Menu Zamknij

WroMigrant: Niebieska Karta UE (cz.2)

Czy mogę zmieniać pracę i jej warunki przez pierwsze 2 lata pobytu na podstawie Niebieskiej Karty UE?

Jeśli przebywasz na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta UE), to przez pierwsze 2 lata musisz złożyć wniosek o zmianę zezwolenia w sytuacjach

  • zmiany pracodawcy,
  • zmiany stanowiska pracy,
  • zmiany wynagrodzenia na niższe.

Ważne: podjąć pracę na nowych warunkach możesz tylko po zmianie zezwolenia.

Musisz jedynie poinformować wojewodę w ciągu 15 dni w sytuacjach: 

  • zmiany rodzaju umowy, 
  • zmiany minimalnego wymiaru czasu pracy. 

Natomiast po dwóch latach przebywania na podstawie niebieskiej Karty UE masz obowiązek jedynie poinformować wojewodę o wyżej wymienionych zmianach w warunkach pracy lub zmianie pracodawcy. Podjąć pracę na nowych warunkach możesz już bez konieczności zmiany zezwolenia. 

Przewiń do góry