Auli Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Dawida 1.

Zagadnienia poruszane na konferencji dotyczyć będą m.in.: nauczania języka polskiego jako obcego, oceniania i dostosowania wymagań w nauczaniu dzieci cudzoziemskich, adaptacji dzieci cudzoziemskich w szkole, szeroko pojętej współpracy nauczycieli, rodziców, środowiska szkolnego i lokalnego. Szczegółowy program znajdziecie w wydarzeniu.

Program konferencji:

9:30 – 9:45 Rejestracja uczestników

10:00 Otwarcie konferencji

10:15 Wprowadzenie w problematykę konferencji:
Wyzwania edukacji międzykulturowej,
dr Kamila Kamińska-Sztark, UWr

10:45 – 11:45 Wykład z dyskusją:
Rola nauczyciela języka polskiego jako drugiego
w kształceniu językowo-kulturowym,
dr hab. Anna Żurek, UWr
dr Katarzyna Stankiewicz, UKSW

11:45 Prezentacja sekcji tematycznych

11:50 – 12-15 Przerwa i prezentacja wydawnictw
oraz materiałów metodycznych

12:15 – 13:45 Praca w wybranych sekcjach i konsultacje

14:00 – 14:30 Podsumowanie prac w sekcjach

14:40 Zakończenie konferencji

Tematy sekcji:
1. Ocenianie uczniów obcojęzycznych jako wyzwanie dla szkoły
2. Wszyscy uczymy języka polskiego, czyli wspierająca rola nauczycieli pracujących z uczniem obcojęzycznym
3. Tutoring rówieśniczy jako szansa wzajemnego uczenia się
4. Wsparcie rodziców dzieci obcokrajowców: przykłady dobrych praktyk
5. Pierwsze dni w szkole dzieci obcojęzycznych: narzędzia i techniki adaptacji
6. Dobre praktyki w nauczaniu języka polskiego jako obcego dzieci obcojęzycznych w szkole podstawowej
7. Konsultacje indywidualne dla chętnych nauczycieli i dyrektorów.

Plakat konferencji

Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Wielokultury Wrocław).

Partnerzy: Fundacja MODE, Fundacja Ukraina, Stowarzyszenie Nomada, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Szkoła Podstawowa Nr 90, XV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu.

Na konferencję obowiązują zapisy na adres mailowy wielokultury@wcrs.wroclaw.pl do dnia 6 września 2019 r. z podaniem imienia, nazwiska, funkcji oraz instytucji.

Przewiń do góry