Menu Zamknij

Wielokulturowy Wrocław – lokalnie i globalnie

“Wielokulturowy Wrocław – lokalnie i globalnie” to cykl różnych zajęć edukacyjnych, w skład którego wchodzą:

Wielokulturowa Szkoła Liderów Osiedlowych – interaktywny cykl 4 praktycznych warsztatów dla co najmniej 12 mieszkańców Wrocławia z co najmniej 6 wrocławskich Osiedli, w tym co najmniej 6 przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych (tandemy polsko-cudzoziemskie) z zakresu metod i narzędzi angażowania obywateli do działania oraz partycypacji w sprawach publicznych i społecznych. W ramach projektu uczestnicy Szkoły zrealizują na swoich osiedlach Wielokulturowe Spotkania Sąsiedzkie dla mieszkańców.

Harmonogram wydarzeń

Nabór do Szkoły będzie otwarty i zostanie uruchomiony w maju 2019

Cykl co najmniej 5 otwartych warsztatów kompetencji międzykulturowych z zakresu m.in. stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i przeciwdziałania mowie nienawiści. Nabór na poszczególne warsztaty będzie otwarty. Szczegółowa tematyka poszczególnych warsztatów będzie ustalana na bieżąco.

Harmonogram wydarzeń

Planowany termin realizacji: maj-grudzień 2019

Cykl co najmniej 6 otwartych warsztatów Tradycji Wielu Kultur prezentuje tradycje zamieszkujących Wrocław mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych w kontekście obchodzonych w Polsce Świąt
i rocznic. Nabór na poszczególne warsztaty będzie otwarty. Szczegółowa tematyka poszczególnych warsztatów będzie ustalana na bieżąco.

Harmonogram wydarzeń

Planowany termin realizacji: maj-grudzień 2019

Dyskusyjny Klub Filmowy „Oblicza Różnorodności” 3 to cykl 8 seansów, podczas których zaprezentowane zostaną filmy dotykające różnych aspektów uprzedzeń i dyskryminacji. Spotkaniom będzie towarzyszyła dyskusja na tematy poruszone w filmach.

 1. Papusza (2013)
 2. Carte Blanche (2015)
 3. Cud Purymowy (2000)
 4. W Jego Oczach (2014)
 5. Green Book (2018)
 6. Zwycięzca (2016)
 7. Taniec pustyni (2014)
 8. Służące (2011)

Abecadło Rozwoju to cykl 4 warsztatów artystycznych z różnych dziedzin kultury. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli lub będą zawierać elementy kultury mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych zamieszkujących Wrocław. Zaplanowane są m.in. następujące warsztaty:

 1. WARSZTATY LETTERINGU/KALIGRAFII CHIŃSKIEJ
 2. WARSZTATY MARMORYZACJI PAPIERU
 3. WITRAŻ METODĄ TIFFANY’EGO/MALOWANIE NA SZKLE
 4. WARSZTATY GRY NA BĘBNACH
 5. GŁOS AUTENTYCZNY – UKOJENIE – TRADYCYJNA KOŁYSANKA Z GRUZJI

Ulice Dialogu – pilotażowa edycja wydarzenia, którego celem jest budowanie dialogu międzykulturowego w przestrzeni miejskiej. Podczas akcji przedstawiciele zamieszkujących Wrocław mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych zaproszą wrocławian do rozmowy.
Miejsce: Skwer przy ul. Kuźniczej oraz KOTON Cafe przy ul. Igielnej.

Harmonogram wydarzeń

Czas realizacji: lato 2019

KONCERT lokalnych artystów/grup reprezentujących zamieszkujące Wrocław mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe i kulturowe. Celem koncertu będzie zaprezentowanie mieszkańcom miasta dorobku kulturalnego zamieszkujących miasto mniejszości.

Harmonogram wydarzeń

Czas realizacji: jesień 2019

Organizator
Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE
ul. Gliniana 58/11
50-526 Wrocław
tel. 693 145 674
stowarzyszenie.update@gmail.com
www.up-date.org.pl
www.facebook.com/StowarzyszenieUpDate

Przewiń do góry