Menu Zamknij

WroMigrant: karta absolwenta

Jestem absolwentem/tką polskiej uczelni. Czy mogę na tej podstawie uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy?

Tak. Jeśli uzyskałeś/aś w Polsce dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub studiów doktoranckich, a celem Twojego pobytu w Polsce po ukończeniu studiów jest poszukiwanie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, możesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy.

We wniosku należy zaznaczyć jako cel pobytu: “inne okoliczności” i wpisać: “absolwent studiów wyższych poszukujący pracy”.

Zezwolenie w tym celu jest udzielane jednorazowo, bezpośrednio po ukończeniu studiów i na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Jeżeli ukończyłeś/aś studia niestacjonarne, także możesz wnioskować o zezwolenie tego typu. Pamiętaj jednak, że tylko absolwenci studiów stacjonarnych są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Przewiń do góry