Menu Zamknij

Warsztaty z przeciwdziałania cyberprzemocy

Przemoc w przestrzeni internetowej ma równie negatywne konsekwencje, co agresja fizyczna. Brak wsparcia może doprowadzić do depresji, stanów lękowych, a nawet do samobójstwa ofiary – głównie dzieci i młodzieży. Dlatego istotne są działania edukacyjne prowadzone w szkołach i w innych placówkach edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy, a także rozwijania empatii i tolerancji.

Ogólne działania

Warsztaty z przeciwdziałania cyberprzemocy prowadzone przez psycholożki-ekspertki z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym ukierunkowanym na zjawiska zachodzące w cyberprzestrzeni.

Metoda

Podczas warsztatów uczestnicy nie tylko zrozumieją, czym jest zjawisko cyberprzemocy, lecz także na czym polega profilaktyka jego zwalczania. Wszystko to ma pomóc zauważać, kiedy stajemy się ofiarami, świadkami lub sprawcami cyberprzemocy oraz jak możemy w związku z tym reagować.
Następnie dzieci i młodzież, które wezmą udział w warsztatach, zostaną poproszone o przeprowadzenie własnego warsztatu z przeciwdziałania cyberprzemocy w swoim środowisku (np. w klasie, w stowarzyszeniu lub w drużynie harcerskiej). Jeśli zrealizują to zadanie, to zostaną zaproszeni w roli ambasadorów do kolejnych działań realizowanych przez miasto na rzecz przeciwdziałania cyberprzemocy.

Dla kogo?

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży ze szkół lub innych instytucji, takich jak: stowarzyszenia, ośrodki opiekuńcze, drużyny sportowe, drużyny harcerskie, świetlice środowiskowe itp. Osobne szkolenie zostanie przeprowadzone dla opiekunów dzieci i młodzieży biorących udział w warsztatach.

Zajęcia odbędą się w trzech grupach wiekowych: klasy 4–5 szkoły podstawowej, klasy 6–8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe.

Korzyści z uczestnictwa

Uczestnicy warsztatów zyskają dwie umiejętności: zdobędą wiedzę na temat cyberprzemocy i przeciwdziałania temu zjawisku oraz nauczą się, jak samodzielnie przeprowadzić warsztat dotyczący cyberprzemocy i mowy nienawiści w internecie.

Informacje organizacyjne

Najbliższe warsztaty odbędą 23 listopada 2019 r. (dzieci z klas 4–5 szkoły podstawowej i klas 6–8 szkoły podstawowej – dwa osobne warsztaty) oraz 30 listopada (młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz opiekunowie wszystkich grup – dwa osobne warsztaty).

Udział w warsztatach zgłasza opiekun dzieci/młodzieży na adres mailowy martyna.wilk@wcrs.wroclaw.pl W mailu należy przesłać następujące informacje:

  • imię i nazwisko opiekuna;
  • kontakt telefoniczny i e-mailowy do opiekuna;
  • imię i nazwisko dwójki dzieci/młodzieży zgłaszanych do udziału w warsztacie ze wskazaniem ich wieku oraz klasy (numer klasy szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej), do której uczęszczają;
  • nazwę i adres instytucji zgłaszającej uczestników.

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń mija 13 listopada 2019 r. Organizator poinformuje mailowo o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach najpóźniej do 18 listopada 2019 r.

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wzięciem udziału w warsztatach.


Organizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Finansowanie: Gmina Wrocław
Język: polski
Termin: 23 oraz 30 listopada 2019 r.
Kontakt: martyna.wilk@wcrs.wroclaw.pl (tel. +48 71 77 24 997)

Przewiń do góry