Menu Zamknij

Ważne informacje dotyczące ochrony zdrowia

Przygotowaliśmy dla Was zbiór informacji, które mogą okazać się  przydatne w trwającym obecnie stanie epidemiologicznym. 

  • Podstawowym zaleceniem lekarzy jest przede wszystkim ograniczenie przebywania w miejscach publicznych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, które są silniej narażone na działanie wirusa. 
  • Ważne jest bezwzględne zachowywanie higieny rąk, jeśli istnieje możliwość to należy dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
  • Należy unikać dotykanie oczu, nosa i ust, gdyż może to spowodować przenoszenie się wirusa z powierzchni na siebie. Podobnym ryzykiem obciążone są powierzchnie dotykowe i również je trzeba regularnie myć lub dezynfekować. 
  • Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówców (co najmniej 1-1,5 metr odległości).

Przechodząc teraz do obowiązków, które wynikają z treści art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, macie obowiązek, przebywając na terytorium Polski poddać się:
– zabiegom sanitarnym,
– szczepieniom ochronnym,
– badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań,
– nadzorowi epidemiologicznemu,
– kwarantannie,
–  leczeniu,
– hospitalizacji,
– izolacji.

A także zaniechać wykonywanie prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby – jeżeli są osobami zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami. 
Ponadto stosować się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. 

Nie musicie się obawiać, że nie mając ubezpieczenia, nie będzie mogli skorzystać z darmowych badań sanitarno-epidemiologicznym ani leczeniu, jeśli wystąpiło zagrożenie zakażenia.
Koszty pobytu w szpitalu oraz wszelkiego rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom zakażonym pokrywa się, w przypadku braku ubezpieczenia, z budżetu państwa –   części którą dysponuje Minister Zdrowia, co wynika z treści art. 38 powyżej przytoczonej ustawy.
Podobnie ma się sytuacja z brakiem legalnego pobytu. Jeśli jesteście w takiej sytuacji w polskim prawie nie ma podstawy, by odmówić Wam niezbędnych badań czy hospitalizacji, które związane będą z koronawirusem. Nie istnieje też obowiązek informowania przez pracowników medycznych Straży Granicznej o wykryciu osoby bez legalnego pobytu.

Na zakończenie chcemy jeszcze dodać, że jeżeli wybieracie się na spacer na świeżym powietrzu, to tylko samotnie bądź z psem, i to w odosobnionym miejscu.

Odwiedzajcie też serwis specjalny Wrocławia poświęcony ochronie przed koronawirusem. Jest on codziennie aktualizowany. Znajdziecie go tutaj.

Przewiń do góry