Menu Zamknij

WroMigrant – Wstęp

Zdjęcie Prezydenta Wrocławia Jacka SutrykaWitam serdecznie we Wrocławiu!

Cieszę się, że Państwa wyborem stała się stolica Dolnego Śląska. Jestem przekonany, że czas pokaże, iż była to bardzo dobra decyzja.

Wrocław jest dynamicznie rozwijającym się miastem o bogatej wielokulturowej historii, które odważnie patrzy w przyszłość. Posiadamy wysoki wskaźnik rozwoju gospodarczego, stale wzrastającą liczbę miejsc pracy, a dzięki znakomitemu położeniu w sercu Europy łatwo tu dotrzeć. Może właśnie dlatego mieszka u nas już ponad 120 tys. obcokrajowców, a liczba ta ciągle rośnie.

Jako miasto odpowiedzialne za każdego z naszych mieszkańców staramy się, aby wszyscy nowoprzybyli – niezależnie od pochodzenia, wyznania czy wizji własnego życia – czuli się u nas dobrze. Dlatego też wspieramy i rozwijamy działania, które ułatwią nowym wrocławianom i wrocławiankom odnalezienie się w naszym mieście. Otwieramy kolejne punkty informacji i aktywności migrantów i migrantek „WroMigrant” oraz wspólnie z partnerami przygotowujemy różne pomoce informacyjne, w których znalazły się praktyczne informacje dotyczące wielu ważnych spraw, takich jak kwestie pobytu, edukacji, kursów językowych, ochrony zdrowia czy komunikacji.

Wierzę, że dzięki tym małym pomocom, a także niezwykłej otwartości wrocławian, szybko poczujecie się Państwo u nas jak w domu. Chciałbym, by tak się stało. Abyśmy wspólnie mogli kształtować przyszłość Wrocławia – tolerancyjnego, różnorodnego, wielokulturowego i pełnego wzajemnego szacunku miejsca.

Odręczny podpis Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia


Wprowadzenie

Cieszymy się, że przybyliście do Wrocławia. Doskonale wiemy, że każdy początek w nowym miejscu jest trudny i rodzi wiele pytań. Jak i gdzie muszę zalegalizować swój pobyt? Gdzie i jak mogę skorzystać z opieki medycznej? Czy istnieją odpo­wiednie dla mnie kursy językowe? Gdzie moje dzieci mogą pójść do szkoły? Dlatego stworzyliśmy ten przewodnik.

W poszczególnych częściach umieściliśmy interesujące Was informacje. W rozdziale „Pobyt” dowiecie się na temat legalizacji pobytu w Polsce na podstawie dokumentów, takich jak wiza, zezwolenie na pobyt czasowy i stały, karta Polaka lub karta rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE). Znajdziecie też informacje dotyczące meldunku oraz numeru PESEL. Rozdział „Praca” dotyczy przede wszystkim uzyskania pozwolenia na pracę. Zawarliśmy tu także podpowiedzi, jak i gdzie szukać pracy we Wrocławiu. Rozdział „Edukacja” zawiera informacje na temat systemu edukacji w Polsce, prezentuje różne typy szkół, zasady rekrutacji, a także podpowiada, gdzie szukać kursów języka polskiego dla migrantów/ek. „Opieka medyczna” to część przewodnika poświęcona funkcjonowaniu publicznej opieki zdrowia w Polsce. Dowiecie się z niej również, jakie szczepienia obowiązują w naszym kraju i gdzie szukać pomocy medycznej w nocy, w dni świąteczne oraz w nagłych wypadkach. Znajdziecie tutaj także informacje o profilaktyce zdrowotnej, pomocy dla osób doznających przemocy domowej oraz pomocy psychiatrycznej. W rozdziale „Pomoc społeczna oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze” zawarliśmy informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy psychologicznej i rodzinnej oraz świadczeń rodzinnych, np. popularnego w Polsce świadczenia 500+. „Urząd Stanu Cywilnego” to z kolei zbiór informacji na temat rejestracji narodzin noworodków, zawierania małżeństw, uzyskiwania aktów zgonu, a także transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia bądź małżeństwa do polskich rejestrów. „Mieszkanie” to kilka wskazówek, jak szukać mieszkania we Wrocławiu i co powinna zawierać umowa najmu. Część „Punkty Obsługi Mieszkańców” dotyczy funkcjonujących we Wrocławiu punktów urzędowych, w których możecie załatwić rozmaite formalności. Rozdział „Komunikacja miejska” przybliża praktyczne kwestie związane z korzystaniem ze środków komunikacji publicznej we Wrocławiu. Jeśli preferujecie poruszanie się po mieście samochodem, zajrzyjcie do części „Samochód”, w której zawarliśmy informacje na temat rejestracji pojazdu oraz uzyskania polskiego prawa jazdy. W rozdziale „Bezpieczeństwo” znajdziecie informacje, jak sobie radzić w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia i na pomoc jakich służb możecie liczyć. Z rozdziału „Konsulaty” dowiecie się, jakie konsulaty honorowe działają we Wrocławiu, a część „Ochrona międzynarodowa” przybliży Wam sprawy związane z uchodźstwem i innymi formami ochrony dla cudzoziemców w Polsce. „Biura Poradnictwa Obywatelskiego” to rozdział poświęcony biurom, które świadczą bezpłatną pomoc w zakresie porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych w różnych językach. Ostatni rozdział, „Punkty informacyjne dla migrantów/ek”, prezentuje dane kontaktowe instytucji i organizacji, w których możecie uzyskać bezpłatne wsparcie w indywidualnych sprawach związanych z pobytem w Polsce.   

Pamiętajcie, że od każdej reguły istnieje szereg wyjątków. Naszym celem jest przekazanie Wam podstawowej wiedzy na tematy, którymi możecie być zainteresowani, oraz zasygnalizowanie problemów, z jakimi możecie się spotkać, rozpoczynając życie w nowym kraju i mieście, szczególnie, gdy nie znacie języka polskiego. Jeśli nie jesteście czegoś do końca pewni, zawsze możecie skonsultować się z nami – telefonicznie, mailowo bądź osobiście.  

Życzymy Wam, abyście prędko zaaklimatyzowali się i poczuli się tutaj jak w domu. Liczymy, że szybko zaczniecie myśleć o Wrocławiu jak o naszym wspólnym mieście, które wzbogacacie swoją obecnością, doświadczeniem i kulturą.     

Zapraszamy Was do naszego biura WroMigrant.

Zespół WroMigrant

WroMigrant. Punkt informacji i aktywności migrantów/ek – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Dominikański 6 (parter, pokój nr 14)
50-159 Wrocław
tel. +48 71 77 24 950
e-mail: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl
WWW: www.wielokultury.wroclaw.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9.00­-16.00

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom, których wsparcie pomogło w powstaniu niniejszej publikacji. Szczególne podziękowania składamy Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA i Fundacji Ukraina za cenne konsultacje.

Przewodnik WroMigrant jest projektem pilotażowym, który ciągle rozwijamy. Zapraszamy wszystkich do współtworzenia go z nami.

Sugestie, uwagi, pomysły prosimy przesyłać na adres: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl.

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi na dzień 20.02.2020 r. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą wymagać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości rekomendujemy skontaktować się z organem odpowiedzialnym za rozpatrzenie Twojej sprawy lub zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Działanie jest realizowane w ramach projektu reSTART, który jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Przewiń do góry