Menu Zamknij

WroMigrant: zezwolenie na pobyt w celu połączenia z rodziną

Kiedy mogę wnioskować o zezwolenie na pobyt w celu połączenia z rodziną?

O zezwolenie na pobyt w celu połączenia z rodziną mogą wnioskować małżonkowie lub małoletnie dzieci osoby przebywającej w Polsce m.in. na podstawie:

  • zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE;
  • kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, na których przebywa co najmniej 2 lata (w momencie składania wniosku);
  • nadania statusu uchodźcy lub udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
  • zezwolenia na pobyt czasowy wydanego m.in. w celach prowadzenia badań naukowych, wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, lub w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, korzystania z mobilności długoterminowej naukowca.

WAŻNE: Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę.

Jeżeli przebywasz poza Polską, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną składa małżonek lub rodzic mieszkający w Polsce.

Przewiń do góry