Menu Zamknij

Zespół ds. Uczniów i Rodzin Obcojęzycznych

Zespół ds. Uczniów i Rodzin Obcojęzycznych (ZURO) powstał w 2015 roku w związku z pojawieniem się we Wrocławiu znacznej liczby uczniów nieznających języka polskiego wcale lub znających go w stopniu niewielkim. Celem ZURO jest diagnozowanie aktualnych wyzwań i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań dotyczących obecności uczniów i rodzin obcojęzycznych we wrocławskich szkołach i przedszkolach.

Działania ogólne

Prace ZURO odbywają się w formie spotkań merytorycznych, konsultacji dla szkół i przedszkoli oraz wypracowywania nowych rozwiązań systemowych dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu.

Dla kogo?

Program jest skierowany do dyrektorów szkół, przedszkoli, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych.

Metoda

Koordynacją prac tego zespołu zajmuje się Koordynator ds. Dialogu Międzykulturowego, a w jego pracach biorą udział eksperci m.in. z Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją dzieci obcojęzycznych oraz zaproszeni dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, a także pracownicy Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz innych instytucji.


Organizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Zespół Dialogu Międzykulturowego)
Finansowanie: Gmina Wrocław
Język: polski
Termin: cyklicznie
Kontakt: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl

Przewiń do góry