Menu Zamknij

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Od lat wspieramy i współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Jedną z form współpracy są konkursy dotacyjne, w ramach których stowarzyszenia i fundacje mogą składać oferty na realizację projektów, m.in. z zakresu edukacji i integracji międzykulturowej.

W 2018 roku został ogłoszony nowy Program Integracji i Edukacji Międzykulturowej. Jest on skierowany do organizacji pozarządowych i ma na celu podnoszenie poziomu wiedzy oraz kształtowanie wśród mieszkańców Wrocławia postaw otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur.

W 2018 roku dofinansowanie otrzymało 7 organizacji pozarządowych: Związek Ukraińców w Polsce (Festiwal Viva Ukraina, Viva Polonia Lato), Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej (Szkolne muzea wielokulturowości), Fundacja Go’N’Act (Przedszkolaki poznają świat zmysłami), Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Międzykulturowi Ambasadorzy Wrocławia), Fundacja Dobre Kadry (Inny nie znaczy gorszy), Fundacja Ekorozwoju (Każdy inny – wszyscy równi), Ekocentrum Wrocław (zajęcia edukacyjne), Fundacja Ukraina (WelCOME to CUKR).

W ramach programu prowadzone są: edukacyjne warsztaty dla dzieci, młodzieży, spotkania w ramach „Żywej biblioteki”, programy szkolnych muzeów wielokulturowości, warsztaty edukacyjno-integracyjne, artystyczne festiwale i zajęcia integracyjne, seminaria i spotkania, specjalistyczne szkolenia dla rożnych grup odbiorców.

W ramach współpracy z Fundacją Ukraina zrealizowano również w sierpniu 2018 roku wakacyjny kurs języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich rozpoczynających swój pierwszy rok szkolny we Wrocławiu oraz rozpoczęto wdrażanie integracyjnego programu „Ruska 46 A”.


Organizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Zespół Dialogu Międzykulturowego), organizacje pozarządowe
Finansowanie: Gmina Wrocław
Język: polski, angielski, ukraiński
Termin: cyklicznie
Kontakt: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl