Menu Zamknij

WroMigrant – Punkty Obsługi Mieszkańca

We Wrocławiu działa kilka Centrów Obsługi Mieszkańca (tzw. COM-ów), w których możesz załatwić różne sprawy urzędowe. Do Twojej dyspozycji jest także Centrum Obsługi Podatnika oraz Punkt Informacji Gospodarczej. Sprawdź, czym zajmują się te instytucje.

Centra Obsługi Mieszkańca (COM)

Centra Obsługi Mieszkańca (COM) to miejsca, w których możesz załatwić szereg spraw urzędowych.

W COM przy ul. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1-8 oraz al. Kromera 44 możesz załatwić sprawy związane z:

 • dowodem osobistym,
 • sprawami meldunkowymi,
 • prawem jazdy,
 • rejestracją pojazdów.

W poniższych centrach możesz załatwić sprawy związane z:

COM I
ul. Zapolskiej 4

 • rejestracją działalności gospodarczej;
 • podatkami i opłatami lokalnymi oraz opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności;
 • potwierdzeniem Profilu Zaufanego ePUAP;
 • opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

COM II 
pl. Nowy Targ 1-8

 • rejestracją działalności gospodarczej;
 • sprawami architektoniczno-budowlanymi, realizowanymi w Wydziale Architektury i Budownictwa (przyjmowanie wniosków i podań, wydawanie dokumentów);
 • podatkami i opłatami lokalnymi oraz opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności;
 • potwierdzeniem Profilu Zaufanego ePUAP.

COM IV
al. M. Kromera 44

 • wydawaniem zaświadczeń z akt ewidencji ludności oraz wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

W poniższych centrach załatwisz wyłącznie:

 COM III
ul. W. Bogusławskiego 8-10

 • odbiór dowodów rejestracyjnych dla pojazdów zarejestrowanych w COM I przy ul. Zapolskiej 4;
 • odbiór dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję.

Punkt Rejestracji Pojazdów – CM Polmozbyt
al. Karkonoska 45

 • rejestrację pojazdów.

 COM V
ul. Hubska 8-16

 • przyjmowanie wniosków dla spraw realizowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa;
 • przyjmowanie dokumentacji dla spraw realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia.

Pamiętaj, aby sprawdzić aktualne godziny otwarcia centrów na głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.um.wroc.pl/artykul/148/2803/com.

Centrum Obsługi Podatnika

 Centrum Obsługi Podatnika możesz załatwić szereg spraw urzędowych związanych z:

 • podatkiem od środków transportowych, nieruchomości, rolnym i leśnym;
 • złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych;
 • opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności nie podatkowych;
 • opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • uzyskaniem informacji o opłacie skarbowej;
 • złożeniem wniosku o zwrot opłaty skarbowej;
 • potwierdzeniem Profilu Zaufanego ePUAP;
 • dokonaniem aktualizacji danych kontaktowych w sprawach dotyczących podatków i opłat pobieranych przez Gminę Wrocław;
 • składaniem w kancelarii pism do wszystkich Wydziałów i Biur Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Centrum Obsługi Podatnika
Kotlarskia 41
50-151 Wrocław
tel. + 48 71 777 77 77

Sprawdź najbardziej aktualne godziny otwarcia centrum na stronie: bip.um.wroc.pl/artykul/149/2805/cop.

Punkt Informacji Gospodarczej

Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia (BRG) powstało, aby służyć wsparciem mikro, małym i średnim firmom, a także osobom, które pragną rozpocząć swoją przygodę w biznesie.

Zmieniająca się rzeczywistość spowodowała, że we Wrocławiu powstaje coraz więcej firm zakładanych przez obywateli innych państw. Dlatego swoje działania biuro stara się dostosować do osób mówiących w różnych językach i nieznających jeszcze sytuacji na polskim rynku.

Każdy, kto zwróci się do biura po pomoc, otrzyma wszelkie informacje dotyczące założenia firmy, niezbędnych formalności, form wsparcia, możliwości pozyskania lokalu, handlu na miejskich targowiskach i ulicach handlowych, food-trucków, a także wiedzę na temat innych instytucji i ośrodków mogących udzielić pomocy w tym zakresie.

Nawet jeśli jesteś na początku swojej biznesowej drogi, BRG pokaże Ci krok po kroku, jak zostać przedsiębiorcą, jak rozwinąć swoją działalność lub gdzie szukać pomocy. Możesz tam zadzwonić, przesłać wiadomość mailową lub umówić się na spotkanie.

Podstawowe informacje na temat BRG znajdziesz na stronie:

www.wroclaw.pl/biznes

Na stronie BRG znajdziesz m.in. „Przewodnik wrocławskiego przedsiębiorcy”, zawierający niezbędne informacje, gdzie starać się o wymagane prawem opinie i decyzje oraz jak uzyskać niezbędne wpisy, licencje i zezwolenia na rozpoczęcie działalności.

Biuro stara się regularnie prowadzić szkolenia dla obcokrajowców zainteresowanych własnym biznesem, jak również konferencje i seminaria mające na celu poszerzenie wiedzy przedsiębiorców na temat pojawiających się nowych trendów i zjawisk gospodarczych.

Biuro Rozwoju Gospodarczego – Punkt Informacji Gospodarczej

Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, pok. 311 (III piętro)
tel. +48 71 777 78 19, +48 71 777 75 31
e-mail: brg@um.wroc.pl

Przewiń do góry