Menu Zamknij

WroMigrant: Niebieska Karta UE (cz.1)

Kiedy mogę ubiegać się o Niebieską Kartę UE?

Tak zwana Niebieska karta UE jest wydawana osobom, których celem pobytu jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

O taki rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy możesz ubiegać się, jeżeli jednocześnie spełniasz dwa wymogi:

  • pracujesz w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych albo posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w danym zawodzie;
  • roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia nie jest niższe, niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy. Przeciętne wynagrodzenie w 2020 wyniosło 5167,47 zł brutto.

Jeżeli dyplom lub świadectwo pracy, potwierdzające 5-letnie doświadczenie, zostały wydane za granicą, musisz przedstawić tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Przewiń do góry