Menu Zamknij

Wolontariusz (K/M) z językiem ukraińskim lub rosyjskim poszukiwany

Wolontariusz (K/M) z językiem ukraińskim lub rosyjskim poszukiwany

Szkoła Podstawowa nr 45 (Zespół Szkół nr 9) we Wrocławiu (Sępolno) pilnie poszukuje wolontariusza lub wolontariuszy (K/M) do wsparcia w nauce ucznia obcojęzycznego. Chłopiec jest uczniem klasy 4, pochodzi z Ukrainy i dopiero uczy się języka polskiego. Wyzwaniem jest dla niego rozumienie poleceń nauczycieli i treści lekcji, a nauka zdalna jest dodatkowym utrudnieniem, co prowadzi do coraz większych zaległości chłopca. Potrzebna jest pomoc w lekcjach i w ich tłumaczeniu, dlatego wolontariusz powinien znać dobrze język polski oraz ukraiński lub rosyjski.

Wolontariusz wspierałby ucznia najchętniej w godzinach lekcyjnych, do wyboru w zależności od dostępności:
poniedziałek: 9:50-14:30
wtorek: 8:55-13:30
środa: 8:55-13:30
czwartek: 8:00-12:30
piątek: 8:00 – 13:30

Wolontariat może odbywać się w budynku szkoły (ul. Krajewskiego 1, Wrocław) lub w domu chłopca.

Co oferuje Ci wolontariat w szkole?
– wprowadzenie dla wolontariusza i wsparcie merytoryczne ze strony szkoły;
– możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w środowisku wielokulturowym i edukacji międzykulturowej;
– doświadczenie w pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą;
– zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z wicedyrektor szkoły p. Małgorzatą Knychas: sekretariat.zs09@wroclawskaedukacja.pl


Требуется волонтер (Ж/М) с украинским или русским языком

Начальная школа № 45 (Школьный комплекс № 9) во Вроцлаве (Sępolno) срочно ищет волонтера или волонтеров (Ж/М) для поддержки в обучении иностранного ученика. Мальчик учится в 4 классе, родом из Украины, пока только начал учить польский язык. Ему трудно понять учителей и содержание урока, а удаленное обучение дополнительно усложняет ситуацию, как результат, мальчик отстает по учебе. Нужна помощь с уроками и переводом, поэтому волонтер должен хорошо знать польский, украинский или русский языки.

Желательно, чтобы волонтер мог помочь во время школьных занятий. Можно выбрать определенный промежуток времени или день в зависимости от вашей доступности:
Понедельник: 9:50-14:30
Вторник: 8:55-13:30
Среда: 8:55-13:30
Четверг: 8:00-12:30
Пятница: 8:00-13:30

Волонтерство может происходить в здании школы (ul. Krajewskiego 1, Wrocław) или дома у мальчика.

Что получит волонтер?
– введение и предметную поддержку школы;
– возможность получить опыт работы в мультикультурной среде и межкультурном образовании;
– опыт индивидуальной работы с детьми и молодежью;
– свидетельство о волонтерстве.

Заинтересованных просим обращаться к заместителю директора школы Małgorzata Knychas: sekretariat.zs09@wroclawskaedukacja.pl

Przewiń do góry