Menu Zamknij

Wrocław – NIE dla mowy nienawiści w szkole

“Wrocław – NIE dla mowy nienawiści” w szkole to cykl różnych zajęć edukacyjnych, w skład którego wchodzą:

Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego – interaktywny cykl edukacyjny dla co najmniej 15 nauczycieli i nauczycielek wrocławskich szkół przygotowujący uczestników i uczestniczki do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych, międzykulturowych i przeciwdziałających mowie nienawiści we wrocławskich szkołach.

Każdy/a uczestnik/czka otrzyma komplet plansz edukacyjnych oraz zestaw materiałów dydaktycznych.

Harmonogram wydarzeń

  • 16-19 maja 2019 – Trening kompetencji interpersonalnych
  • 7-9 czerwca 2019 – Trening antydyskryminacyjny
  • 13-15 września 2019 – Trening kompetencji trenerskich
  • 16-17 listopada 2019 – Warsztat autoewaluacyjny

Jednodniowe warsztaty przeciwko mowie nienawiści wraz z warsztatami z kreatywnego pisania z końcową redakcją tekstów w 4 wrocławskich szkołach ponadpodstawowych.

Wspólny happening uczniów i uczennic biorących udział
w warsztatach przeciwko mowie nienawiści z wykorzystaniem haseł powstałych w trakcie warsztatów.

Harmonogram wydarzeń

  • maj-czerwiec 2019 – co najmniej 1 warsztat
  • wrzesień-grudzień 2019 – pozostałe warsztaty

Warsztat „Tworzenie gier terenowych” i pokazowa Gra Miejska – dla co najmniej 20 nauczycieli/nauczycielek oraz uczniów/uczennic wrocławskich szkół przygotowujący do samodzielnego organizowania i przeprowadzania gier terenowych.

Harmonogram wydarzeń

  • maj-czerwiec 2019 – Warsztat „Tworzenie gier terenowych”
  • wrzesień-październik 2019 – Pokazowa Gra Miejska

Organizator

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE
ul. Gliniana 58/11
50-526 Wrocław
tel. 693 145 674
stowarzyszenie.update@gmail.com
www.up-date.org.pl
facebook.com/StowarzyszenieUpDate

Przewiń do góry