Menu Zamknij

WroMigrant – Bezpieczeństwo

We Wrocławiu o Twoje bezpieczeństwo dba szereg służb i instytucji: Policja, Straż Miejska, straż pożarna, Straż Graniczna, a także WOPR. Bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia możesz zgłosić, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Działa też wiele zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych, wrocławskich infolinii i telefonów zaufania, z pomocy których możesz korzystać.

Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:

 • jak zgłosić zagrożenie zdrowia lub życia pod numerem 112;
 • czym zajmują się: Policja, Straż Miejska, straż pożarna, Straż Graniczna oraz WOPR;
 • jak postępować, jeśli staniesz się ofiarą przestępstwa z nienawiści;
 • jakie telefony alarmowe, infolinie i telefony zaufania działają we Wrocławiu.

System powiadamiania ratunkowego (numer alarmowy 112)

Bezpieczeństwo i uzyskanie natychmiastowej pomocy jest ważne dla każdego obywatela miasta. Dzwoniąc na numer alarmowy 112, sprawnie i szybko przekażesz do Centrum Powiadamiania Ratunkowego informacje o zagrożeniu życia, bezpieczeństwa, mienia, środowiska i zdrowia. Centrum Powiadamiania Ratunkowego współpracuje z Policją, Państwową Strażą Pożarną i zespołami ratownictwa medycznego. 112 to numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Co ważne, można go wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.

Pamiętaj, że numer alarmowy 112 ratuje życie! Korzystaj z niego odpowiedzialnie. Gdy dzwonisz w sprawach, które nie są alarmowe, możesz blokować linię alarmową osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy.

Operatorzy numerów alarmowych w Centrach Powiadamiania Ratunkowego obsługują zgłoszenia dotyczące m.in.:

 • zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa,
 • zagrożenia mienia i środowiska (sytuacje nagłe),
 • zagrożenia czyjejś wolności,
 • przestępstw lub zakłócania porządku publicznego,
 • sytuacji, kiedy niezbędne jest natychmiastowe działanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dzwoń tylko w nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych sytuacjach, takich jak:

 • wypadki drogowe,
 • silne krwawienia i uszkodzenia ciała,
 • omdlenia i utrata świadomości,
 • pożary,
 • przypadki porażenia prądem,
 • kradzieże i włamania,
 • rozboje i inne przypadki użycia przemocy,
 • podejrzenie prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających,
 • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
 • inne sytuacje nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Szybkość przyjęcia zgłoszenia zależy od bardzo wielu czynników, również od sposobu, w jaki zgłaszamy konkretne zagrożenie, dlatego bardzo ważne jest, aby w pełni współpracować z operatorem numerów alarmowych w CPR i udzielać tylko istotnych dla niego informacji.

Miejsce zdarzenia:

 • zorientuj się, gdzie jesteś i co się stało na miejscu zdarzenia;
 • ustal liczbę osób poszkodowanych oraz ich stan;
 • powiadom świadków zdarzenia, że wykonujesz połączenie na numer alarmowy 112, aby nie powtarzali Twojego zgłoszenia;
 • znajdź ciche miejsce do przeprowadzenia spokojnej rozmowy z operatorem numerów alarmowych.

 Rozmowa z operatorem numerów alarmowych:

 • operator po odebraniu połączenia przedstawi się swoim numerem służbowym (nigdy nie podaje swoich danych osobowych) i zapyta, w czym może pomóc;
 • bardzo krótko opisz zdarzenie, które chcesz zgłosić – opis ten pozwoli na odróżnienie Twojego wezwania od przypadkowego połączenia niezwiązanego z zagrożeniem życia, zdrowia, środowiska lub mienia;
 • odpowiadaj na pytania operatora numerów alarmowych – kolejność zadawanych pytań nie jest przypadkowa, a ich treść jest niezbędna do pozyskania kluczowych informacji dla służb ratunkowych;
 • podaj dokładny adres lub sposób dotarcia na miejsce zdarzenia (województwo, powiat, gminę, miasto, a także nazwę ulicy, na której miało miejsce zdarzenie, numer najbliższego budynku) lub inne dane umożliwiające szybkie zlokalizowanie miejsca zdarzenia;
 • udziel dodatkowych informacji, o które poprosi Cię operator numerów alarmowych;
 • podaj swoje dane, aby służby mogły się z Tobą skontaktować w przypadku takiej konieczności;
 • nie rozłączaj się do czasu wyraźnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
 • po zakończonej rozmowie staraj się nie korzystać ze swojego telefonu, aby umożliwić służbom oddzwonienie do Ciebie w celu pozyskania dodatkowych informacji;
 • w przypadku zmiany sytuacji już po dokonaniu zgłoszenia, wykonaj ponowne połączenie na numer alarmowy 112;
 • w zgłoszeniach o charakterze medycznym, po uzyskaniu istotnych informacji, operator przełączy Cię do dyspozytora Państwowego Ratownictwa Medycznego, który dopyta o kwestie medyczne i pomoże udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanym.

Pamiętaj:

 • informacje na temat numerów telefonów do służb, przedsiębiorstw, instytucji uzyskasz pod ogólnopolskim numerem telefonu +48 118 913;
 • sprawdź numery telefonów do najbliższego komisariatu Policji lub innych służb i zapisz je w widocznym miejscu lub w swoim telefonie komórkowym;
 • skorzystaj z aplikacji mobilnej Moja Komenda, w której znajdziesz niezbędne informacje na temat najbliższych jednostek Policji: numer telefonu, adres, odległość od lokalizacji, w której się znajdujesz;
 • dodaj potrzebne Ci numery telefonów do listy kontaktowej w swoim telefonie.

Nie dzwoń, gdy sytuacja nie wymaga interwencji służb ratunkowych, nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska, mienia lub w innych sytuacjach, gdy chcesz na przykład:

 • zgłosić fikcyjne zgłoszenie;
 • zasięgnąć informacji na temat pogody, rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej;
 • poinformować o utrudnieniach w ruchu drogowym;
 • poinformować, że nie potrzebujesz pomocy;
 • ustalić dane kontaktowe firmy lub osoby prywatnej;
 • wyrazić opinię dotyczącą dowolnego tematu, wydarzenia lub osoby;
 • przesunąć umówione spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych;
 • sprawdzić, czy numer alarmowy 112 naprawdę działa;
 • wezwać taksówkę, zamówić pizzę lub pomoc drogową;
 • uzyskać poradę prawną lub medyczną;
 • zdobyć PIN lub PUK do telefonu;
 • uzyskać połączenie;
 • uzyskać numer telefonu do służb. 

Policja (112)

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Wrocławia czuwa Policja (numer alarmowy 112) oraz Straż Miejska (numer 986). Możesz liczyć na ich profesjonalną pomoc.

Policja zajmuje się:

 • pomocą ofiarom przestępstw;
 • pomocą ofiarom przemocy, w tym przemocy w rodzinie;
 • ściganiem sprawców przestępstw;
 • zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 Jeśli grozi Ci niebezpieczeństwo lub widzisz osobę potrzebującą pomocy, natychmiast dzwoń na numer alarmowy 112, znajdziesz tam osobę mówiącą w języku angielskim, jak i w niemieckim, francuskim czy rosyjskim.

Jeśli sam stałeś się ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa, nie czekaj, zgłoś to natychmiast osobiście w najbliższym komisariacie Policji. Jeśli nie mówisz jeszcze komunikatywnie bądź w ogóle w języku polskim, masz dwa rozwiązania:

 • zabierz ze sobą na posterunek zaufaną Ci osobę, mówiącą w języku polskim;
 • poproś na komendzie o tłumacza – zostanie Ci wyznaczona data i godzina spotkania, kiedy dostępny będzie tłumacz.

Pamiętaj, aby mieć przy sobie dokumenty (paszport lub/i kartę pobytu). Na komisariacie policjant przyjmie od Ciebie zeznania, które rozpoczną dalsze procedury.

Aplikacja „Moja Komenda”

 Aplikacja „Moja Komenda” ułatwia kontakt z Policją i dzielnicowymi, czyli funkcjonariuszami Policji pierwszego kontaktu. Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Każdy dzielnicowy ma przydzielony obszar swojego działania (rewir). Możesz zwrócić się do swojego dzielnicowego po pomoc, zadać mu pytanie czy poinformować o sytuacji stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa. Pomoże Ci w tym aplikacja „Moja Komenda”, która jest rodzajem przewodnika po polskich jednostkach Policji. Możesz dzięki niej sprawdzić m.in. adresy komend, jak i numer telefonu do dzielnicowego z Twojego rewiru.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Jest to policyjne narzędzie do eliminowania negatywnych zachowań i problemów uciążliwych społecznie (np. spożywania alkoholu w miejscach publicznych). Dzięki Mapie można wyeliminować przypadki łamania prawa. Zaznaczenie na Mapie danego zagrożenia wywołuje odpowiednią reakcję Policji. Skutkuje to kontrolami patroli określonego miejsca i podjęcie przez funkcjonariuszy czynności mających na celu usunięcie zagrożenia. Możesz ją odwiedzić, wchodząc na stronę:

www.Policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze

Ważne adresy

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Sołtysowicka 21
51-168 Wrocław
Podwale 31-33
50-040 Wrocław
tel. +48 71 340 44 90 (oficer dyżurny)
WWW: www.wroclaw.policja.gov.pl/pl

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko
Podwale 31-33
50-040 Wrocław
tel. +48 71 340 45 21
e-mail: prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl
e-mail: pelnomocnikopc@wr.policja.gov.pl

Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
tel. +48 71 340 24 33
e-mail: cyber@wr.policja.gov.pl

Jak postępować, jeśli staniesz się ofiarą przestępstwa z nienawiści?

Przestępstwo z nienawiści to czyn zabroniony motywowany uprzedzeniami, wymierzony w osobę pokrzywdzoną tylko dlatego, że ma na przykład inny kolor skóry, pochodzi z innego kraju lub innego kręgu kulturowego, mówi innym językiem, wyznaje inną religię.
Jeśli staniesz się ofiarą przestępstwa z nienawiści niezwłocznie zgłoś zdarzenie na Policję. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa można złożyć ustnie lub pisemnie. Można też wskazać osobę zaufaną (np. kogoś z rodziny czy przyjaciela), która będzie dawała osobie poszkodowanej przestępstwem wsparcie podczas składania zeznań.

W momencie zgłoszenia przestępstwa możesz otrzymać od nas dalszą pomoc, tj. kontakt z adwokatem i/bądź psychologiem. Wystarczy, że zadzwonisz na telefon alarmowy +48 604 535 838, gdy przestępstwo zostało już przez Ciebie zgłoszone na Policję. Numer jest czynny 7 dni w tygodniu.

Na naszą pomoc telefoniczną możesz liczyć także w godz. otwarcia naszego biura pod numerem tel. +48 71 772 49 50.

Możesz również zgłosić się do Stowarzyszenia Nomada, które oferuje wsparcie poszkodowanym osobom w przygotowaniu i raportowaniu przestępstw motywowanych uprzedzeniami na komisariacie Policji. Nomada obejmuje wsparciem osoby na każdym etapie trwania postępowania od złożenia zawiadomienia na policji po zakończenie sprawy w sądzie.

Więcej informacji na: www.wielokultury.wroclaw.pl/bezpieczenstwo-hate-crime-victims-support-system

oraz: nomada.info.pl/kontakt.

Straż Miejska (986)

Komenda Straży Miejskiej Wrocławia
Na Grobli 14/16
50-421 Wrocław
e-mail: straz@strazmiejska.wroclaw.pl
WWW: www.strazmiejska.wroclaw.pl

 Straż Miejska, zgodnie z hasłem „w służbie społeczności lokalnej”, współpracuje na co dzień z Policją, radami osiedli wrocławskich, Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, placówkami oświatowymi, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami na rzecz ochrony praw zwierząt, fundacjami i oczywiście mieszkańcami Wrocławia.

Straż Miejska zajmuje się m.in.:

 • ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • dbaniem o przestrzeganie prawa lokalnego;
 • czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego;
 • budowaniem i podnoszeniem jakości życia mieszkańców, studentów, turystów oraz osób przebywających we Wrocławiu czasowo.

Strażnicy prowadzą także zajęcia profilaktyczno-prewencyjne oraz tematyczne, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Aby poznać swojego strażnika osiedlowego, wejdź na stronę: www.smwroclaw.pl

Straż Graniczna

Straż Graniczna zajmuje się:

– zapobieganiem i przeciwdziałanie nielegalnej migracji;

– kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium;

– zwalczaniem przestępstw tj. umożliwienie nielegalnego pobytu cudzoziemcom, zatrudnianie cudzoziemców przebywających w RP nielegalnie i handel ludźmi.

Straż Graniczna

tel. +48 71 35 847 00

Aplikacje „Asystent Granica” oraz „Mobilna Granica”

Obydwie powyższe aplikacje wraz z serwisem www.granica.gov.pl zawierają szereg informacji niezwykle ważnych z punktu widzenia osób podróżujących do Polski.

Aplikacja „Mobilna Granica” pozwala na śledzenie ruchu na przejściach granicznych, daje dostęp do aktualnej sytuacji na polskich drogach itd.

Aplikacja „Asystent Granica” jest swego rodzaju przewodnikiem po polskich przejściach granicznych: drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich i pieszych. Użytkownik może z niej dowiedzieć się, jak będzie wyglądała odprawa celna i graniczna oraz jakie dokumenty są niezbędne do przekroczenia granicy. Aplikacja została stworzona przez Służbę Celną i Straż Graniczną w Polsce i jest niezbędnikiem każdej osoby przekraczającej granicę Polski.

 Placówka SG we Wrocławiu-Strachowicach
Graniczna 190A
54-516 Wrocław
tel. +48 71 358 47 00
e-mail: strachowice@strazgraniczna.pl
WWW: www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Straż pożarna (112, 998)

Państwowa Straż Pożarna (PSP) zajmuje się walką z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Do jej podstawowych zadań należy m.in. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze.

Komenda Miejska PSP we Wrocławiu
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl
WWW: kmpsp.wroclaw.pl

Komenda Miejska PSP we Wrocławiu
Borowska 138
50-552 Wrocław
tel. +48 71 368 21 00
e-mail: kw@kwpsp.wroclaw.pl

WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

WOPR zajmuje się szeroko pojętym ratownictwem wodnym, czyli pomocą oraz ratowaniem życia lub zdrowia osób na wodzie. Zabezpiecza obiekty rekreacyjne i zrzesza ono ratowników wodnych oraz instruktorów WOPR. Eksperci WOPR są przygotowani do rozpoznawania zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się oraz występowania do właściwych podmiotów o ich usunięcie. WOPR może zainicjować również wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą, a także do wydawania ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego.

Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
Na Grobli 40-44
50-421 Wrocław
tel. +48 71 344 47 45
e-mail: biuro@dolnoslaskiewopr.pl
WWW: www.dolnoslaskiewopr.pl

Telefony alarmowe, zaufania, infolinie

Telefony alarmowe i ratunkowe we Wrocławiu (w razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia)

 • 112 – ogólny numer ratunkowy (Policja, pogotowie, straż pożarna)
 • 999 – pogotowie ratunkowe
 • 997 – Policja
 • 998 – straż pożarna
 • 986 – Straż Miejska
 • + 48 601 100 100 – WOPR (numer ratunkowy nad wodą)
 • + 48 71 770 22 22 – Centrum Zarządzania Kryzysowego

 Telefony awaryjne we Wrocławiu

 • 991 – pogotowie energetyczne
 • 992 – pogotowie gazowe
 • 993 – pogotowie ciepłownicze
 • 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne

 Infolinie we Wrocławiu

 • +48 71 344 31 11 – Centrum Informacji Turystycznej
 • +48 519 509 337 – Informacja Turystyczna PKP
 • +48 71 793 97 22 – Dolnośląska Informacja Turystyczna
 • +48 71 772 49 50 – WroMigrant – Punkt informacji i aktywności migrantów/ek
 • +48 71 321 72 71– Infolinia MPK
 • +48 703 200 200 – Infolinia PKP
 • +48 76 742 11 12 – Infolinia Koleje Dolnośląskie S.A. (informacja tylko w języku polskim)
 • +48 800 022 222 – Infolinia PKP PR dla osób niepełnosprawnych (informacja tylko w języku polskim)
 • +48 71 720 70 51 – Infolinia Polbus PKS (dyżurny ruchu)
 • +48 71 358 13 81 – Port Lotniczy we Wrocławiu
 • +48 71 777 77 77 – Centrum Informacji Urzędu Miejskiego

Telefony zaufania we Wrocławiu

 • + 48 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (linia bezpłatna)
 • +48 800 121 212 – telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • +48 116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka (24 h, połączenie bezpłatne)
 • +48 800 283 107 – Policyjny Telefon Zaufania (z telefonów stacjonarnych/ połączenie bezpłatne), +48 71 344 15 53 (numer dla użytkowników telefonów stacjonarnych i komórkowych/ połączenie płatne wg stawek operatora)
 • +48 697 071 112 – SMS-owa linia policyjna dla osób głuchych – numer przeznaczony wyłącznie do wysyłania SMS przez osoby z dysfunkcją mowy lub niedosłyszące
 • +48 800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie +48 801 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • +48 71 340 38 03 – Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego (telefon ze specjalnym przeznaczeniem dla dzieci, które widzą przemoc w domu)
 • +48 801 247 070 lub +48 22 654 70 70 – zgłaszanie zaginięć osób (24 h linia wsparcia Fundacji „ITAKA”)

 Ważne telefony – pozostałe

 • +48 71 799 89 06 – pogotowie opiekuńcze (24 h)
 • +48 71 340 31 78 – Policyjna Izba Dziecka
 • +48 71 337 36 36 – pogotowie weterynaryjne (24 h)
 • +48 605 883 227 – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu (całodobowy telefon alarmowy)
 • +48 71 194 88 – Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu (infolinia)
 • +48 71 376 08 96 – Biuro Rzeczy Znalezionych
 • +48 71 321 72 71 – Biuro Obsługi Pasażera Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu
 • +48 71 340 96 55 – Telefoniczne centrum obsługi klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
 • +48 71 376 00 22, 19 501 – zgłoś awarię do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
 • +48 71 777 75 59 – Miejski Rzecznik Konsumentów

Inne numery

 • 987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert
 • 996 – Centrum Antyterrorystyczne
 • 985 – GOPR i TOPR

Inne numery służb powołanych do niesienia pomocy

 • +48 116 000 – numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja „ITAKA”)
 • +48 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”)
 • +48 116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)
 • +48 601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)
 • +48 601 100 300 – numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)
 • +48 800 702 222 – centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja „ITAKA”)
 • +48 22 668 70 00 – „Niebieska Linia” – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu
Przewiń do góry