Menu Zamknij

Wrocław reaguje. Bezpłatny Trening Antydyskryminacyjny dla mieskzańców Wrocławia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE zapraszają wszystkie chętne osoby na bezpłatny dwudniowy trening antydyskryminacyjny z elementami wiedzy o mowie nienawiści i jej przeciwdziałaniu.

Zakres tematyczny treningu to m.in.:

– mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń

– prawne i społeczne aspekty dyskryminacji – jak jej przeciwdziałać i na jakiej podstawie?

– mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści – co jest a czego nie ma w polskim systemie prawnym?

– zacznijmy od siebie, czyli jak odpowiedzialnie i przejrzyście komunikować się w internecie?

– jak rozpoznać fake newsa i nie dać się nabić w butelkę?

– reagowanie na dyskryminację i mowę nienawiści – gdzie jest granica wolności słowa?

– język inkluzywny czyli jak mówić i pisać o osobach narażonych na dyskryminację i wykluczenie?

TERMIN: 3-4 września 2021 (piątek-sobota)

GODZINA:  9.00 – 16.00.

MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym).

Każda osoba uczestnicząca w Treningu otrzyma:

– materiały merytoryczne w formie papierowej;

– materiały ćwiczeniowe w formie papierowej;

– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas każdego dnia zajęć;

– zaświadczenie o ukończeniu Treningu Antydyskryminacyjnego.

Nabór do Treningu Antydyskryminacyjnego:

1.      Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ

2.      Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 25 sierpnia 2021 r.

3.      Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2021 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

Uczestnictwo w treningu jest bezpłatne. Osoby uczestniczące we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Osoba prowadząca:

Radosław Bednarski – Certyfikowany trener antydyskryminacyjny i międzykulturowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu m.in. przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji i mowie nienawiści a także tworzenia i rozliczania projektów społecznych, wolontariatu, elementów komunikacji i współpracy w zespole. Realizator wielu projektów społecznych o charakterze antydyskryminacyjnym, wielokulturowym i prawnoczłowieczym. Na co dzień doradca ds. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych i koordynator ogólnopolskiego Programu „Dobry Wolontariat” certyfikującego organizacje i instytucje przyjazne wolontariuszom. Posiada licencjat z socjologii o specjalności psychosocjologia.

Trening Antydyskryminacyjny w trakcie pandemii COVID-19.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wprowadzonymi ograniczeniami Trening będzie odbywać się w sposób uwzględniający aktualną sytuację pandemiczną na dzień rozpoczęcia warsztatu. Trening jest planowany w wersji stacjonarnej, jednakże może zaistnieć konieczność przesunięcia terminu z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną, a w ostateczności przeniesienie na formę zdalną. Do czasu zniesienia ograniczeń Trening w wersji stacjonarnej odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Trening jest organizowany w ramach projektu „Wrocław miastem dialogu i różnorodności” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022″.

Szczegółowych informacji udziela: Radosław Bednarski, tel. 693 145 674, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

 

 
Przewiń do góry