Menu Zamknij

WroMigrant: zobowiązanie do powrotu

Dostałem/am zobowiązanie do powrotu, czy mogę się odwołać?

Tak, możesz odwołać się od tej decyzji w przypadku uzasadnionych powodów. Odwołanie należy złożyć do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (Straż Graniczna).

W decyzji o zobowiązaniu do powrotu określa się termin dobrowolnego powrotu, który wynosi od 15 do 30 dni, liczonych od dnia doręczenia decyzji. W decyzji mieści się informacja czy i w jakim trybie przysługuje odwołanie od tej decyzji. Decyzję tę odnotowuje się w paszporcie cudzoziemca.

Termin dobrowolnego powrotu nie jest wskazywany w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo ucieczki cudzoziemca lub wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa. W takiej sytuacji decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.

WAŻNE: w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu określa się zakaz ponownego wjazdu do Polski na okres od 6 miesięcy do 5 lat.

Na grafice zobrażony tekst, który znajduje się w treści artykułu

Przewiń do góry