Menu Zamknij

Wrocław 2019. Wielokulturowość – międzykulturowość jako wyzwanie dla wrocławian

W lutym 2009 roku we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie „Kalejdoskop Kultur”. Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych zadeklarowali wtedy współpracę na rzecz wielokulturowości, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji. Inicjatorom porozumienia przyświecała myśl, że wielokulturowość należy postrzegać już nie jako „wielo”, ale jako „międzykulturowość” – w sensie przenikania, współistnienia, spotkania, dialogu i współpracy jako koniecznego warunku integracji i stworzenia międzykulturowej wspólnoty.

Czy dzisiaj, 10 lat od podpisania porozumienia, idea ta się spełniła? Czy mówiąc o innych, myślimy „o nas”, czy raczej dzielimy na „my” i „oni”? Jak idea międzykulturowości odnajduje się w obecnej sytuacji migracyjnej, kiedy we Wrocławiu pojawili się nowi cudzoziemcy z Indii, Gruzji czy Ukrainy? Co właściwie znaczy dzisiaj dla nas tożsamość?  Czego możemy nauczyć się od naszych sąsiadów zza granicy? Jakie są dobre przykłady z innych krajów w zakresie współpracy międzykulturowej?

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do debaty „Wrocław 2019. Wielokulturowość -międzykulturowość jako wyzwanie dla wrocławian”, która odbędzie się 25 listopada b.r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Domu Europy, przy ul. Widok 10 we Wrocławiu.

Program

17.00 – 17.05 Przywitanie gości

17.05 – 17.50 Panel dyskusyjny „Tożsamość-inność-wzajemny szacunek”

17.50 – 18.00 Przerwa

18.00 – 18.45 Panel dyskusyjny „Wyzwania na przyszłość”

18.45 – 19.00 Dyskusja

19.00 – 19.30 Poczęstunek

19.30 Zakończenie

Opisy paneli

1.Tożsamość-inność-wzajemny szacunek 

Jak wrocławianie, będący przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych oraz obecnych środowisk migranckich, postrzegają się dzisiaj? Czym jest dla nich tożsamość kulturowa? Czy jest ona potrzebna? Czy sprzyja izolacji czy interakcji? Czy jest cechą stałą, czy podatną na zmiany? Jaką rolę społeczną pełni tożsamość i inność w życiu miejskim? Jak wiążą się one z zagadnieniem tolerancji?

Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania stanowić będą ramę do rozważań na temat dzisiejszej obecności wielokulturowej społeczności we Wrocławiu. 

Uczestnicy

Mariola Abkowicz – Związek Karaimów Polskich, członkini komisji wspólnej rządu i mniejszości narodowych i etnicznych, fundatorka Kalejdoskopu Kultury

Igor Salamon – Związek Ukraińców w Polsce, fundator Kalejdoskopu Kultury

Małgorzata Chilkiewicz – Kalejdoskop Kultur, pracowniczka Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego

Dorota Kozak-Rybska – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

2. Wyzwania na przyszłość 

Obecność wielokulturowej społeczności zaznacza się w różnych wymiarach miasta i wiąże się z różnorakimi kwestiami: prawnymi, kulturalnymi, edukacyjnymi, politycznymi a także sprawami codziennymi, które wynikają z bezpośrednich relacji z innymi mieszkańcami miasta. Jakie najważniejsze wyzwania czeka wielokulturową społeczność we Wrocławiu w najbliższym czasie? Jakie działania wymagają szczególnej uwagi? A jakie wydają się przeszacowane? 

Debatując nad tymi kwestiami, podamy dobre przykłady z innych krajów w zakresie współpracy z mniejszościami, starając się wskazać na płynące z niej korzyści.

Uczestnicy

Olga Chrebor – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego, Kalejdoskop Kultur

Karoline Gil – kierownik działu „Integracja i media“ w niemieckiej organizacji ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) 

Kartikey Johri Minu  – Konsul Honorowy Indii

Artem Zozulia – Fundacja Ukraina, CUKR – Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu

Organizatorzy

ifa (Institut für Auslandsbeziehungen/ Instytut ds. Relacji Międzynarodowych) – organizacja pośrednicząca Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wspierająca działalność kulturalną mniejszości niemieckiej w państwach Europy środkowo-wschodniej oraz dialog międzykulturowy

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu (NTKS) – przedstawicielstwo niemieckiej mniejszości we Wrocławiu

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego/Wielokultury Wrocław

Fundacja Kalejdoskop Kultur

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu

Przewiń do góry