Menu Zamknij

WroMigrant: legalizacja pobytu obywateli Wielkiej Brytanii

Jestem obywatelem brytyjskim. Słyszałem, że do 31 grudnia 2021 r. mogę skorzystać z umowy o wystąpieniu między Wielką Brytanią a UE. Czy spełniam warunki? Jak mogę skorzystać?

Żeby skorzystać z umowy o wystąpieniu, musisz spełnić następujące kryteria:

– 31 grudnia 2020 r. przebywałeś lub przebywałaś legalnie w Polsce

– albo Twoja nieobecność w dniu 31 grudnia 2020 r. jest uzasadniona, a legalny pobyt przed tą datą jest udokumentowany

– od 31 grudnia 2020 r. mieszkasz w Polsce i Twoja nieobecność nie przekracza 6 miesięcy. Jeśli była dłuższa, ale uzasadniona, nadal może być zaakceptowana.

Jeśli jesteś beneficjentem, w 2021 roku masz obowiązek wystąpić o nowe dokumenty – zezwolenie na pobyt stały lub zarejestrowanie pobytu obywatela Wielkiej Brytanii. Nowe dokumenty będą ważne przez 10 lat, zapewniają nieograniczony dostęp do rynku pracy i nie ma opłaty za ich złożenie.. Wniosek można złożyć osobiście podczas zarezerwowanej wizyty w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim lub listownie (wybierając list polecony z potwierdzeniem odbioru).

 Konieczne jest złożenie wniosku nie później niż 31 grudnia 2021 r.

Grafika przedstawia tę samą treść która zawarta jest w niniejszym artykule.

Jestem obywatelką brytyjską i beneficjentką umowy o wystąpieniu. Słyszałam, że muszę wymienić dokument pobytu do 31 grudnia 2021 r. O jaki dokument mam się ubiegać?

Jeżeli posiadasz już dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE → Powinnaś wystąpić o nowy dokument potwierdzający prawo stałego pobytu

Jeśli mieszkasz w Polsce co najmniej 5 lat → Powinnaś ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały obywatela Zjednoczonego Królestwa

Jeśli mieszkasz w Polsce co najmniej 3 lata i jesteś w związku małżeńskim z obywatelem Polski → Powinnaś ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały obywatela Zjednoczonego Królestwa

Jeśli mieszkasz w Polsce krócej niż 5 lat (lub 3 lata, jeśli jesteś małżonką obywatela Polski) i zarejestrowałeś się wcześniej → Powinnaś odnowić swoją rejestrację

Jeśli mieszkasz w Polsce krócej niż 5 lat (lub krócej niż 3 lata, jeśli jesteś małżonką obywatela Polski) i jeszcze się nie zarejestrowałaś → Powinnaś się zarejestrować

 Ostateczny termin składania wniosków to 31 grudnia 2021 roku.

Grafika przedstawia tę samą treść która zawarta jest w niniejszym artykule.

Przewiń do góry