Menu Zamknij

Wrocław przystąpił do europejskiego programu „Miasta Międzykulturowe”!

Dzisiejszy Wrocław jest bez wątpienia miastem międzykulturowym. Mieszka tu ponad 120 tys. osób z ponad z 120 krajów świata i liczba ta ciągle rośnie. We wrocławskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych uczy się blisko 4 tysiące uczniów innojęzycznych reprezentujących 42 kraje i 15 języków. Przystąpienie do programu „Miasta międzykulturowe” jest zatem naturalnym, kolejnym krokiem. Wczoraj zdecydowała o tym Rada Miejska Wrocławia.

Czym jest program „Miasta międzykulturowe”? To wspólne działanie Rady Europy i Komisji Europejskiej, zainicjowane podczas Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008. Ma on celu wspieranie władz lokalnych w tworzeniu i wdrażaniu polityki integracji inkluzywnej opartej na modelu polityki integracji międzykulturowej, który umożliwia władzom, społecznościom, organizacjom i przedsiębiorstwom zarządzanie różnorodnością ludzi w sposób zapewniający równą wartość wszystkich tożsamości, spójność i przewagę konkurencyjną. 

W kontekście Programu „międzykulturowość” rozumiana jest jako promowanie polityki i praktyk wzmacniających interakcje, wzajemne zrozumienie i poszanowanie między różnymi kulturami i grupami etnicznymi. Natomiast polityka integracji międzykulturowej to kompleksowe podejście realizowane ponad politycznymi podziałami, zakładające strategiczne zaangażowanie w rozwój zdolności instytucjonalnych zapewniających wszystkim równe prawa i szanse, promowanie pozytywnego przenikania się kultur i ich interakcji oraz zachęcanie do uczestnictwa i dzielenia się władzą. 

Model, na którym opiera się Program pomaga władzom publicznym w osiągnięciu włączania, równości i dobrobytu poprzez uwolnienie potencjału różnorodnych społeczeństw przy jednoczesnej minimalizacji zagrożeń związanych z ludzką mobilnością i różnorodnością kulturową. Obecnie do Programu należy ponad 130 miast z różnych części świata; z polskich miast w programie jest tylko Lublin i Kraków. 

Model polityki integracji międzykulturowej wykorzystywany w Programie wywodzi się z obszernej analizy praktyki miejskiej i szerokiej gamy standardów międzynarodowych. Badania w zakresie ekonomii, zarządzania i psychologii wykazały, że różnorodność przynosi organizacjom i miastom znaczne korzyści w postaci większej innowacyjności, produktywności i zdolności do rozwiązywania problemów. Badania pokazują również bezpośrednią korelację między polityką międzykulturową a dobrostanem obywateli. 

Co zyskamy? Dzięki udziałowi w Programie Wrocław uzyska wsparcie i dostęp do kompleksowej metodologii pomocnej w tworzeniu strategii zarządzania różnorodnością i integracji oraz do zasobów obejmujących obszerne profile miast, bazę dobrych praktyk, szczegółowe przewodniki dot. realizacji działań, a także podręczniki i wytyczne dotyczące określonych obszarów polityki. 

Nasze Miasto stanie się również częścią wspólnoty dzielącej się najlepszymi praktykami doświadczeniami, oraz otrzyma szereg sprawdzonych narzędzi – zarówno analitycznych jak i praktycznych, służących do opracowywania i oceny polityk.  W ramach programu Wrocław będzie mógł liczyć na wsparcie ekspertów, również w formie wizyt eksperckich we Wrocławiu. Otrzymane rekomendacje posłużą nam do uaktualnienia i skuteczniejszego wdrażania obecnej Strategii Dialogu Międzykulturowego oraz pomogą sformułować wytyczne na kolejne lata. 

Po przystąpieniu do Programu Wrocław wypełni kwestionariusz „Indeksu Miasta międzykulturowego”, na podstawie którego otrzymamy kompleksowy raport analityczny zawierający opis profilu międzykulturowego Wrocławia oraz zalecenia i przykłady dobrych praktyk pochodzących z innych miast. Następnie odbędzie się wizyta ekspercka z udziałem niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Rady Europy angażująca przedstawicieli Miasta i szerokie grono lokalnych interesariuszy, w celu dokonania przeglądu polityk miejskich z perspektywy międzykulturowej oraz rozwoju strategii międzykulturowej. Po wizycie eksperci pomogą nam w pracach nad zmianą obecnej strategii międzykulturowej oraz udzielą wsparcia lokalnym interesariuszom przy opracowywaniu ich strategii międzykulturowej na rzecz pozytywnego zarządzania różnorodnością.   

W związku z przystąpieniem do Programu Wrocław zobowiązany będzie do wpłacania kwoty 5 000 euro rocznie na rzecz realizacji Programu przez Radę Europy.  Projekt przedmiotowej uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.

Projekt przedmiotowej uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.

Przewiń do góry