Menu Zamknij

WroMigrant: świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka

Posiadam Kartę Polaka. Czy (i jak) mogę ubiegać się o świadczenia pieniężne dla jej posiadaczy?

Tak, posiadacze Karty Polaka, a także ich małżonkowie i dzieci mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne. Jeżeli mieszkasz w Polsce i składasz czy już złożyłeś/aś wniosek o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka, złóż wniosek o świadczenie pieniężne do właściwego wojewody nie później niż w ciągu 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku pobytowego.

Do wniosku dołącz: ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, Kartę Polaka, potwierdzenie opłaty skarbowej (10 złotych), oświadczenie o zamiarze osiedlenia się w Polsce na stałe, dokumenty potwierdzające ten zamiar (meldunek, umowę najmu lokalu, umowa o pracy, ubezpieczenie, zaświadczenie z uczelni itd.). Jeśli wnioskiem są objęci członkowie rodziny, przedłóż także dokumenty potwierdzające pokrewieństwo oraz podstawę ich legalnego pobytu w Polsce.

Świadczenie pieniężne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. W pierwszych trzech miesiącach wynosi 50% aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, w kolejnych – 60% od powyższej kwoty.

Zwróć uwagę! Małoletnim dzieciom, wpisanym do wniosku rodzica, przysługuje 50% ustawowej kwoty. Natomiast jeśli Twoje dziecko posiada własną Kartę Polaka, warto złożyć w jego imieniu osobny wniosek, żeby ta kwota wynosiła 100%.

Grafika przedstawia tę samą treść która zawarta jest w niniejszym artykule.

Przewiń do góry