Menu Zamknij

WroMigrant – Opieka medyczna

W Polsce działa zarówno publiczna, jak i prywatna opieka zdrowotna. Każda osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, zlecenie bądź prowadząca własną działalność gospodarczą, jest zobowiązana do odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kiedy zawierasz umowę z pracodawcą, ma on obowiązek zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać za Ciebie składki. Dzięki temu możesz bez opłat korzystać z opieki medycznej. Na niektóre badania i wizyty u specjalistów trzeba jednak poczekać, dlatego część osób wybiera usługi prywatnych lekarzy. W sytuacjach nagłego zagrożenia życia specjaliści udzielą Ci niezwłocznej pomocy w izbach przyjęć (IP) i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR-ach). Korzystanie z opieki medycznej znacznie ułatwia posiadanie numeru PESEL.   

Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:

 • co obejmuje publiczna opieka medyczna NFZ;
 • jakie są obowiązkowe szczepienia w Polsce;
 • kto świadczy opiekę zdrowotną w porze nocnej i podczas świąt;
 • jak działa prywatna opieka medyczna;
 • gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia życia;
 • jakie umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym obowiązują w Polsce;
 • jak skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta;
 • czym jest profilaktyka zdrowotna;
 • gdzie uzyskać pomoc w przypadku przemocy domowej;
 • gdzie uzyskać pomoc psychiatryczną.

Publiczna opieka medyczna NFZ

Ubezpieczenie obowiązkowe

W Polsce instytucją, która odpowiada za finansowanie i świadczenie publicznych usług zdrowotnych, jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są za pośrednictwem publicznej jednostki organizacyjnej – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski mogą korzystać z usług publicznej służby zdrowia, pod warunkiem zgłoszenia się do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Zwykle zgłoszenie takie odbywa się za pośrednictwem pracodawcy.

Wszystkie osoby zatrudnione w Polsce (na umowę o pracę lub zlecenie), w tym także obcokrajowcy, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Gdy rozpoczynasz pracę, pracodawca zgłasza Cię jako osobę zatrudnioną, co oznacza, że z Twojej comiesięcznej pensji automatycznie będzie odprowadzana składka do ZUS-u. Pamiętaj przy tym, że w przypadku końca zatrudnienia, ważność ubezpieczenia kończy się po 30 dniach od czasu rozwiązania umowy o pracę. Jeśli masz własną firmę, sam musisz odprowadzać terminowo odpowiednie składki do ZUS-u.

Leczenie osoby ubezpieczonej w NFZ z zasady jest bezpłatne (jest finansowane ze środków z ubezpieczenia medycznego). Zdarza się jednak, że pacjent musi pokryć koszty niektórych świadczeń. Niefinansowane przez NFZ są świadczenia, które nie znajdują się w wykazach świadczeń gwarantowanych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Pamiętaj! Jeśli nie zdecydujesz się ubezpieczyć w NFZ i trafisz do szpitala,
nie posiadając ubezpieczenia państwowego, poniesiesz pełne koszty leczenia.

Ubezpieczenie dobrowolne w NFZ

W sytuacji, gdy przebywasz na terenie Polski bez ważnego ubezpieczenia zdrowotnego, powinieneś rozważyć opcję dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ, aby uniknąć kosztów leczenia w szpitalu w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku. W tym celu złóż odpowiedni wniosek do NFZ (w jednym z oddziałów w pobliżu miejsca zamieszkania).
W celu podpisania umowy z NFZ, jeśli jesteś spoza UE, oprócz paszportu musisz dodatkowo posiadać ze sobą swój dokument pobytowy: wizę lub zezwolenie na pobyt.

Po zawarciu umowy z NFZ musisz udać się do ZUS i złożyć druk ZUS ZZA. Informację
o wysokości składki, jak i terminie płatności otrzymasz w oddziale NFZ.

Pamiętaj, że obywatele państw UE, którzy nie podjęli jeszcze pracy lub ją stracili mogą zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne i uzyskać ubezpieczenie dla siebie i swoich dzieci. Otrzymane zaświadczenie o ubezpieczeniu z UP należy pokazać przy rejestracji u lekarza.

Wybór przychodni i lekarza

Cała procedura wizyty u lekarza w przychodni przebiegnie szybciej, jeśli podasz swój numer PESEL (procedura przyznania PESEL-u zob. rozdział 2). Jeśli nie posiadasz numeru PESEL, możesz zarejestrować się na wizytę, przedkładając paszport lub kartę pobytu.

Po zgłoszeniu w ZUS musisz zarejestrować się w odpowiedniej przychodni. Innymi słowy, aby otrzymać opiekę medyczną, nie wystarczy samo zgłoszenie przez pracodawcę w ZUS-ie. Konieczne jest jeszcze wybranie przez Ciebie lekarza tzw. pierwszego kontaktu. Do wybranej przychodni zabierz ze sobą paszport, kartę pobytu oraz dowód potwierdzający odprowadzanie składek (uzyskasz go u swojego pracodawcy). Na miejscu wypełnij wniosek tzw. deklaracji i zarejestruj się, aby móc w pełni korzystać ze swojego ubezpieczenia. Najlepiej wybierz przychodnię w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania, sprawdzając wcześniej, czy placówka ma podpisaną umowę z NFZ.

Przy rejestracji w wybranej przychodni warto pamiętać, że ze świadczeń zdrowotnych przysługujących osobie ubezpieczonej mogą korzystać także członkowie jej najbliższej rodziny (dzieci, małżonkowie, rodzice, dziadkowie), jeśli nie są ubezpieczeni z innego tytułu (należy taką informację zgłosić pracodawcy w celu wpisania rodziny do Twojego ubezpieczenia oraz przy wyborze placówki NFZ).

Wybór lekarza/ pielęgniarki/ położnej:

Jako ubezpieczony w NFZ pacjent masz prawo do wyboru placówki, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wybór ten poświadcza się tzw. deklaracją wyboru, którą wypełnia się zazwyczaj na miejscu w przychodni. Poproś o pomoc w jej wypełnieniu osobę zajmującą się obsługą w rejestracji.

Lekarz rodzinny, internista i pediatra

Pacjenci często nie wiedzą, że lekarz rodzinny, internista i pediatra to lekarze odmiennych specjalizacji. Zakres medycyny rodzinnej jest nieco szerszy niż internisty czy pediatry. Lekarz rodzinny może udzielać świadczeń i porad zdrowotnych zarówno dorosłym, jak i dzieciom.  Pediatra zajmuje się tylko dziećmi. Internista zajmuje się tylko osobami dorosłymi.

Pamiętaj, że dzieci uczęszczające do polskiej szkoły mają prawo do bezpłatnego leczenia w ramach NFZ.

Ubezpieczenie studenta

Jako student również możesz dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ i korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Jak podpisać umowę z NFZ?

 1. Najpierw pobierz z dziekanatu dokument potwierdzający Twój status studenta.
 2. Następnie udaj się do odpowiedniego oddziału NFZ – Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Obsługi Ubezpieczonych (ul. Dawida 2 we Wrocławiu, tel. +48 71 797 91 32). Miej ze sobą następujące dokumenty:
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
 • legitymację studencką,
 1. Na miejscu – wypełnij podanie o dobrowolne ubezpieczenie.
 2. Przyjdź do oddziału w dniu wyznaczonym przez NFZ, żeby podpisać umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu.
 3. Po podpisaniu umowy, w ciągu 7 dni zarejestruj się w oddziale albo inspekcji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), przedkładając blankiet ZUS ZZA („Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego”).

Student, który podpisał umowę na ubezpieczenie i terminowo opłaca składki, ma prawo korzystać z opieki medycznej na terytorium Polski w punktach, które mają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie pomocy medycznej (w takich szpitalach czy przychodniach jest odpowiednie oznaczenie z napisem „NFZ”).

Idąc do lekarza, musisz mieć ze sobą egzemplarz umowy z NFZ oraz blankiet zgłoszenia do ZUS i potwierdzenia opłaty składki za ostatni miesiąc.

Adresy oddziałów ZUS we Wrocławiu znajdziesz na: www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe.

Możesz się również ubezpieczyć w prywatnych agencjach ubezpieczeniowych. Możesz wybrać dowolny pakiet usług, w zależności od potrzeb i finansowych możliwości.

Karta EKUZ/ EHIC

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ, ang. European Health Insurance Card – EHIC) to karta, którą poświadczasz swoje prawo do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej na koszt NFZ podczas tymczasowego po­bytu na terenie innego państwa należącego do UE/EFTA. Aby uzyskać kartę EKUZ, musisz być ubezpieczony w NFZ i posiadać obywatelstwo jednego z państw UE. Z karty EKUZ nie mogą natomiast korzystać obywatele państw trzecich (spoza UE). Osoby spoza UE podczas pobytu za granicą mogą skorzystać jedynie z wykupienia dodatkowego ubezpieczenia turystycznego z komercyjnych firm ubezpieczeniowych.

Pamiętaj, żeby upewnić się, czy placówka medyczna, do której udajesz się poza granicami RP, działa w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Jak uzyskać kartę EKUZ?

 1. Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Pamiętaj, że wniosek powinien być podpisany przez Ciebie lub upoważnioną osobę.

Wzory wniosków znajdziesz na stronie: obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/ekuz-wniosek-o-europejska-karte-ubezpieczenia-zdrowotnego

 1. Zeskanuj podpisany wniosek i zapisz go w formacie PDF.
 2. Dołącz potrzebne dokumenty:
 • skan ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej bądź w razie ich braku skan zaświadczenia potwierdzającego, że jesteś uczniem/studentem;
 • skan dokumentu A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jeśli Twój wyjazd jest związany z pracą);
 • skan dokumentu U2 z urzędu pracy (jeśli jesteś bezrobotny i wyjeżdżasz za granicę w poszukiwaniu pracy).
 1. Prześlij wniosek wraz z dokumentami do oddziału NFZ, właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Znajdź swój oddział NFZ na stronie: ekuz.nfz.gov.pl/hidden_main_page/kontakt
 2. Poczekaj na gotową kartę lub zgłoś się po jej odbiór do oddziału NFZ.

Możesz również uzyskać Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeśli:

 • nie udało Ci się z jakichś powodów uzyskać karty EKUZ przed Twoim wyjazdem poza granice RP lub zapomniałeś o nią zawnioskować, a musisz potwierdzić swoje prawo do świadczeń zdrowotnych;
 • karta EKUZ została skradziona, zagubiona lub zniszczona.

Więcej informacji w językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim znajdziesz na: www.ekuz.nfz.gov.pl/en/info_dla_uprawnionych_z_innych/general-information-concerning-access-health-care-during-temporary-st

Szczepienia

Warto wiedzieć, że w Polsce szczepienia są obowiązkowe. Podlegają im:

 • dzieci i młodzież do 19 roku życia;
 • osoby z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania (studenci uczelni medycznych, pracownicy służb weterynaryjnych lub ochrony zdrowia).

Również cudzoziemcy poniżej 19 roku życia przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące, bez względu na cel ich pobytu powinni poddać się obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

Szczepienia obowiązkowe wykonywane są przeciw:

 • błonicy
 • gruźlicy
 • krztuścowi
 • zakażeniom pneumokokowym
 • polio (poliomyelitis)
 • tężcowi
 • różyczce
 • odrze
 • śwince
 • zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae typu B
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Kalendarz szczepień dostępny jest na tej stronie w języku polskim i angielskim: szczepienia.pzh.gov.pl/en/immunization-schedule

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne. Jeśli nie chcesz zostać zaszczepiony szczepionką oferowaną przez Ministerstwo Zdrowia, możesz przynieść do przychodni szczepionkę zakupioną samodzielnie.

Oprócz szczepień obowiązkowych, zalecane są także szczepienia przeciw:

 • grypie
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu
 • ospie wietrznej
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW typu A)
 • zakażeniu meningokokowym
 • zakażeniu rotawirusowym.

Aby zostać zaszczepionym, musisz uzyskać receptę u lekarza, następnie kupić szczepionkę w aptece i przynieść ją do przychodni.

Obowiązek szczepień obejmuje zarówno Polaków, jak i obcokrajowców. Brak szczepień obowiązkowych u osoby, która im podlega, może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Tego rodzaju pomoc udzielana jest od godz. 18.00 do 8.00 w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Zgłoś się do niej, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu;
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan Twojego zdrowia.

W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jako pacjent masz prawo do zaświadczenia, które określa zakres udzielonej pomocy. Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy (tzw. zwolnienia lekarskiego lub L4) spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi.

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka 
ul. Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
tel. +48 71 306 42 22

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
tel. +48 71 32 70 536

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego 
ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław
tel. +48 71 395 76 07

Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza 
ul. Warszawska 2
52-114 Wrocław
tel. +48 71 37 74 116

Prywatna opieka medyczna

We Wrocławiu funkcjonuje wiele prywatnych placówek medycznych oferujących szeroki wachlarz usług zdrowotnych odpłatnie. Można je z łatwością znaleźć, korzystając z wyszukiwarki internetowej. Z ich oferty korzysta wielu wrocławian.

Często w prywatnej opiece medycznej jest możliwość zarejestrowania się do lekarza, który mówi w Twoim języku. Prywatne przychodnie i gabinety na swoich stronach WWW informują, jakimi językami posługują się zatrudniani przez nich lekarze. Możesz też wykupić prywatną polisę medyczną, która ułatwi Ci dostęp do prywatnej opieki medycznej.

Pomoc w sytuacjach zagrożenia życia

Tego rodzaju pomoc udzielana jest w stanie nagłego zagrożenia życia, gdy pojawiają się objawy pogorszenia zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.

W stanach nagłego zagrożenia życia specjaliści udzielą Ci niezwłocznej pomocy w izbach przyjęć (IP) i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR-ach).

Pamiętaj: Po karetkę pogotowia ratunkowego należy dzwonić wyłącznie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego pogorszenia stanu zdrowia! W innym przypadku korzystamy z pomocy swojego lekarza rodzinnego. Aby wezwać pomoc, zadzwoń na numer 999 bądź 112 i podaj operatorowi:

 • miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne);
 • informacje o tym, kto potrzebuje pomocy i w jakim jest stanie;
 • swoje imię i nazwisko.

Gdy jesteś zatrudniony w Polsce i posiadasz ubezpieczenie w pracy, wystarczy podać numer PESEL. Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL, należy mieć przy sobie dowód ubezpieczenia (polisę ubezpieczeniową lub druk ZUS ZUA – wydawany na życzenie pracownika co miesiąc) i pokazać ją przy rejestracji w celu potwierdzenia. Jeżeli nie jesteś ubezpieczony w pracy oraz nie posiadasz prywatnej polisy ubezpieczeniowej, pomoc na pogotowiu zostanie Ci udzielona, ale będzie płatna.

Adresy ostrych dyżurów we Wrocławiu (otwarte 24 h):

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Opieki Medycznej Dobrzyńska – Ambulatorium chirurgiczne (zwichnięcia, złamania kości, pocięcia)
Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
Centrala: +48 71 774 77 00
Rejestracja: +48 71 774 77 03 do 707

SOR 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
Weigla 5
50-981 Wrocław
Szpitalny Oddział Ratunkowy: +48 71 76 60 208, 261 660 130 (rejestracja, triage medyczny)

SOR Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Borowska 21
50-556 Wrocław
Informacja: +48 71 733 11 10 od 7.30 do 15.00 
Szpitalny Oddział Ratunkowy: +48 71 733 29 64

SOR Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Kamieńskiego 73A
51-124 Wrocław
tel. +48 71 32 70 100

SOR Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
Fieldorfa 2
50-996 Wrocław
tel. +48 71 306 44 19
Izba Przyjęć – punkt przyjęć do szpitala:. +48 71 306 42 21 do 22 
Szpitalny Oddział Ratunkowy – informacja/rejestracja: +48 71 306 43 04 

Dla dzieci:

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej w SPSK1
(ambulatorium chirurgiczne)
Curie-Skłodowskiej 52
50-369 Wrocław
tel: +48 71 770 30 15

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Koszarowa 5, bud. A3, parter
51-149 Wrocław
tel: +48 71 39 25 338

Oddział Chirurgii Dziecięcej – Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Marciniaka
ul. Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
tel. (lekarz dyżurny): +48 71 305 44 05

Izby przyjęć

Izby Przyjęć są odpowiedzialne za udzielanie pomocy medycznej, konsultacje lekarskie, przeprowadzanie wstępnej diagnostyki oraz wszelkie formalności związane z przyjęciem pacjentów. Izby są oznakowane i usytuowane w budynkach poszczególnych szpitali. Ich adresy znajdziesz na stronach WWW poszczególnych szpitali i placówek opieki medycznej.

Umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym

Dzięki dwustronnym umowom międzynarodowym o zabezpieczeniu społecznym, obywatele, którzy pracowali na terytorium dwóch państw, które mają taką umowę podpisaną, mają prawo do świadczeń społecznych (emerytur, rent, zasiłków chorobowych) w obu tych państwach.

Jeśli należysz do grupy osób pochodzących z kraju, z którym RP ma zawartą taką umowę, możesz pracować na terenie obu tych państw, bez obawy o utratę przyszłych praw do emerytury czy renty.

Lista państw, z którymi RP posiada taką umowę, dostępna jest pod adresem: www.zus.pl/o-zus/wspolpraca-miedzynarodowa-zus/umowy-miedzynarodowe-o-zabezpieczeniu-spolecznym

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ jest centralnym organem administracji rządowej, którego zadaniem jest ochrona praw pacjentów.   Rzecznik Praw Pacjenta ul. Dawida 2 50-525 Wrocław tel. +48 71 797 91 48 e-mail: rzecznikpp@nfz-wroclaw.pl

Profilaktyka zdrowotna

Ważną częścią dbania o zdrowie jest profilaktyka zdrowotna, czyli działania zapobiegające chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu i leczeniu oraz utrwalaniu i promowaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. 

Profilaktyka raka piersi

W Polsce rak piersi należy do jednych z najczęstszych chorób nowotworowych. Dlatego zalecane jest systematyczne, comiesięczne samobadanie piersi oraz okresowa konsultacja onkologiczna.

We Wrocławiu działalność edukacyjną prowadzą tzw. Punkty Edukacji Zdrowotnej, w których bezpłatnie można nauczyć się samobadania, a także zbadać piersi.

Badanie piersi jest bezbolesne. W razie, gdy pielęgniarka/położna stwierdzi zmiany w gruczole piersiowym wymagające konsultacji lekarskiej, kieruje kobietę do dalszej diagnostyki specjalistycznej w Ośrodku Diagnostyki Chorób Piersi.

Punkty Edukacji Zdrowotnej znajdują się w placówkach medycznych na terenie Wrocławia. Wykaz punktów znajduje się na stronie internetowej: www.odchp.pl.

Ośrodek Diagnostyki Chorób Piersi
Hirszfelda 16-17
53-410 Wrocław
tel. +48 71 368 95 71
poniedziałek-piątek, 8.00-14.00. 

Wykonywane systematycznie, samobadanie piersi połączone z okresową diagnostyką specjalistyczną gwarantuje wczesne wykrycie zmian chorobowych i zapobiega rozwojowi raka piersi. Udział w programie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie internetowej: www.odchp.pl.

Profilaktyka cukrzycy

Dla osób chorych na cukrzycę prowadzona jest we Wrocławiu edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powi­kłań cukrzycy. Uczestnikami programu edukacyjnego mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe mieszkające na terenie Wrocławia, które są zagrożone cukrzycą, chore na cukrzycę i inne zaburzenia metaboliczne, oraz ich rodziny i opiekunowie.

Udział w programie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie: spzoz.wroc.pl/programy-zdrowotne/program-profilaktyki-cukrzycy.

Centrum Edukacji Diabetologicznej
Biskupia 11
50-529 Wrocław
tel. +48 71 341 76 57
WWW: psd.wroclaw.pl

W przypadku powikłań cukrzycy dotyczących zmian naczyniowych tzw. „stopy cukrzycowej”, edukację zdrowotną prowadzi pielęgniarka oraz kosmetolog. 

Centrum Medyczne Dobrzyńska
Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
tel. + 48 71 774 77 57
WWW: www.dobrzynska.wroc.pl
dodatkowe informacje: rejestracja telefoniczna czynna poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek w godz. 7.30-14.30, środa w godz. 11.30-18.30.

Pomoc osobom doznającym przemocy domowej

We Wrocławiu działają organizacje, które bezpłatnie udzielają pomocy psychologicznej
i prawnej osobom doświadczającym przemocy domowej – zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Specjaliści zapewniają wsparcie psychologiczne, informują o prawach i formach pomocy, pomagają także znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji. Jeśli jesteś osobą, która doznała przemocy domowej, pozwól sobie pomóc.

Pomocy psychologicznej i prawnej udzielają:

Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu
Ruska 46 (wejście B pok. 312, II piętro)
50-079 Wrocław
tel. +48 71 358 08 74
e-mail: cpk_wroclaw@cpk.org.pl
WWW: cpk.org.pl
zakres porad: pomoc psychologiczna, prawna (także w języku angielskim i rosyjskim)

Fundacja „Non Licet”
Stalowa 6A
53-425 Wrocław
tel. + 48 71 361 97 70
e-mail: oik@go2.pl
zakres porad: pomoc psychologiczna, prawna 

Fundacja „Dajemy Szansę”
adres: ul. Piłsudskiego 95 (I piętro)
50-529 Wrocław
tel. + 48 71 346 88 20
e-mail: dajszanse@op.pl
WWW: dajmyszanse.pl
zakres porad: pomoc prawna, psychologiczna

Pomoc psychologiczną wraz z terapią dla rodzin prowadzi:

Centrum Neuropsychiatrii Neuromed
adres: ul. Białowieska 74A
54-234 Wrocław
tel. + 48 71 355 35 94, + 48 71 350 17 30, + 48 71 350 17 80
e-mail: sekretariat@neuropsychiatria.com
zakres porad: pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla rodzin

Pomoc psychiatryczna

Jeśli potrzebujesz pomocy psychiatry, zgłoś się do Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Centrum pomaga osobom z problemami emocjonalnymi, w kryzysie zdrowia psychicznego lub z doświadczeniem choroby psychicznej, a także ich rodzinom czy bliskim. Osoby potrzebujące znajdą w Centrum kompleksową pomoc, dostosowaną do swoich indywidualnych potrzeb. Zespół specjalistów zaproponuje plan działań i leczenia, które pozwolą na wyjście z kryzysu i powrót do ról społecznych, które pacjenci pełnili wcześniej.

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.
Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 1850-226 Wrocław 
tel. +48 71 77 66 200 (centrala)
+48 71 77 66 240
+48 519 319 458 (sytuacje kryzysowe)
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl

Przewiń do góry