Menu Zamknij

Wyniki konkursu dotacyjnego “Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i przedszkolach”

W dniu 28 stycznia Miasto Wrocław ogłosiło konkurs na dotację “WSPARCIE DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH”. 

Listę ofert, które otrzymały dotacje znajdziecie na stronie: https://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/49951/28-01-2021-2795?fbclid=IwAR0Gj2WFtf1bR8Lxt2CA8UYF8GbeJbJwL4mTC-VZTed5Q-67Er4yn4ej5Ow.

Zadanie polega na podnoszeniu kompetencji międzykulturowych, promowaniu postaw otwartości i dialogu oraz przeciwdziałaniu konfliktom międzygrupowym i interpersonalnym, dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami w środowisku szkolnym i przedszkolnym poprzez realizację:
1) działań edukacyjnych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą m.in. nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pedagogów, psychologów;
2) działań integracyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
3) działań integracyjno-edukacyjnych dla rodziców i opiekunów prawnych;
4) działań integracyjno-edukacyjnych dla Ambasadorów Dialogu;
5) działań prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania konfliktom międzykulturowym i dyskryminacji oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych o charakterze międzykulturowym.

Do pozyskania łącznie jest przeznaczono 300 tyś. zł.

 

Przewiń do góry