Menu Zamknij

WroMigrant – Edukacja

Znajomość języka polskiego ułatwi Ci codzienne życie we Wrocławiu. Szybciej nawiążesz nowe znajomości, łatwiej porozumiesz się z sąsiadami i kolegami z pracy oraz sprawniej załatwisz sprawy w urzędzie. W nauce języka polskiego pomogą Ci kursy (część z nich jest bezpłatna bądź oferowana po niskich cenach) i kluby językowe dla osób dorosłych o różnym stopniu zaawansowania.

Ważna jest też edukacja dzieci. W Polsce obowiązuje powszechny obowiązek szkolny. Każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat musi chodzić do szkoły. Obowiązek ten dotyczy także dzieci niemających obywatelstwa polskiego, bez względu na status migracyjny ich rodziców w Polsce. Dla dzieci, które nie mówią w języku polskim bądź posługują się nim w niewielkim zakresie, przewidziano tzw. klasy przygotowawcze. W razie, gdy dzieci nie korzystają z klas przygotowawczych, przysługują im 2 dodatkowe godziny w tygodniu z języka polskiego jako obcego. Szkoła może również zatrudnić asystenta międzykulturowego znającego język i kulturę kraju pochodzenia dziecka.

Warto też kontynuować naukę bądź dokształcać się w życiu dorosłym, wybierając szkoły policealne, szkoły wyższe czy szkoły dla osób dorosłych, które przerwały naukę i są na różnym poziomie edukacji.

Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:

 • gdzie szukać kursów języka polskiego
 • czym są klasy przygotowawcze dla dzieci obcojęzycznych
 • na czym polega obowiązek szkolny
 • jakie etapy przewiduje polski system edukacji
 • jak zapisać dziecko do żłobka, przedszkola i szkoły
 • czym jest Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • jakie szkoły międzynarodowe funkcjonują we Wrocławiu
 • gdzie szukać uczelni wyższych

Podstawowa nauka języka polskiego

Znajomość języka polskiego, nawet podstawowa, umożliwi Ci łatwiejszą komunikację i porozumiewanie się ze znajomymi, sąsiadami, kolegami z pracy czy zwykłymi przechodniami. Pozwoli Ci lepiej poznać historię Polski oraz uczestniczyć w polskiej kulturze.

We Wrocławiu organizowane są kursy języka polskiego dla osób o różnym stopniu zaawansowania. Niektóre z nich, dofinansowane przez miasto, są bezpłatne bądź oferowane po atrakcyjnej cenie. Oprócz kursów językowych, działają także kluby językowe, gdzie nauczysz się języka polskiego w mniej formalnej atmosferze. Jest to też świetna okazja do poznania nowych osób.

Kursy języka polskiego

Let’s mów po polsku

„Let’s mów po polsku” to kursy języka polskiego organizowane przez Fundację Ukraina dla obywateli krajów trzecich. Kursy są prowadzone na różnym poziomie (od A1 do C1) i trwają średnio 3-4 miesiące. Uczestnicy spotykają się w jednej z dwóch 15-osobowych grup. Każdej osobie zapewnione są niezbędne materiały do nauki – materiały biurowe, podręcznik oraz autorskie zadania od nauczycieli. Grafik zajęć jest planowany indywidualnie dla każdej grupy w oparciu o zgłoszone w ankietach preferowane dni i godziny.

Każdy cykl zajęć kończy się egzaminem z języka polskiego, który ma na celu zweryfikować nabyte przez uczniów kompetencje językowe. Po otrzymaniu wyników wszyscy otrzymują wewnętrzny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Dla najbardziej aktywnych i uzyskujących najlepsze wyniki w nauce kursantów przewidziana jest możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego. Wybrani uczestnicy uzyskają nieodpłatnie certyfikat zatwierdzony przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako języka obcego.

 Dzięki dofinansowaniu z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państw, cena zajęć jest bardzo niska – za cały 128-godzinny kurs opłata wynosi 384 zł. Jedna godzina lekcyjna kosztuje tylko 3 zł.

Więcej informacji:

e-mail: letsmow@funcjaukraina.eu
WWW: fundacjaukraina.eu/kursy-jezyka-polskiego-lets-mow

„Polski na luzie”

Projekt ten to bezpłatne lekcje polskiego dla wszystkich migrantów/ek. Zajęcia są przeznaczone dla dwóch grup (początkującej oraz zaawansowanej) i odbywają się w każdą niedzielę w siedzibie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (pl. Dominikański 6, II piętro, sala 210).

Więcej informacji:

WWW: www.facebook.com/groups/368942013770207

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców (Uniwersytet Wrocławski)

Istnieje również możliwość zapisania się na płatne kursy języka polskiego do Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Wrocławskim. Szkoła oferuje szeroki wybór płatnych szkoleń na różnym poziomie nauczania, w tym: kurs semestralny, roczny kurs przygotowawczy, intensywny kurs letni, kurs dokształcający dla nauczycieli oraz kurs na zlecenia.

Więcej informacji:

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców

Nankiera 15b (pokój 6)
50-140 Wrocław
tel. +48 71 375 25 70
e-mail: sjpkc@uwr.edu.pl
WWW: www.sjpik.uni.wroc.pl/pl

Studium Języków Obcych (Politechnika Wrocławska)

Także Politechnika Wrocławska oferuje płatne kursy języka polskiego: kursy letnie, 60-godzinne kursy semestralne, intensywny kurs języka polskiego na różnych poziomach nauczania.

Więcej informacji:

Politechnika Wrocławska Studium Języków Obcych (bud. H-4)
ul. Wyb. Wyspiańskiego 8
50-370 Wrocław
tel. + 48 71 320 31 17, +48 71 320 31 87
e-mail: sekretariat.sjo@pwr.edu.pl
WWW: sjo.pwr.edu.pl

Kluby językowe

„Wrocław na językach świata”

Celem tej bezpłatnej inicjatywy jest przełamanie barier językowych i kulturowych oraz wsparcie procesu integracji osób z zagranicy mieszkających, uczących się lub pracujących we Wrocławiu. Chętni spotykają się w parach lub grupach i rozmawiają o codziennym życiu, o tym, co ich łączy, różni, pasjonuje oraz bawi. Jest to zarazem świetny sposób na poznanie nowych znajomych.

Wrocławskie Centrum Integracji
Strzegomska 49
53-611 Wrocław
tel. +48 576 119 521
e-mail: kontakt@wnjs.pl
WWW: www.wnjs.pl

„Polish speaking club”

Klub prowadzony przez Fundację Ukraina stwarza możliwość nie tylko ćwiczenia języka polskiego, ale również podzielenia się doświadczeniem integracji w nowym środowisku oraz wspólnego szukania rozwiązań problemów, na które natknąłeś się po przeprowadzce do Polski. Nie obowiązują żadne zapisy, jeśli chcesz po prostu przyjdź na spotkanie. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu.

Więcej informacji:

WWW: www.facebook.com/polish.speaking.club

Inne kursy języka polskiego

Jeśli zaczynasz pracę w międzynarodowej korporacji, warto na starcie zapytać pracodawcę, czy firma uruchamia kursy językowe dla nowych pracowników bądź poleca jakieś miejsca do nauki.

A może studiujesz? Jeśli tak, jest duże prawdopodobieństwo, że Twoja uczelnia organizuje kursy języka polskiego. Udaj się do osoby, która jest opiekunem Twojego roku z ramienia uczelni i dowiedz się więcej.

Jeśli znasz już dobrze polski i chcesz uzyskać certyfikat poświadczający jego znajomość, odwiedź stronę Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi egzaminu oraz terminów.

Więcej informacji:
www.certyfikatpolski.pl

Klasy przygotowawcze dla dzieci obcojęzycznych  

Jeśli Twoje dziecko nie mówi w języku polskim bądź posługuje się nim słabo, możesz zapisać je do klasy przygotowawczej.

Czym jest klasa przygotowawcza?

Do klasy przygotowawczej chodzą dzieci, które rozpoczynają naukę w polskiej szkole. Oferta kierowana jest do dzieci obcojęzycznych (w tym migrantów/ki) oraz dzieci powracających do Polski z emigracji. W klasie przygotowawczej dzieci mają większą liczbę zajęć języka polskiego. Uczą się codziennej komunikacji, ale też słów i wyrażeń z matematyki, przyrody, historii i innych przedmiotów szkolnych. Poznają polską kulturę, biorą udział w lekcjach tematycznych i zajęciach integracyjnych, lepiej poznają miasto. Jednocześnie dziecko nie traci roku, ponieważ realizuje podstawę programową dla swojego poziomu.

Klasy zostały stworzone dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat, które rozpoczynają naukę w szkole i nie znają języka polskiego. Edukacja w tej klasie trwa od 4 tygodni do 12 miesięcy. Zapisy odbywają się w ciągu całego roku, a nauka w klasie przygotowawczej jest bezpłatna. Rodzice otrzymują wsparcie, np. konsultacje z nauczycielami, szkolenie z zasad edukacji w polskiej szkole.

Dlaczego warto zapisać dziecko do klasy przygotowawczej?

Nieznajomość języka to przeszkoda, która utrudnia dziecku dostęp do wiedzy, wyrażanie siebie i komunikowanie się z innymi dziećmi. Dziecko może wtedy odczuwać stres i frustrację.

Szkoły, w których działają klasy przygotowawcze. Tam uzyskasz szczegółowe informacje:

Szkoła Podstawowa nr 4
53-140 Wrocław
Powstańców Śląskich 210-218
tel. +48 71 798 69 03
e-mail: sekretariat.sp004@wroclawskaedukacja.pl

Szkoła Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia
Kleczkowska 2
50-227 Wrocław
tel. +48 71 798 68 63
e-mail: sekretariat.sp074@wroclawskaedukacja.pl

Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza
Tadeusza Boya-Żeleńskiego 32
51-160 Wrocław
tel. +48 71 798 68 69
e-mail: sp83.sekretariat@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy
Orzechowa 62
50-540 Wrocław
tel. +48 71 798 68 73
e-mail: sp90wro@op.pl

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego
Inżynierska 54
53-230 Wrocław
tel. +48 71 798 68 39
e-mail: sekretariat.sp109@wroclawskaedukacja.pl

Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego
Wojrowicka 58
54-436 Wrocław
tel. +48 71 798 67 39
e-mail: sekretariat@loxv.wroclaw.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Zemska 16c
54-440 Wrocław
tel. +48 71 798 69 15
e-mail: sekretariat@sp113.wroc.pl

Działanie koordynowane przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego.

Więcej informacji znajdziesz na: www.wielokultury.wroclaw.pl/klasy-przygotowawcze-dla-dzieci-obcojezycznych/ (PL/EN/UK).

System edukacyjny

Polski system edukacji podzielony jest na następujące etapy:

 • przedszkole (dla dzieci w wieku 3-5/6 lat);
 • szkoła podstawowa (8 klas; dla dzieci w wieku 6/7-14/15 lat);
 • szkoły ponadpodstawowe (różnego typu, nauka w nich trwa 3, 4 lub 5 lat).

Zgodnie z prawem w Polsce, dziecko ma:

 1. Od 3 roku życia prawo do nauki.
 2. Od 6 roku życia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Od 7 roku życia obowiązek szkolny trwający do ukończenia szkoły podstawowej (nie dłużej niż do 18 roku życia).
 4. Obowiązek nauki do ukończenia 18 roku życia.

Na czym polega realizacja obowiązku szkolnego?

 • Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od 7 roku życia do ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia.
 • Od 1 września 2019 r. obowiązek szkolny spełnia się poprzez zapisanie dziecka do szkoły podstawowej – publicznej albo niepublicznej.

Kto kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego?

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe dyrektorzy podstawowych szkół publicznych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego. W procedurze kontroli realizacji obowiązku szkolnego mają kierować się miejscem zamieszkania, a nie zameldowania ucznia. Dyrektorzy niepublicznych i publicznych szkół podstawowych o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o wypełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.

Czym grozi niespełnianie obowiązku szkolnego?

Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki może doprowadzić do ukarania grzywną rodziców, a nawet w skrajnych przypadkach pozbawienia władzy rodzicielskiej. Wraz z ukończeniem przypisanego wieku obowiązek szkolny ustaje, chociażby wcześniej nie był wypełniany (na przykład z powodu przebywania dziecka w kraju, w którym obowiązują inne zasady systemu oświaty). Obowiązek może być odroczony do dziesiątego roku życia dziecka w przypadku niepełnosprawności. Decyzję podejmuje się na podstawie opinii wydawanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

We Wrocławiu znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która posługuje się językami obcymi i będzie w stanie wesprzeć Ciebie i Twoje dziecko. Jeśli zechcesz zdiagnozować swoje dziecko, udaj się do:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
Kościuszki 31/1
50-011 Wrocław
tel. +48 71 798 68 28
WWW: www.ppp1.wroc.pl

Ważne egzaminy

W życiu edukacyjnym ucznia w Polsce mają miejsce 2 lub 3 ważne egzaminy:

 1. egzamin ósmoklasisty (trzy części: j. polski, matematyka oraz język obcy nowożytny) – po ukończeniu szkoły podstawowej i uzyskaniu promocji do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej;
 2. egzamin maturalny (ustny oraz pisemny) – po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej i uzyskaniu promocji na studia wyższe;
 3. egzamin licencjacki bądź obrona pracy magisterskiej – w przypadku podjęcia decyzji o studiach wyższych.

Inne informacje

Miejskie autobusy i tramwaje (MPK) we Wrocławiu są bezpłatne dla uczniów wrocławskich szkół za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

Informacje na temat poszczególnych etapów kształcenia w Polsce i zmian w oświacie znajdziesz na: eurydice.org.pl/system-edukacji-w-polsce (PL/EN).

Więcej o prywatnej, niepublicznej edukacji znajdziesz na: eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-private-education-56_pl (PL/EN).

Co roku we wrześniu prezentowana jest aktualizowana lista wrocławskich placówek edukacyjnych: bip.um.wroc.pl/artykul/172/2924/zbiorczy-wykaz-szkol-i-placowek (PL).

Za realizację zadań z zakresu nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych w obszarze spraw finansowych, administracyjnych i organizacyjnych odpowiada Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Departament Edukacji
W. Bogusławskiego 8-10, V piętro, pok. 503
50-031 Wrocław
tel. +48 71 777 85 16
e-mail: deu@um.wroc.pl
poniedziałek-piątek 7.45-15.45.

Żłobki i kluby dziecięce

Celem żłobka i klubu dziecięcego jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Istnieją jednak między nimi pewne różnice. W żłobku opieka sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia przez nie 20. tygodnia życia do lat 3. Natomiast w klubie opieka sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia przez nie 1. roku życia (również do lat 3). Dlatego w żłobku, oprócz osób z odpowiednim wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym oraz doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi, zatrudnione są pielęgniarki lub położne. Kluby dziecięce są też mniejsze niż żłobki, mogą mieć nie więcej niż 30 miejsc. Dzieci mają tam zapewnioną opiekę, a poprzez zabawę zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności, w której (inaczej niż w żłobku), mogą uczestniczyć także rodzice.

Więcej informacji o różnicach między żłobkiem a klubem dziecięcym znajdziesz tutaj:

zielonalinia.gov.pl/zlobek-i-klub-dzieciecy-33256

Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy wybrane przez Ciebie miejsce jest wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W tym celu wystarczy, że wejdziesz na stronę ofert Wrocławskiego Zespołu Żłobków: rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/oferta.

Zasady rekrutacji do żłobków

Składanie wniosków do żłobków odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym, za pomocą systemu elektronicznego. Warunkiem zarejestrowania wniosku jest wypełnienie wniosku w formie elektronicznej (warto poprosić o pomoc osoby znające język polski). W rekrutacji mogą uczestniczyć dzieci, które mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia. Wniosek złożony za pomocą systemu elektronicznego można edytować do momentu zakwalifikowania dziecka do żłobka.

W dniu przyjęcia do żłobka dziecko musi mieć ukończone co najmniej 20 tygodni życia. W przypadku większej liczby dzieci rekrutowanych do żłobka niż liczba miejsc w żłobku – ustalana jest liczba punktów za dodatkowe kryteria. Pamiętaj, że jeśli będziesz przedkładać dodatkowe zaświadczenia (np. zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego czy pobieraniu nauki w systemie dziennym), powinny być one wystawione w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy przed dniem ich przedłożenia w żłobku. Zaświadczenie w innym języku zawsze musi być przetłumaczone na język polski u tłumacza przysięgłego.

Po uzyskaniu informacji przesłanej drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka, rodzic musi dostarczyć w wyznaczonym terminie wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium zamieszkania na terenie Wrocławia są przedłożone do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie dziecka przynajmniej z jednym z rodziców lub prawnym opiekunem na terenie miasta Wrocławia, w tym:

 • dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna;
 • zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy dotyczące przynajmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów oraz dziecka;
 • inny dokument potwierdzający zamieszkanie, np. umowa najmu lokalu mieszkalnego;
 • karta pobytu lub niebieska karta UE może być dokumentem potwierdzającym zamieszkanie, jeżeli zawiera informację o miejscu zamieszkania we Wrocławiu. W innym przypadku należy przedłożyć np. umowę najmu mieszkania lub inny dokument, z którego wynika, że rodzic lub opiekun prawny dziecka zamieszkuje na terenie Wrocławia.

Jeśli będziesz mieć pytania dotyczące rekrutacji do żłobków, możesz kierować je na infolinię Urzędu Miejskiego: +48 71 777 77 77, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.45.

Szczegółowe informacje uzyskać także pod adresem:

Administracja żłobków
Fabryczna 15
53-609 Wrocław
tel. +48 71 365 03 46
faks: +48 71 365 03 47
WWW: www.wzz.wroc.pl

Przedszkola

Dziecko może być zapisane do przedszkola od 3 roku życia, a w uzasadnionych przypadkach rodzice mogą starać się o zapisanie do przedszkola 2,5-rocznego dziecka. Dziecko między 3 a 5 rokiem życia ma prawo do nauki, natomiast 6-latek ma taki obowiązek.

Jeśli chcesz zapisać dziecko do przedszkola, możesz wybrać jakiekolwiek miejsce we Wrocławiu, które wyda Ci się odpowiednie. Dzieje się tak, gdyż przedszkola (w przeciwieństwie do szkoły podstawowej) nie podlegają rejonizacji i możesz sam decydować o miejscu, a nawet – w przypadku 6-latków – zapisać dziecko do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Rekrutacja ma 2 etapy:

 1. Postępowanie rekrutacyjne.
 2. Postępowanie uzupełniające – odbywa się do placówek, które po pierwszym etapie rekrutacji dysponować będą wolnymi miejscami.

Obydwa etapy odbywają się online przez platformę internetową: rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Przeprowadza je komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej placówki. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca wykazane przez placówkę w danej grupie wiekowej. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola po zebraniu oświadczeń woli od rodziców co do kontynuacji dalszego uczęszczania ich dzieci do danej placówki.

Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia, dlatego dokumenty poświadczające miejsce Waszego zamieszkania będą kluczowe. Dzieci zamieszkałe poza Wrocławiem będą przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie jest potwierdzone zameldowaniem stałym, czasowym bądź innym dokumentem na to jednoznacznie wskazującym.

Terminy rekrutacji i jej przebieg

 I ETAP

 1. Składanie wniosku

Zwykle w marcu (warto sprawdzić te informacje na stronach urzędu miasta) należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. Wyniki rekrutacji

Zazwyczaj do maja każdego roku podawane są wyniki rekrutacji.

Po ukończeniu I etapu rekrutacji, jeśli zostały miejsca, wskazywane są miejsca w placówkach najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli nie, to bierzesz udział w kolejnym etapie rekrutacji online.

II ETAP

 1. Składanie wniosków i wyniki rekrutacji

Zwykle II etap kończy się w całości w czerwcu. Jeśli zostaną wolne miejsca, można udać się do dyrektora placówki ze swoim wnioskiem. Jeśli nie pozostaną, a Twoje dziecko ma prawo do nauki (3-5 lat), możesz wybrać przedszkole prywatne. Natomiast jeśli Twoje dziecko ma obowiązek szkolny, Gmina zaoferuje Ci przedszkole bądź oddział przedszkolny, gdzie zostały wolne miejsca i (niezależnie od miejsca Twojego zamieszkania) Twoje dziecko będzie mogło tam podjąć naukę.

Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Aktualnie platforma działa wyłącznie w języku polskim, dlatego jeśli jeszcze nie mówisz w tym języku, masz dwa wyjścia: poproś osobę zaufaną o pomoc ze złożeniem wniosku za pośrednictwem platformy albo udaj się do wybranej placówki osobiście i poproś o pomoc przy składaniu wniosku. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola.

Aby poprawnie wypełnić wniosek, musisz:

 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów;
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki, które Ci odpowiadają;
 • utworzyć listę ich preferencji – ustal kolejność placówek, zaczynając od najważniejszej (placówka pierwszego wyboru);
 • zaznaczyć kryteria, które spełnia Twoje dziecko;
 • wydrukować wniosek z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty/ zaświadczenie*, podpisać i złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej
  pierwszego wyboru.

*Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Druki oświadczeń, stanowiące załączniki, dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Jeśli chcesz zrezygnować z miejsca w placówce, do której zakwalifikowało się Twoje dziecko, to po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych musisz złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z miejsca w danej jednostce.

Jeśli Twoje dziecko otrzymało odmowę przyjęcia, możesz:

 1. Prosić komisję o uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 2. Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Sekretariat Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

Zapolskiej 4, IV piętro, pok. 446
50-032 Wrocław
tel. +48 71 777 87 06
e-mail: wpp@um.wroc.pl

Szkoły podstawowe

Podczas zapisów do szkół podstawowych obowiązuje rejonizacja, tzn. dziecko powinno trafić do szkoły, przypisanej do rejonu, w którym mieszka. W szkole podstawowej Twoje dziecko łącznie spędza 8 lat.

Zgłoszenie do szkoły obwodowej/ rejonowej

Kandydaci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej/ rejonowej ze względu na swoje miejsce zamieszkania. To znaczy, że wybranie na pierwszej pozycji szkoły obwodowej i złożenie w odpowiednim terminie wniosku do tej szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy I. Wniosek jest jednocześnie oświadczeniem o woli nauki w tej szkole. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie jest potwierdzone zameldowaniem stałym, czasowym bądź innym dokumentem, który na to wskazuje.

Ważne: Szkoły podstawowe podlegają rejonizacji. Jeśli jednak Twoje dziecko realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówkę”) w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w rejonie/ obwodzie, w którym zamieszkujesz, na Twój wniosek jest przyjmowane do I klasy tej samej szkoły, w której do tej pory się uczyło w „zerówce”, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, na zasadach tzw. kontynuacji.

Istnieje kontrola obowiązku szkolnego i w przypadku, gdy rodzic nie zadba o uczęszczanie dziecka do szkoły, dyrektor ze szkoły obwodowej/ rejonowej ma prawo nałożyć na rodzica kary w łącznej wysokości nawet do 50 000 tys. zł.

Zgłoszenie do szkoły podstawowej innej niż obwodowa

Jako rodzic musisz pamiętać, że jeśli wybierasz szkołę inną niż ta w Twoim rejonie, to pierwszeństwo do niej mają zawsze dzieci z obwodu danej szkoły.

Dyrektor każdej placówki powołuje komisję rekrutacyjną. Sama rekrutacja ma dwa etapy:

 1. Postępowanie rekrutacyjne na platformie elektronicznej: edu.wroclaw.pl.

Wybierasz trzy placówki, z tego ostatnia z nich zawsze musi być Twoją szkołą obwodową/ rejonową, ponieważ w niej zawsze będzie miejsce dla Twojego dziecka.

 1. Postępowanie uzupełniające do szkół dysponujących wolnymi miejscami – wniosek składasz osobiście w placówce.

 Ważne! Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia, dlatego pamiętaj, że dokumenty poświadczające miejsce Twojego zamieszkania będą kluczowe. Dzieci zamieszkałe poza Wrocławiem będą przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta.

Przebieg rekrutacji

I ETAP

 1. Składanie wniosku.

Wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru, podpisany przez rodzica/ prawnego opiekuna wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. Wyniki rekrutacji.

W momencie gdy Twoje dziecko dostanie się do innej szkoły niż rejonowa/ obwodowa, niezwłocznie musisz powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole. Jeśli dziecko nie zostało przyjęte tam, gdzie chcieliście, a zostały wolne miejsca, to podchodzisz do etapu drugiego, gdzie już osobiście aplikujesz w szkole.

 II ETAP

 1. Składanie wniosków i wyniki rekrutacji.

Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

Jako rodzic wypełniasz i składasz zgłoszenie/ wniosek o przyjęcie Twojego dziecka do szkoły w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym. Co istotne, data i godzina: wypełnienia wniosku w systemie informatycznym, wydrukowania wniosku, złożenia wniosku w placówce – nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

Wniosek możesz pobrać też w dowolnej szkole i po wypełnieniu złożyć go w szkole pierwszego wyboru.

Jeśli chcesz zrezygnować z miejsca w placówce, musisz złożyć pisemne oświadczenie z rezygnacji z miejsca w danej jednostce.

Jeśli chcesz się odwołać od decyzji odmowy przyjęcia Twojego dziecka do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkujesz, to możesz:

– wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

kandydata do danej szkoły podstawowej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

– wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

– złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły podstawowej.

Dwujęzyczne klasy siódme

Jeśli Twoje dziecko mówi bardzo dobrze w języku polskim, ma ono również możliwość nauki w klasie dwujęzycznej pod koniec podstawówki. Warto, byś sprawdził w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, które szkoły podstawowe posiadają taką ofertę oraz w jaki sposób Twoje dziecko może do takiej klasy zaaplikować. Poniżej prezentujemy ofertę na rok szkolny 2019/2020. Może się ona zmienić w kolejnym roku, dlatego pytania najlepiej kierować bezpośrednio do poniższych szkół bądź Departamentu Edukacji.

Szkoły ponadpodstawowe

Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej mogą dalej podjąć naukę w czteroletnich liceach ogólnokształcących, pięcioletnich technikach bądź trzyletnich branżowych szkołach I stopnia. Wybierając oddziały w szkole, należy zwrócić uwagę, aby język obcy był kontynuowany ze szkoły podstawowej. Ważne jest to też, aby kandydat zakwalifikowany do szkoły ponadpodstawowej kształcącej w zawodach w terminie określonym w harmonogramie pobrał w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie. Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły kierujące na badania oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu.

Miej na uwadze, że są różne programy dofinansowania edukacji: stypendia, zasiłki itd. Warto dowiedzieć się o nich więcej w Departamencie Edukacji.

Przebieg rekrutacji

 1. Logowanie do systemu elektronicznej rekrutacji

Szkoła, do której obecnie uczęszcza kandydat, w odpowiednim terminie, wyda login i hasło tymczasowe do systemu rekrutacji rekrutacje.edu.wroclaw.pl Po zmianie hasła należy wypełnić, zapisać i wydrukować wniosek.

Kandydaci uczęszczający obecnie do szkół niepublicznych i nieuczęszczający nigdy do szkoły/przedszkola/placówki prowadzonej przez Miasto Wrocław.

 • Po wejściu na stronę edu.wroclaw.pl i kliknięciu w poziom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie możliwość wejścia do systemu za pomocą numeru PESEL („Wprowadź wniosek kandydata spoza systemu”).
 • W pierwszym kroku wypełniania wniosku należy podać hasło, za pomocą którego możliwe będzie logowanie do systemu.
 • Należy pamiętać, aby przy wypełnianiu wniosku podać adres e-mail, który będzie używany w celu przypomnienia hasła.

Kandydaci uczęszczający obecnie do szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław

 • Szkoła, do której obecnie uczęszcza kandydat, w odpowiednim terminie, wyda login i hasło tymczasowe do systemu rekrutacji.
 • Po wejściu na stronę edu.wroclaw.pl i kliknięciu w poziom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie możliwość wejścia do systemu za pomocą otrzymanego loginu i hasła.
 • Po zmianie hasła można wypełnić, zapisać i wydrukować wniosek.
 • Należy pamiętać, aby przy wypełnianiu wniosku podać adres e-mail, który będzie używany w celu przypomnienia hasła.
 1. Przygotowanie wniosku i dostarczenie dokumentów do placówki
 • Po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek.
 • Wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców.
 • Wybrać z listy oddziały w maks. 3 szkołach ponadpodstawowych
 • Utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest preferowany, szkoła ta będzie nazywana szkołą pierwszego wyboru.
 • Wydrukować wniosek i zanieść do placówki pierwszego wyboru z załącznikami, jeżeli dotyczy (w terminie określonym w harmonogramie).

Uzupełnienie elektronicznego wniosku

Należy zalogować się do systemu elektronicznego naboru (w terminie określonym w harmonogramie) i wypełnić:

 • oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • zaznaczyć inne osiągnięcia wymienione na świadectwie,
 • zaznaczyć spełnianie dodatkowych kryteriów,
 • zanieść kopię wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz kopię świadectwa do placówki pierwszego wyboru (nie należy drukować wniosku ponownie).
 1. Wybór szkół

Jako rodzic kandydata musisz dokładnie zapoznać się z ofertą szkół, szczególnie zwrócić uwagę na terminy złożenia do odpowiednich szkół pisemnej deklaracji przystąpienia ucznia do sprawdzianów kompetencji językowych/ innych oraz próby sprawności fizycznej. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów w wybranych trzech szkołach ponadpodstawowych objętych rekrutacją, tworząc własną listę preferencji. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą punktów naliczonych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu ósmoklasisty, inne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz wyniki dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych/innych, próby sprawności fizycznej.

Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru wydrukowanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami jest warunkiem naliczenia punktów rekrutacyjnych.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być przyjęty tylko do jednej szkoły.

 Składanie dokumentów

Kandydat powinien złożyć wniosek podpisany przez rodzica oraz wychowawcę w szkole pierwszego wyboru w wyznaczonym terminie. W przypadku kandydatów spoza Wrocławia na wniosku nie jest wymagany podpis wychowawcy. Do wniosku załącza się w odpowiednim terminie:

 • kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, potwierdzone jako zgodne z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył;
 • dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych kryteriów, jeśli są wymagane.
 1. Potwierdzenie woli nauki

Kandydat sprawdza w odpowiednim terminie w szkole pierwszego wyboru lub na stronie rekrutacji, do którego oddziału i do której szkoły z listy wyborów został zakwalifikowany. Warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata do oddziału w szkole jest złożenie przez niego w szkole, do której został zakwalifikowany, w określonym terminie:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • dwóch zdjęć.

W przypadku, gdy kandydat (ani jego rodzic) nie złoży w szkole oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie, oznaczać to będzie świadomą rezygnację z miejsca w tej szkole.

 1. Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca do szkół dysponujących wolnymi miejscami po pierwszym etapie rekrutacji odbywa się tak samo z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział wszyscy kandydaci: nieskładający podań w pierwszym etapie rekrutacji, niezakwalifikowani do placówek oraz zakwalifikowani i przyjęci. Ci ostatni, w celu przyjęcia do placówki w rekrutacji uzupełniającej, muszą w odpowiednim terminie zrezygnować z wcześniej zadeklarowanego przyjęcia w szkole, do której dostali się w pierwszym etapie rekrutacji. Termin złożenia rezygnacji jest również terminem potwierdzenia przyjęcia do placówki w rekrutacji uzupełniającej.

 1. Kryteria rekrutacji:
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z j. polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów;
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty; egzamin ten odbywa się na wiosnę;
 • szczególne osiągnięcia ucznia;
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem;
 • aktywność społeczna.

Laureaci konkursów i olimpiad wskazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymują prawo pierwszeństwa przyjęcia.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o rekrutacji?

 1. na stronie rekrutacji: edu.wroclaw.pl (tylko w j. polskim);
 2. w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, tel. +48 71 777 77 77
  (w godz. 8.00-15.45);
 3. w szkole podstawowej, do której kandydat uczęszcza, u wychowawców klas i pedagogów;
 4. w szkole pierwszego wyboru;
 5. na stronach www szkół ponadpodstawowych;
 6. w Szkolnych Ośrodkach Kariery:
 • Szkoły Podstawowej nr 4
  Paulińska 14
  53-140 Wrocław
  tel. +48 71 798 67 25;
 • Liceum Ogólnokształcące nr V
  Hutnicza 45
  50-550 Wrocław
  tel. +48 71 798 67 34;
 • Zespół Szkół nr 14
  Brücknera 10
  51-410 Wrocław
  tel. +48 71 798 68 90;
 • Technikum nr 15
  Skwierzyńska 1/7
  53-521 Wrocław
  tel. +48 71 798 69 01;
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
  Worcella 3
  50-448 Wrocław
  tel. +48 71 798 69 09;
 • W Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej przy Centrum Kształcenia Praktycznego
  Strzegomska 49
  53-611 Wrocław
  tel. +48 71 798 67 00.

Wykaz placówek

Jako rodzic możesz wybrać odpowiednie miejsce dla Twojego dziecka w placówkach publicznych bądź niepublicznych. Pod poniższym linkiem znajdziesz pełną listę przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół pierwszego stopnia, szkół policealnych, szkół artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, internatów, burs i schronisk młodzieżowych, zespołów szkół i placówek specjalnych, młodzieżowych domów kultury i innych placówek. Zwykle uaktualniana jest ona każdego roku we wrześniu.

bip.um.wroc.pl/artykul/172/2924/zbiorczy-wykaz-szkol-i-placowek

Dodatkowo, aby poznać uczelnie wyższe we Wrocławiu, zajrzyj na stronę: www.wroclaw.pl/uczelnie-wyzsze-wroclaw-kierunki-studiow (PL/EN).

Szkoły dla dorosłych

We Wrocławiu istnieje możliwość bezpłatnej nauki dla osób dorosłych, które są na różnym poziomie edukacji. W Centrum Kształcenia Ustawicznego jako osoba dorosła możesz podjąć kształcenie na poziomie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, a także wziąć udział w kursach zawodowych oraz szkoleniach branżowych. Różne systemy kształcenia – stacjonarny popołudniowy czy zaoczny – pozwolą Ci na wybór dogodnych godzin nauki.

Edukacja w CKU może przynieść Ci określone korzyści. Na przykład, nauka na poziomie liceum ogólnokształcącym kończy się egzaminem maturalnym, co umożliwia słuchaczom kontynuację edukacji na studiach. Z kolei kursy dają możliwość nabycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych, co z pewnością pomoże Ci lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

Słuchacze CKU stanowią grupę zróżnicowaną pod względem wiekowym, społecznym, kulturowym i narodowościowym, przez
co szkoła wyrównuje szanse edukacyjne wszystkich słuchaczy, przybyłych do niej z różnych środowisk.

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest ogólnodostępną szkołą, która oferuje całkowicie bezpłatną naukę. Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz oferty edukacyjnej uzyskasz osobiście w bądź drogą mailową czy telefoniczną.

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Swobodna 73
50-089 Wrocław
tel. +48 71 798 67 01
e-mail: cku@cku.wroc.pl
WWW: www.cku.wroclaw.pl

Szkoły międzynarodowe

We Wrocławiu działają także szkoły międzynarodowe, w których nauka prowadzona jest w języku angielskim. Są to szkoły prywatne, co oznacza, że za uczęszczanie do nich trzeba płacić. Nauka prowadzona jest wg programu międzynarodowego, dzięki czemu ich uczniowie mogą się łatwo odnaleźć także w szkołach tego samego typu w innych krajach. Szkoły międzynarodowe dają też możliwość zdawania matury międzynarodowej, uznawanej w wielu krajach na świecie i będącej przepustką do podjęcia studiów na zagranicznych uczelniach.

Szkoły międzynarodowe oferują naukę na różnych poziomach: od szkoły podstawowej aż po średnią. Ponieważ kładzie się tam nacisk na naukę języków obcych, są one świetnym miejscem, by nauczyć się płynnie mówić w języku angielskim oraz w innych językach obcych. Klasy w szkołach międzynarodowych są zwykle małe (liczą ok. 15 osób), dzięki czemu nauczyciel ma możliwość indywidualnego podejścia do każdego z uczniów. Zaletą szkół międzynarodowych jest wielokulturowe, międzynarodowe środowisko, w którym uczniowie mają szanse poznać osoby z różnych kultur. Czesne w tego rodzaju placówkach jest zwykle wyższe niż w polskich szkołach prywatnych.

Aktualną listę szkół międzynarodowych działających we Wrocławiu znajdziesz tutaj: www.ourkids.net/pl/szkoly-miedzynarodowe-wroclaw.php#school-list

Uczelnie wyższe

Wrocław posiada bardzo bogatą ofertę uczelni wyższych. Zdając egzamin dojrzałości (tzw. „maturę”), otrzymujesz świadectwo dojrzałości, z którym możesz rozpocząć kolejny etap kształcenia w Polsce.

Ze względu na duże zróżnicowanie kryteriów przyjęć na poszczególne uczelnie, najlepiej sprawdzić zasady rekrutacji na stronach WWW wrocławskich uczelni albo kontaktując się osobiście, mailowo bądź telefonicznie z daną uczelnią. Pełną listę uczelni we Wrocławiu znajdziesz na stronie: www.wroclaw.pl/uczelnie-wyzsze-wroclaw-kierunki-studiow (PL/EN).

Bardzo pomocny może okazać się portal „Study in Wrocław”. Dzięki tej platformie osoby zainteresowane studiami we Wrocławiu mogą liczyć na darmowe wsparcie w procesie rekrutacji oraz porady ekspertów podczas konsultacji, również w innych językach niż polski. Więcej informacji znajdziesz tutaj: study-in-wroclaw.pl (PL/EN).

Jeśli znasz język polski, zapraszamy Cię również do odwiedzenia strony rządowej, na której możesz znaleźć wszystkie dostępne uczelnie: studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/search/wizard (PL).

Nie zapomnij, że na wrocławskich uczelniach wyższych działa wiele Biur Współpracy Międzynarodowej czy też Biur Karier, które pomagają studentom znaleźć dla nich odpowiednie staże, wymiany studenckie itp.

Przewiń do góry