Menu Zamknij

WroMigrant: zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia

Jestem studentem/ką studiów stacjonarnych i składam wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Jakie środki finansowe powinienem/am wykazać?

Kwota, jaką musisz wykazać, zależy od roku studiów. 

  • Jeżeli jesteś studentem/ką pierwszego roku studiów, powinieneś/aś wykazać środki finansowe na okres 15 m-cy
  • Jeżeli twoje studia są objęte programem unijnym, który przewiduje mobilność wewnątrz UE – na okres 2 lat. 
  • Jeżeli jesteś studentem/ką kolejnego roku na każdy miesiąc planowanego pobytu w okresie studiów, plus na 3 miesiące po ukończeniu studiów (jednak nie więcej niż na okres 3 lat). 

Do kosztów utrzymania należy doliczyć także koszty zamieszkania i koszty podróży powrotnej. 

Koszty utrzymania to minimum 701 zł/miesięcznie, jeżeli przebywasz w Polsce sam, 528 zł/miesięcznie na każdego członka rodziny, jeżeli masz osoby na swoim utrzymaniu. 

Koszty zamieszkania obejmują czynsz i wszystkie opłaty eksploatacyjne, które należy przeliczyć na liczbę osób mieszkających w lokalu. Te koszty określisz w oświadczeniu, które dołączasz do wniosku o zezwolenie na pobyt.

Koszty podróży powrotnej: 200 zł – jeżeli przybywasz z kraju sąsiadującego z Polską, 500 zł – jeżeli przybywasz z innego państwa UE, 2500 zł – jeżeli przybywasz z kraju spoza UE niesąsiadującego z Polską.

Przykład: Pochodzisz z Brazylii, jesteś na drugim roku studiów, przebywasz w Polsce sam, a miesięczne koszty zamieszkania wynoszą 900 zł. Powinieneś wykazać kwotę minimum 1601 zł (701 zł + 900 zł) miesięcznie na cały okres planowanego pobytu, plus koszty podróży powrotnej (2 500 zł).

Przewiń do góry