Menu Zamknij

VI Targi Edukacji Międzykulturowej

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z Biurem Saksonii we Wrocławiu, Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Wrocławskim serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VI Targach Edukacji Międzykulturowej pt. „Zwroty akcji w edukacji. Zmiany i adaptacje do nowej sytuacji społecznej i kulturowej” – IV edycja międzynarodowa organizowanych w dniach 23-25 września 2020 r. we Wrocławiu.

Oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych, które transmitowane będą on-line z Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w synagodze Pod Białym Bocianem, zaplanowaliśmy wraz z Partnerami wiele wydarzeń towarzyszących, w których będzie można wziąć udział na miejscu: warsztatów, seminariów, pokazów filmowych Brave Cinema i spotkań związanych z tematyką międzykulturową.

Głównym tematem tegorocznej edycji Targów będzie zmiana oraz adaptacja. Zmiana jest naturalną cechą otaczającego nas świata, zaś adaptacja do nowej rzeczywistości jej nieodłącznym elementem. Wydaje się, że kryzys pandemiczny spowodował, że tempo zmian zwiększyło się jeszcze bardziej – także w obszarze edukacji międzykulturowej. Sytuacja pandemiczna wymusiła szybkie reakcje edukatorów i edukatorek – co z jednej strony zaowocowało ciekawymi rozwiązaniami, z drugiej zaś nie zawsze reakcjom tym towarzyszyło głębsze zrozumienie problemów. Dlatego istotna jest możliwość zatrzymania się i przemyślenia tego, co się wydarzyło, oraz rozważania możliwych scenariuszy na przyszłość.

Chcielibyśmy, aby Targi stały się miejscem – przystankiem, gdzie wspólnie zastanowimy się na tym, co nas spotkało w ostatnich miesiącach i co może spotkać w najbliższej przyszłości. Kryzys chcemy potraktować twórczo: jako przełom, który może stać się źródłem nowej wiedzy, doświadczenia oraz zmiany na lepsze. Liczymy, że poznamy sprawdzone w czasie kryzysu metody, aby lepiej i sprawniej móc sprostać przyszłości. Zastanowimy się nad zmianą w szerokim kontekście: adaptacją, przystawalnością pojęć, metod i postaw do obecnej rzeczywistości. 

Zależy nam na rozmowie, dlatego zaplanowaliśmy wiele debat. Podejmiemy temat edukacji międzykulturowej w sytuacji kryzysowej, budowania relacji międzykulturowych, które wychodziłyby poza zwyczajowe role i podziały na rzecz partnerstwa i współpracy. Zapytamy o rolę oświaty w budowaniu i podtrzymywaniu tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Przyjrzymy się mniejszościom, które w świetle przyjętych definicji za mniejszości do tej pory nie uchodziły: migrantów, rodziny wielokulturowe, a także grupy zróżnicowane kulturowo przez płeć, religię czy wiek. Poruszymy ważny temat współpracy w zakresie edukacji międzykulturowej w europejskich miastach oraz możliwości udziału dzieci w polityce – nie tej „wielkiej”, ale lokalnej, wpływającej na najbliższe otoczenie życia codziennego. Przyjrzymy się doświadczeniom uczelni wyższych w integrowaniu zagranicznych studentów i pracowników oraz postaramy się zdekonstruować mity na temat nowej migracji ukraińskiej w naszych miastach. Wśród rozmów pojawi się też wiele niespodzianek filmowych i artystycznych.

Przy okazji Targów będzie można wziąć także udział w wydarzeniach towarzyszących – warsztatach, seminariach, pokazach filmowych i spotkaniach związanych z tematyką międzykulturową.

Program oraz szczegółowe informacje o zapisach i uczestnictwie znajdziecie Państwo wkrótce na stronie www.wielokultury.wroclaw.pl oraz profilu facebookowym Wielokultury Wrocław.

Udział w Targach Edukacji Międzykulturowej oraz we wszystkich wydarzeniach towarzyszących jest bezpłatny. Obowiązują jednak zapisy.

Zapisy na panele dyskusyjne oraz wydarzenia towarzyszące: formularz
Zapisy na warsztaty: podane w programie adresy mailowe

program pdf: targi_program_2020

Program 

PROGRAM | 21 września (poniedziałek)

 19.30-22.00         Pokaz filmu Brave Cinema:  „Antropocen” oraz wprowadzenie przed filmem                                         
                             Tematyka: środowisko, dominacja człowieka nad Ziemią
                             Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a
                             

„Antropocen”
reż. Jennifer Baichwal / Edward Burtynsky / Nicholas de Pencier
dystrybucja: Against Gravity
czas: 87’
język wprowadzenia: język polski
język projekcji filmu: różne
napisy: język polski i język angielski

Wprowadzenie do filmu: Aneta Osuch i Arkadiusz Wierzba (Fundacja Ekorozwoju) oraz Adam Kruk

Opis filmu: Od wybetonowanych brzegów Chin, które zajmują dziś aż 60% wybrzeża kontynentalnego Azji, do największych naziemnych maszyn, jakie kiedykolwiek zbudowano w Niemczech. Od psychodelicznych kopalni potasu w rosyjskim Uralu do metalowych kontenerów w mieście Norylsk. Od zdewastowanej Wielkiej Rafy Koralowej w Australii po surrealistyczne stawy litu na pustyni Atakama. Kręcony przez cztery lata z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i wysokiej jakości sprzętu film dokumentuje formy i przejawy dominacji człowieka nad Ziemią.

Weszliśmy w epokę, w której ludzka działalność kształtuje naszą planetę bardziej niż jakakolwiek do tej pory naturalna siła. Antropocen od lat 50. ubiegłego wieku stał się faktem i wyparł epokę holocenu. Stosowanie pojęcia z trzonem „człowiek“ w  nazwie jest symboliczne i ma istotną wartość informacyjną – uświadamia zagrożenia i inspiruje do przemyśleń i dalszych badań. Czy jesteśmy w stanie uśmiercić naturę? Czy antropocen to koniec gatunku ludzkiego? A może początek nowego, niekoniecznie wcale ludzkiego?

Wstęp z maseczką 

PROGRAM | 22 września (wtorek) 

19.30-22.00         Pokaz filmu Brave Cinema  „Królowa ciszy” oraz rozmowa z zaproszonym gościem
                            Tematyka: kultura romska, prawa dziecka    
                            Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a         

„Królowa ciszy” 
reż. Agnieszka Zwiefka   
dystrybucja: Chilli Productions / HBO Polska
czas: 80’
język projekcji filmu: język polski i romani
napisy: język polski
język spotkania po filmie: język polski

Opis filmu: film opowiada historię głuchoniemej 10-letniej Denisy – dziewczynki z nielegalnego romskiego koczowiska – ale też i historię samego miejsca zagrożonego eksmisją. Podobnie jak pozostałe dzieci z koczowiska, Denisa nigdy nie była w szkole, nie potrafi pisać ani czytać, żyje w ekstremalnie trudnych warunkach, bez bieżącej wody, bez stałego dostępu do prądu. Dziewczynka całymi dniami ogląda bollywoodzkie choreografie i próbuje je odtwarzać. Ponieważ Denisa nigdy nie nauczyła się mówić, jej jednym językiem jest taniec.

Po filmie rozmowa z reżyserką filmu –  Agnieszką Zwiefka
Prowadzący spotkanie: Adam Kruk
Wstęp z maseczką

PROGRAM | 23 września (środa)
Miejsce:  Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 5a (sala główna – transmisja online)

8.30                    Oficjalne rozpoczęcie VI Targów Edukacji Międzykulturowej
9.00                    Wykład wprowadzający
                           Dorota Ogrodzka –  Wiceprezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru
                           Michał Bilewicz – polski psycholog społeczny, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW

9:45                     Przerwa

10:00                   Panel 1: Pod lupą pandemii: czego dowiedzieliśmy się o sobie i edukacji międzykulturowej w
                            sytuacji kryzysowej?

Pandemia dotknęła nas wszystkich – grupowo i każdego z osobna. Naszą podróż do zrozumienia jak wpłynęła na zmiany w edukacji chcemy rozpocząć od perspektywy indywidualnej. Podczas tego panelu zbadamy m.in. co czas pandemii zmienił w nas? Jak wpłynął na nasze nastroje i nawyki? Sprawdzimy też co nas zaskoczyło, co było pomocne? Jakie emocje warto indywidualnie lub wspólnie przepracować, aby odczuć siłę i chęć działania? Przyjrzymy się tej sytuacji z różnych perspektyw – nauczyciela, edukatora, rodzica i dziecka. Sięgniemy po dobre praktyki i narzędzia – te lokalne, międzymiastowe i międzynarodowe. Spróbujemy nazwać to doświadczenie, wyciągnąć wnioski i przyjrzeć się możliwościom, jakie ta zmiana w nas otwiera. 

Moderator:      Sławomir Prusakowski  (psycholog, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

Jolanta Graczyk-Ogdem        (Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu)
Anna Lechowska                    (Prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie)
dr Kamila Kamińska-Sztark    (Prezes Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, Pełnomocnik Rektora ds. odpowiedzialności
                                                społecznej)

11:30                   Przerwa

12:00                   Panel 2: Więcej niż role – budowanie relacji międzykulturowej w szkole

W szkole, rodzinie, grupie nikt nie powinien być sam. Funkcjonujemy w sieciach różnych relacji. Ta sieć może nam zapewniać poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacjach zmiany, niepokoju, niepewności.

W trakcie tego panelu przyjrzymy się potrzebie budowania relacji z dzieckiem w procesie edukacji. Zapytamy, czy i jak budowanie relacji wpływa na efektywną pracę z dzieckiem, jakie są etapy i od czego zacząć. Przyjrzymy się perspektywom relacji między uczniem, nauczycielem, rodzicem. Zbadamy wpływ takich relacji na budowanie zaufania.

Poznamy metody pracy opartej na budowaniu relacji zaczerpnięte z edukacji pozaformalnej, spróbujemy osadzić je w codziennej praktyce szkolnej oraz w nowym doświadczeniu pracy on-line. Uczestnicy panelu poznają konkretne narzędzia pracy nad budowaniem porozumienia i rozładowywaniem napięć w środowisku międzykulturowym.

Moderatorka:        Joanna Wajda (Fundacja Dom Pokoju)

Dorota Ogrodzka (Stowarzyszenie Pedagogów Teatru)
dr Hania Fedorowicz (Przewodnicząca Europejskiego Instytutu do spraw Rozwiązywania Konfliktów w Społeczności)
Magdalena Szymańska (Fundacja Go’n’Act) 

13:30                   Przerwa

14:00                   Panel 3: Od mniejszości do wielości 

Pojęcie mniejszości, zwyczajowo utożsamiane z etnicznością i narodowością ulega dziś wyraźnie zmianie i rozszerzeniu. „Mniejszość” staje się słowem coraz częściej odnoszącym się do grup zróżnicowanych kulturowo także przez płeć, religię czy wiek. W takim kontekście podział “mniejszość”-”większość” traci na znaczeniu – każdy z nas jest różny, będąc częścią różnorodnej całości.

W panelu porozmawiamy o dynamice i zmianach w podejściu do mniejszości w mieście – w tym w szkołach. Przyjrzymy się zmieniającym się definicjom mniejszości w edukacji na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Zapytamy o konkretne grupy, które w świetle przyjętych definicji za mniejszości do tej pory nie uchodziły (migranci, repatrianci, Polacy powracający z zagranicy, rodziny wielokulturowe).

Porównamy także różne doświadczenia osób żyjących na co dzień w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Jak wyrażamy i komunikujemy swoją różność w przestrzeni publicznej? Na co powinniśmy kłaść akcent w dialogu społecznym: czy podkreślać naszą odmienność czy może poszukiwać tego, co wspólne, uniwersalne? Jeśli tak, czym ta uniwersalność może być?  Na koniec zapytamy o postawy radykalne i umiarkowane: jak mówić, aby dialog był możliwy? Na czym polega różnica między stanowczością a radykalnością? Jak rozmawiać o tym w szkole? Jakie metody będą najskuteczniejsze w walce o prawa mniejszości w docieraniu do tzw. większości?

Moderator:      dr Albert Miściorak (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego/ Zespół Dialogu Międzykulturowego)

dr Izabela Czerniejewska (Migrant Info Point, Poznań)
dr Katarzyna Jaśko (Zakład Psychologii Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Bartłomiej Ciążyński (Doradca Społeczny Prezydenta Wrocławia ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii)                                                    

15:30                   Przerwa

15:45                   Panel 4: Krótka historia długiej drogi: rozmowy z przedstawicielami mniejszości narodowych
                                          i etnicznych – w ramach 15-lecia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o 
                                           języku regionalnym

Oświata jest jedną z najważniejszych dziedzin służących zachowaniu tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Obecny system organizacji oświaty mniejszościowej stwarza teoretycznie szerokie możliwości nauczania języków mniejszości i języka regionalnego oraz innych działań służących zachowaniu tożsamości uczniów należących do mniejszości, nie zawsze jednak są one wykorzystywane w praktyce. Środowiska mniejszościowe w Polsce realizujące nauczanie przedmiotów mniejszościowych wypracowały wiele sposobów, które pozwalają im na osiągnięcie celów edukacyjnych, równocześnie od lat wskazują na problemy z dostępem do nauczania przedmiotów służących zachowaniu tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych.

Podczas panelu zmierzymy się z próbą podsumowania obecnego stanu rzeczy w edukacji mniejszościowej i wielokulturowej oraz pokazaniem dobrych praktyk edukacyjnych, a także refleksji osobistej, które mogą ułatwić integrację w szkołach dzieci z różnorodnych środowisk wielokulturowych i wielojęzycznych.

Debacie będzie towarzyszyć prezentacja dostępna on-line podsumowująca 15 lat edukacji mniejszościowej w Polsce.

Dzięki obecności gościa specjalnego z Saksonii poznamy także doświadczenia naszych sąsiadów, co pozwoli na wymianę dobrych praktyk i porównanie różnych dróg rozwoju edukacji mniejszościowej.

Moderatorka: Mariola Abkowicz (Związek Karaimów Polskich)

Małgorzata Milewska (MSWiA, specjalista ds. edukacji romskiej)
Grzegorz Kuprianowicz (Przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, mniejszość ukraińska)
Rafał Bartek (były Przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, mniejszość niemiecka)
Piotr Kwapisiewicz (Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, mniejszość żydowska)

Gość specjalny z Saksonii: dr. Beata Brězanowa / Dr. Beate Brězan (kierownik Centrum Językowego “WITAJ” w Bautzen, Stowarzyszenie Łużyczan “Domowina”, mniejszość łużycka w Niemczech)

17:15                   Zakończenie

19:30 – 22:00       Pokaz filmu Brave Cinema: “Smak pho” oraz rozmowa z zaproszonym gościem (j. polski)   
                           (tematyka: mniejszości w Polsce, migracje)          

                            Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a

„Smak pho“
reż. Mariko Bobrik
dystrybucja: Pięć Smaków
czas: 84’
język projekcji filmu: język polski
napisy: język polski i język angielski
język spotkania po filmie: język polski

Opis filmu: Film o wietnamskiej społeczności w Polsce. Dziesięcioletnia Maja ukrywa przed kolegami z klasy tradycyjne drugie śniadanie, które co rano przygotowuje jej tata – wietnamski kucharz, wybitny specjalista od zupy pho, starający się znaleźć własną drogę w gnającej do przodu warszawskiej rzeczywistości. Kiedy jego wieloletni szef wróci do rodzinnego kraju, bohater będzie musiał się zmierzyć z wymaganiami nowego właściciela restauracji: opanowanie kolejnych umiejętności kulinarnych to jednak znacznie mniejsze wyzwanie niż samodzielne wychowywanie coraz bardziej dorosłej i niezwykle spostrzegawczej córki.

Spotkanie z odtwórcą głównej roli –  Thang Long Do

Prowadzący spotkanie: Adam Kruk
Wstęp z maseczką

   PROGRAM | 24 września (czwartek)
Miejsce:  Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 5a (sala główna-transmisja online)

Przed Synagogą: Cafe Nadzieja z Saksonii

 9.00                    Powitanie

9:15                     Panel 5: Wirtualne mosty – wielokulturowość a komunikacja z użyciem nowych technologii w szkole

W ostatnich dwóch dekadach doświadczyliśmy zmian technologicznych, które pociągnęły za sobą całą plejadę nowych form komunikacji, wraz z którymi (i pod wpływem których) coraz szybciej ewoluuje język. Jak nigdy wcześniej komunikacja zdalna w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem obrazu i dźwięku wkracza już nie tylko do naszego życia osobistego czy epizodycznie zawodowego. Staje się główną przestrzenią pracy, zastępując klasy i pomieszczenia znane z dotychczasowej szkoły. Multitasking rodzi wiele emocji i ukazuje w nowym świetle znane z rzeczywistości analogowej problemy pedagogiczne, etyczne i psychologiczne, dlatego porozmawiamy o sposobach radzenia sobie z nimi w pracy zdalnej i przy użyciu nowych rozwiązań. Czy, na przekór ograniczeniom, uda się wypracować lepsze standardy pracy w grupie oraz większą wrażliwość na przejawy dyskryminacji i mowy nienawiści? Paneliści, posiadający doświadczenie w edukacji międzykulturowej, wymienią się doświadczeniami związanymi z konkretnymi narzędziami i metodami pracy.

Moderator: dr Margaret Amaka Ohia-Nowak (Uniwersytet Warszawski)

Paneliści: Bogumiła Mandat (dyrektor Liceum nr 15 we Wrocławiu)
                Aneta Osuch (Fundacja EkoRozwoju)
                Aleksandra Thannhäuser (Szkoła Podstawowa nr 90 we Wrocławiu)

10:45                   Przerwa

11:15                   Panel 6: Wrocław na międzykulturowych szlakach Europy

Europejskie kraje z wysoką liczbą migrantów przez wiele lat wypracowywały strategie oraz narzędzia wspierania integracji i edukacji nowoprzybyłych mieszkańców. W panelu przyjrzymy się doświadczeniom różnych części Europy we włączaniu migrantów w życie społeczne. Porozmawiamy z jednej strony o edukacji dzieci obcojęzycznych i młodzieży, na którą składały się działania systemowe, ale i metody edukacji pozaformalnej. Z drugiej, zastanowimy się, jak rozwijała się w Europie edukacja obywatelska dorosłych, którzy w nowym kraju również przechodzą proces edukacyjny, poznają nieznane im normy i kody kulturowe. Na koniec zapytamy, czy nasze miasto podąża raz przetartym szlakiem czy też wypracowało własne, lokalne rozwiązania?       

Moderator: Patrycja Matusz (Prorektor UWr dr hab. prof. UWr)

Anna Stahl-Czechowska (agitPolska e.V., EAF Berlin. Diversity in Leadership)
Prof. Dr. Rinus Penninx (Uniwersytet w Amsterdamie)

12:45                   Przerwa

13:15                   Panel 7: Debata z dziećmi i młodzieżą z projektu Brave Kids “To ja zmieniam świat. Jak dzieci i   
                                         młodzież mogą zmieniać świat każdego dnia?                              

Janusz Korczak mówił, że należy mówić „nie do dzieci, ale z dziećmi” oraz że dzieci myślą inaczej niż dorośli, bo „dziecko nie może myśleć «jak dorosły», ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych; brak wiedzy i doświadczenia zmusza je, by inaczej myślało”. Tego doświadczymy podczas międzypokoleniowego dialogu młodych uczestników projektu Brave Kids z dorosłymi. Będzie to wielowątkowa rozmowa o współczesnych wyzwaniach i możliwościach zmieniania świata na lepsze – nie tylko w wielkiej polityce, ale także w swoim najbliższym otoczeniu – w swojej szkole, klasie, na podwórku czy w rodzinie. Dorośli wraz dziećmi podejmą próbę nazwania swoimi językami aktualnych wyzwań i  zachodzących zmian. Ponadto podzielą się swoimi marzeniami na temat możliwych scenariuszy na przyszłość.

Brave Kids to projekt artystyczno-edukacyjny realizowany we Wrocławiu od 2009 roku przez Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła. Głównym założeniem pracy artystycznej opartej na zasadzie “dzieci uczą dzieci” jest odkrywanie nie tylko swoich talentów, ale też tożsamości kulturowej. Efektem corocznych edycji są barwne i wielokulturowe spektakle.

Moderatorka: Katarzyna Stoparczyk

Uczestnicy:

Dzieci i młodzież z projektu Brave Kids
Katja Meier (Saksońska Minister Sprawiedliwości i Demokracji, Europy i Równouprawnienia)
Andrzej Stefański (Główny Koordynator ds. Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich)
Jacek Wasik (Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce)
Jarosław Delewski (Dyrektor Departamentu Edukacji, Urząd Miejski Wrocławia)

 14:45                   Przerwa

15:15                   Panel 8: Ambasadorki kultury ukraińskiej  w Polsce  w rozmowie  o wyzwaniach kulturalno-
                                        edukacyjnych i społecznych w swoich wspólnotach
                           

Działaniom na rzecz społeczności ukrańskich w Polsce liderują bardzo często kobiety. To one przypatrują się, jak migrantom/kom udaje się odnaleźć w nowych sytuacjach, badają, jak żyje im się w środowisku lokalnym,  a także diagnozują zjawiska migracyjne na szczeblu krajowym.

Z liderkami społeczności ukraińskiej porozmawiamy o zjawisku migracji ukraińskiej z różnych perspektyw: „starej” i „nowej” migracji (zastanowimy się m.in., czy migranci, którzy przybyli w latach 2013-2014 do Polski mają  inne cele niż nowoprzybyli w latach 2018-2020),  adaptacji i integracji (jak nowi mieszkańcy pochodzenia ukraińskiego odnajdują się we Wrocławiu, Krakowie, Przemyślu, Warszawie? Jak sobie radzą ich dzieci w szkołach, przedszkolach? Jak sobie radzą ich rodzice?). Porozmawiamy też o mitach dotyczących adaptacji w Polsce i postaramy się wspólnie je zdekonstruować.

W drugiej części dyskusji zapytamy, czy jako liderki/aktywistki w swoich miastach muszą “wyważać drzwi”, czy też samorząd jest dla nich wsparciem? Kto im pomaga i z jaką skutecznością (instytucje, programy, NGO)? Jakie podejmują działania na rzecz przeciwdziałania nietolerancji? Na koniec zapytamy o wyzwania i problemy, jakie niosą działania na rzecz ukraińskiej społeczności.

Moderatorka: Olga Chrebor – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego

Aleksandra Zapolska (Fundacja Zustricz, Kraków)
Katarzyna Komar-Macyńska (Ukraiński Dom w Przemyślu, Związek Ukraińców w Polsce, Przemyśl)
Myrosława Keryk (Ukraiński Dom w Warszawie, Fundacja Nasz Wybir, Warszawa)
Yelyzaveta Nahorna (CUKR, Fundacja Ukraina, Wrocław)

16:45                   Przerwa techniczna

16:50 – 18.00       Pokaz finałowy Brave Kids dla Wrocławia (online) oraz happening Brave Kids na dziedzińcu
                            Synagogi  –  międzykulturowy pokaz artystyczny wrocławskich dzieci i młodzieży uczestniczących w
                            tegorocznej 11. edycji Brave Kids 2020

17:15                   Zakończenie wydarzeń w Synagodze

Wydarzenia towarzyszące

16:30                   Przedstawienie teatralne “Cicho” (Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we
                            Wrocławiu i Teatr Układ Formalny)
                            Miejsce: Wrocławski Teatr Współczesny, ul. Rzeźnicza 12

19-22                   Pokaz filmu Brave Cinema  „Eldorado” oraz rozmowa z zaproszonymi gośćmi (j. angielski)
                            (tematyka: migracje, sytuacja uchodźców w Europie)
                            Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a

„Eldorado”
 reż. Markus Imhoff
dystrybucja: Against Gravity
czas: 90’
język projekcji filmu: język niemiecki
napisy: język polski i język angielski
język spotkania po filmie: język angielski

O filmie: dokument o migracjach w czasie II wojny światowej i dzisiejszych. Kiedy urodzony w 1941 roku reżyser filmu Markus Imhoof („Więcej niż miód”) był małym chłopcem i mieszkał w Szwajcarii, jego rodzice przyjęli do domu młodą włoską uchodźczynię o imieniu Giovanna. Ale globalna polityka rozłączyła dwójkę dzieci. Wspomnienia z tych wydarzeń skłoniły go do odniesienia się do obecnej polityki uchodźczej w Europie. Film kwestionujący obowiązujący obecnie system zorganizowanej pomocy uchodźcom, który sprowadza ich do roli ofiar i wtłacza w błędne koło ekonomicznych interesów. Tak właśnie wygląda unijne Eldorado.

Spotkanie z gośćmi:  Patrycja Matusz (Prorektor UWr dr hab. prof. UWr) oraz  Jacek Olejnik, psycholog i b. dyplomata w Ambasadzie RP w Izraelu, ekspert Fundacji Tikkunology

Prowadzący spotkanie: Adam Kruk
Wstęp z maseczką

PROGRAM | 25 września (piątek)

Miejsce:  Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 5a (sala główna-transmisja online) 

9.00                     Powitanie

9:15                     Panel 9: Zarządzanie różnorodnością: cudzoziemcy na polskich uczelniach 

Polskie uczelnie bardzo mocno angażują się w przygotowanie atrakcyjnej oferty zarówno dla studentów, jak i wykładowców z całego świata. Umiędzynarodowienie jest jednym z głównych zadań przed jakimi stają polskie uczelnie. Warto zastanowić się, jakie strategie budują uczelnie, aby zachęcić cudzoziemców do studiowania? Jak pomagają zagranicznym studentom, doktorantom i wykładowców odnaleźć się w polskiej rzeczywistości?

Panel będzie okazją do zadawania ważnych pytań o wyzwania związane z zarządzaniem różnorodnością w polskiej akademii. Postaramy się zrozumieć lepiej jaka jest rola uczelni w wykorzystaniu potencjału zagranicznych studentów i pracowników oraz jej wpływ na decyzję o ich życiu zawodowym i osiedleniu się w Polsce.

Moderator: dr hab. prof. Patrycja Matusz (Prorektor UWr dr hab. prof. UWr)

Paneliści:     dr hab. Konrad Pędziwiatr (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)
                    dr Marta Pachocka (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
                    Barbara Skałacka-Harrold (Uniwersytet Wrocławski)

10:45                   Przerwa

11:15                   Podsumowanie VI Targów Edukacji Międzykulturowej

12:15                   Przerwa

12:30                   Podziękowania i występ artystyczny Bente Kahan

13:00                   Zakończenie

Wydarzenia towarzyszące 

15:00-18:00         Warsztaty z kartami Hakoach (Stowarzyszenie Nomada, Stowarzyszenie Hakoach)
                             Miejsce: Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 5a (sala główna) 

19.30 – 22.00       Pokaz filmu Brave Cinema: „Jutro czeka nas długi dzień” oraz rozmowa z zaproszonym gościem
                            (język polski, tematyka: pomaganie, wolontariat, międzykulturowość, prawa dziecka)
                            Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a

„Jutro czeka nas długi dzień”
reż. Paweł Wysoczański
dystrybucja: Black and White Productions / Fundacja dla Somalii
czas: 80’
język projekcji filmu: język hindi
napisy: język polski i język angielski
język spotkania po filmie: język polski

Wprowadzenie do filmu: Iwona Frydryszak (Brave Kids)

O filmie: W indyjskim Jeevodaya mieści się ośrodek wychowawczo-leczniczy dla osób trędowatych oraz ich rodzin. To właśnie tutaj przed trzydziestoma laty Helena Pyz przyjechała z Polski, aby wspierać chore i głodne dzieci. Z biegiem lat coraz wyraźniej odczuwa swoją słabość, lecz siła charakteru nie pozwala jej skapitulować przed własną chorobą. Długotrwała obserwacja dokumentalna pozwala zrozumieć, na czym polegała wyjątkowa rola lekarki. Doktor Helena wydaje się być jedyną osobą, która dostrzega sens działalności ośrodka oraz jego bezinteresowny charakter.

Spotkanie po filmie z reżyserem –  Paweł Wysoczański
Prowadzący spotkanie: Adam Kruk
Wstęp z maseczką

*program może ulec zmianie, aktualna wersja będzie dostępna na www.wielokultury.wroclaw.pl

 WARSZTATY 

Warsztaty „Jeden świat – uchodźcy klimatyczni”

Kryzys klimatyczny i ekologiczny najmocniej uderza dziś w tych, którzy w niewielkim stopniu się do niego przyczynili. ONZ szacuje, że do 2050 roku z powodu różnych skutków aktualnych zmian klimatycznych 200 milionów ludzi będzie zmuszonych do ucieczki ze swoich miejsc zamieszkania. To nie tylko prognoza na odległą przyszłość, ale proces, który już dziś rozgrywa się na naszych oczach. Czy możemy go powstrzymać lub choćby spowolnić? Jak możemy wesprzeć tych, z którym dzielimy jedyną dostępną nam planetę?

Podczas warsztatów prowadzonych przez edukatorów EkoCentrum Wrocław spróbujemy wspólnie znaleźć odpowiedzi na te pytania, przyglądając się wnioskom, jakie płyną z najnowszych raportów naukowców zajmujących się klimatem. W trakcie warsztatów przewidziane są przerwy.

Termin: 29.09.2020
Godz.: 15.00-19.00
Miejsce: Dom Europy, ul. Widok 10, Wrocław
Prowadzący: Aneta Osuch i Arkadiusz Wierzba (Fundacja EkoRozwoju / EkoCentrum Wrocław)

Zapisy: katarzyna.malinowska1@ec.europa.eu

Seminarium “Praca asystentek/-ów edukacji romskiej – wsparcie dzieci, rodziców i szkoły”

Celem seminarium będzie przedstawienie korzyści i wyzwań związanych z pracą asystentek/-ów edukacji romskiej, a także umożliwienie spotkania i wymiany doświadczeń wszystkim osobom zaangażowanym we wsparcie uczniów i uczennic ze społeczności romskiej. Pokażemy znaczenie i efekty pracy asystentek/-ów zarówno dla dzieci, rodziców, jak  i kadry pedagogicznej. Wraz z zaproszonymi gośćmi chcielibyśmy stworzyć przestrzeń do dyskusji na temat metod, narzędzi, trudności, sukcesów oraz dobrych praktyk w pracy asystentek/-ów edukacji romskiej, pedagogów i nauczycielek/-li wspomagających uczniów romskich. Moderacja: dr Ewa Jupowiecka (Stowarzyszenie Nomada)

Panelistki: Mindra Ciurar (Asystentka rodzin romskich), Maria Łój (Nauczycielka wspomagająca uczniów romskich), Roksana Stojowska (Asystentka edukacji romskiej)

Termin: 23.09.2020
Godz: 10.30-13.30
Miejsce: Klubokawiarnia Recepcja, ul Ruska 46a Wrocław

Zapisy: na adres mailowy nomada@nomada.info.pl

Seminarium “Asystent/-ka międzykulturowy w szkole – rola, korzyści, wyzwania” 

Celem seminarium będzie przedstawienie i popularyzacja pracy asystentek/-ów międzykulturowych. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat specyfiki pracy, wymagań, korzyści ze współpracy szkół z asystent(k)ami międzykulturowymi, a także rozwiązań realizowanych w różnych miastach. W drugiej części seminarium przedstawiona zostanie prezentacja prac ogólnopolskiej Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentów i asystentek międzykulturowych i romskich w systemie edukacji w Polsce. Po wystąpieniach panelowych będzie możliwość konsultacji z ekspertkami z zakresu edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Zapraszamy zarówno obecnych i przyszłych asystentów międzykulturowych, jak i przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i Departamentu Edukacji UM. Moderacja: dr Ewa Jupowiecka (Stowarzyszenie Nomada). Panelistki: Urszula Majcher-Legawiec (Fundacja im. Mikołaja Reja), Agnieszka Kozakoszczak, Anna Górska (Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej)

Termin: 24.09.2020
Godz: 12.00-15.00
Miejsce: Klubokawiarnia Recepcja, ul Ruska 46a Wrocław

Zapisy na adres mailowy: nomada@nomada.info.pl

Warsztaty “Elementarz międzykulturowy” z kartami HaKoach

„Elementarz międzykulturowy” to warsztat skierowany do nauczycieli/-ek i edukatorów/-ek, prezentujący nową metodę edukacyjną opartą na „Elementarzu HaKoach” (https://hakoach.eu). „Elementarz HaKoach” to komplet kart, które bazują na alfabecie hebrajskim. Karty kryją w sobie historie, legendy i ciekawostki z barwnych dziejów narodu żydowskiego, wprowadzają w świat judaistycznej symboliki i mistyki. Towarzyszą im pytania i zadania do wykonania.

W czasie warsztatu poruszone zostaną takie zagadnienia jak: Co charakteryzuje judaizm i kulturę żydowską? Co dzieli, a co łączy kulturę żydowską z innymi kulturami? Czym są stereotypy i jak wpływają na nasze myślenie? Czym jest empatia? Co nam daje wielokulturowość?

Na warsztacie zostanie zaprezentowana gra edukacyjna i sposób jej wykorzystania na zajęciach z młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych wprowadzających w tematykę kultury żydowskiej oraz zawierających elementy edukacji antydyskryminacyjnej. Warsztat poprowadzą: Eliza Gaust, Dawid Gurfinkiel (Stowarzyszenie HaKoach)

Termin: 25.09.2020
Godz. 15.00-18.00
Miejsce: Wrocław, Synagoga Pod Białym Bocianem, sala główna

Zapisy: na adres mailowy nomada@nomada.info.pl

Przedstawienie “Cicho/Тихо” 

Spektakl na podstawie dramatu Magdaleny Drab „Lekcja/Temat/Igor”. Losy głównego bohatera inspirowane są historiami żyjących we Wrocławiu przedstawicieli mniejszości ukraińskiej. Ihor/Igor nie jest podekscytowany pierwszym dniem w polskiej szkole. Snuje tysiące mrocznych scenariuszy, boi się braku akceptacji. Dlaczego? Przecież to, co najgorsze, już teoretycznie za nim.

Spektakl “Cicho/Тихо” jest częścią projektu realizowanego przez fundację Teatr Układ Formalny w koprodukcji z Wrocławskim Teatrem Współczesnym.

Po spektaklu odbędzie się 30-minutowa prezentacja metody pracy z młodzieżą.

Termin: 24.09.2020
Godz: 16.30-17.30, o godz. 17.30-18.00 prezentacja metody pracy z młodzieżą

Miejsce: Wrocławski Teatr Współczesny, ul. Rzeźnicza 12

Zapisy: bezpłatne wejściówki można zarezerwować pod adresem rezerwacja@wteatrw.pl lub odebrać osobiście w kasie teatru

Warsztaty Brave Kids: „Model pracy Brave Kids”

Celem warsztatów jest prezentacja modelu pracy z grupami międzykulturowymi, tworzonym i rozwijanym w ramach projektu Brave Kids. Model pracy „dzieci uczą dzieci“ to proces uczenia się zakorzeniony w empatii i zaufaniu uczestników i uczestniczek do własnych umiejętności, nie tylko jako artystów, ale także jako liderów w swoich społecznościach. Metoda pracy stawia uczestników w centrum dając im możliwość wyrażania siebie, swoich potrzeb, dzielenia się swoimi talentami. W praktyce oznacza to, że uczestnicy dzielą się swoimi umiejętnościami z innymi. Model opiera się na konkretnych ćwiczeniach, które aktywizują uczestników w oparciu o ich indywidualny potencjał, symulują przyjmowanie różnych ról społecznych (np. lidera), które potem mają przełożenie na codzienne życie. Warsztaty oparte są na partnerstwie między dorosłymi i dziećmi, obowiązuje zasada szacunku i otwartości.

Warsztat będzie prowadzony w j. polskim z możliwością tłumaczenia na j. angielski dla chętnych uczestników. Seminarium poprowadzą doświadczone instruktorki Brave Kids – Agnieszka Ćwieląg i Mary Sadowska-Łakomy. Seminarium jest przeznaczone dla pedagogów, nauczycieli, edukatorów, osób pracujących twórczo z dziećmi i młodzieżą.

Termin: 29.09.2020
Godz: 16.00-19.00
Miejsce: Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, ul. F. Joliot-Curie, sala wystawowa

Zapisy: na adres mailowy agnieszka.cwielag@bravefestival.pl

 

Warsztat “Demokracji można się nauczyć. Jak wspieramy demokrację i rozwój społeczeństwa obywatelskiego? – perspektywa Saksonii”

Celem warsztatu jest zaprezentowanie metod pracy z młodzieżą i dorosłymi w zakresie wspierania demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego stosowanych przez niemieckich ekspertów z Saksonii. W trakcie 2-dniowego warsztatu przedstawiona zostanie m.in. gra ucząca demokratycznego podejmowania decyzji. Będzie to okazja nie tylko do poznania nowych narzędzi pracy edukacyjnej, ale też porównania metod pracy z Polski i Niemiec w zakresie uczenia demokracji. Warsztat poprowadzi w języku polskim referentka z Landeszentrale f. politische Bildung,  Justyna David, pracująca na co dzień w Saksonii w tym zakresie. Warsztat jest przeznaczony dla osób zainteresowanych nowatorskimi metodami pracy, rozwiązaniami systemowymi w zakresie uczenia o prawach człowieka i demokracji.

Data: 22 – 23.10.2020
Godz: 15.00-18.00 (razem 6 h)
Miejsce: Wrocław, Biuro Saksonii, Max Born Forum, Pl. Wolności 4

Zapisy i informacje: anna.leniart@pl.sk.sachsen.de

Seminarium “Klasy przygotowawcze we Wrocławiu” – podsumowanie pierwszego roku projektu i spotkanie partnerów

Seminarium skierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół z klasami przygotowawczymi z Wrocławia. Celem spotkania jest nie tylko podsumowanie pierwszego roku pilotażu wrocławskiej sieci szkół z klasami przygotowawczymi, ale też spotkanie partnerów i wymiana dobrych praktyk, w tym udział w I Forum Młodych Wielokulturowych. W trakcie seminarium omówione zostaną ponadto aktualne wyzwania oraz możliwości dalszego rozwoju projektu. Spotkanie będzie też okazją do poznania doświadczeń niemieckich w tym zakresie i rozmowy o kontynuacji współpracy polsko-niemieckiej z udziałem  Petry Bilz z Saksonii. Wydarzenie ma charakter zamknięty.

Termin: 28.09.2020
Godz: 11.00-16.00

Miejsce: Liceum Ogólnokształcące Nr XV, Wojrowicka 58, Wrocław

Więcej informacji: manuela.plizga-jonarska@wcrs.wroclaw.pl

I Forum Młodych Wielokulturowych 

Forum skierowane jest do uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Jego gospodarzem będzie LO Nr XV we Wrocławiu, które od kilku lat z powodzeniem prowadzi działania w zakresie edukacji międzykulturowej. Wydarzenie ma na celu wymianę myśli pomiędzy młodymi ludźmi, dla których Wrocław jest miastem rodzinnym oraz tymi, którzy znaleźli w nim swoją drugą małą ojczyznę.

Uczestnicy opowiedzą o swoim wspólnym życiu szkolnym oraz doświadczeniach w budowaniu wspólnej przestrzeni, jaką jest szkoła. Celem Forum jest przede wszystkim uwrażliwienie na drugiego człowieka oraz rozmowa o szansach, jakie niesie edukacja w środowisku wielokulturowym. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja FREYA i Liceum Ogólnokształcące Nr XV we Wrocławiu. Wydarzenie ma charakter zamknięty, ale organizatorzy planują transmisję z wydarzenia online.

Termin: 28.09.2020
Godz: 11.00-12.30
Miejsce: Wrocław, Liceum Ogólnokształcące Nr XV, ul. Wojrowicka 58 oraz online (FB/Fundacja.Freya oraz FB/loxvwroclaw)

Więcej informacji: FB/Fundacja.Freya, www.freya.org.pl oraz fundacja@freya.org.pl

Warsztaty „COOLturalnie dookoła świata”

Warsztaty adresowane są do uczniów szkół podstawowych (klasy 1-3 oraz 4-6) i prowadzone przez trenera z Fundacji FREYA i uczniów XV LO we Wrocławiu. Warsztaty składają się z dwóch części: na początku uczniowie otrzymują kartę pracy, prowadzący w ciekawy sposób prezentują wybrany kraj, jego tradycje, historię i zwyczaje. W drugiej części uczniowie wykonują, wykorzystując różne techniki, pracę plastyczną zgodną z tematem warsztatów. Każdy z czterech warsztatów będzie prezentacją innego kraju – Wielka Brytania, USA, Irlandia oraz Australia. Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy na temat kultury, historii oraz tradycji różnych krajów, uwrażliwienie dzieci na różnorodność kulturową na świecie oraz kreowanie postawy otwartości i poszanowania wobec świata i ludzi. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja FREYA i Liceum Ogólnokształcące Nr XV we Wrocławiu. Wydarzenie ma charakter zamknięty. Warsztaty “COOLturalnie dookoła świata” są  częścią projektu realizowanego przez Fundację FREYA we wrocławskich szkołach od 2010 roku. Każda szkoła może zgłosić się do udziału w warsztatach poprzez wysłanie zgłoszenia na adres Fundacji.

Termin: 21-22.09.2020
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 23 we Wrocławiu

Więcej informacji: FB/Fundacja.Freya, www.freya.org.pl oraz fundacja@freya.org.pl

Warsztaty “Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego. Dlaczego warto przeprowadzić integrację i jak to zrobić, aby stworzyć grupę?”

 Powakacyjny powrót do szkoły to zawsze trudny czas – zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Tegoroczny wrzesień będzie jednak wyjątkowy. Okres pandemii sprawił, że uczniowie prawie pół roku pozostawali bez bezpośredniego kontaktu ze sobą, co z dużym prawdopodobieństwem diametralnie zmieni układ relacji w klasie. Zatem kluczowe staną się działania integracyjne – pozwalające na ponowne poznanie sią, ale również wypracowanie nowych reguł współpracy i komunikacji. O roli działań integrujących jako istotnego czynnika kształtującego postawy prospołeczne, poczucia wzajemnej odpowiedzialności i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej opowiedzą trenerki zarządzania konfliktem w środowisku szkolnym –  Dorota Whitten i  Joanna Wajda.

Spotkanie dostarczy praktycznych wskazówek, jak organizować działania integracyjne, aby w pełni wykorzystać siłę budowania relacji w klasie. Metody: praca warsztatowa z elementami prezentacji. Korzyści z udziału: szkolenia to szansa na zdobycie nowych umiejętności, spojrzenie na integrację jako skuteczne narzędzie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, dające możliwość dzielenia się własnym doświadczeniem. Warsztat jest dedykowany nauczycielom, zwłaszcza wychowawcom klas IV-VIII szkół podstawowych.

Termin: 30.09.2020
Godz: 14.00-16.00
Miejsce: Wrocław, InfoPunkt Łokietka 5, ul. Wł. Łokietka 5/1

Zapisy: na adres mailowy dompokoju@dompokoju.org

Ambasadorzy Dialogu – spotkania jesienne w Parku Szczytnickim

Jesienne spotkania Ambasadorów Dialogu mają na celu podsumowanie dotychczasowych działań, integrację grupy po przerwie, wypracowanie nowych zasad współpracy i omówienie planów na rok szkolny 2020/2021.

 Ambasadorzy Dialogu to wrocławski projekt edukacyjny, którego celem jest podnoszenie kompetencji międzykulturowych, pogłębianie zainteresowania tematyką otwartości, przeciwdziałania dyskryminacji, rozwijanie atmosfery dialogu w szkołach i przedszkolach. Projekt skupia osoby pracujące we wrocławskich placówkach edukacyjnych: nauczycielki i nauczycieli, edukatorki i edukatorów, pracowników świetlic, bibliotek i innych osób.

Terminy: 27.08.2020, 10.09.2020 oraz wg potrzeb
Godz: 15.00-17.00
Miejsce: kościółek w Parku Szczytnickim

Więcej informacji o projekcie: www.wielokultury.wroclaw.pl/edukacja-ambasadorzy-dialogu
Kontakt: maria.adamiec@wcrs.wroclaw.pl

Warsztaty z międzykulturowości dla uczniów “Wszystkie kolory Wrocławia” (w j. angielskim)

Jesteśmy różni, jesteśmy niezwykli – takie przesłanie niosą nasze warsztaty z międzykulturowości. Odpowiadają one na potrzebę zdobywania wiedzy oraz budowania postaw zrozumienia dla odmienności kulturowej oraz otwartości na obecność osób różnego pochodzenia. Zajęcia służą temu, by wyposażyć uczniów w kompetencje pozwalające im sprawnie, bez obaw poruszać się w coraz bardziej wielokulturowej społeczności. Warsztaty umożliwiają także stworzenie podwalin wrażliwości i szacunku dla kluczowych aspektów różnorodnych kultur. Idąc o krok dalej, chcemy pokazać uczestnikom warsztatów, że różnorodność kulturowa nie tylko może być, ale tak naprawdę jest czynnikiem pozytywnym w funkcjonowaniu całej społeczności lokalnej. Celem jest ukazanie tego, w jaki sposób zróżnicowanie pod względem etnicznym, kulturowym czy religijnym – jeśli jest ono rozumiane, akceptowane i traktowane jako wartość – wzbogaca rzeczywistość społeczną i pobudza rozwój.

Zapraszamy uczniów w 8-godzinną podróż po międzykulturowości z doświadczonymi trenerkami i wolontariuszami z zagranicy. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie warsztatów mają wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą wywodzącą się ze środowiska międzykulturowego. Dodatkowo dysponują całym wachlarzem narzędzi zakładających aktywną partycypację i interaktywne formy pracy. Zajęcia poprowadzą: Dorota Pawelska, Marta Kanarkiewicz, Hanna Darafeichyk, Paulina Bilska-Marek oraz Karolina Przybysz.

Zajęcia prowadzone są w j. angielskim.

Warsztaty są realizowane przez Fundację MODE i finansowane przez Miasto Wrocław w ramach programu “Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i przedszkolach”. Łącznie odbędzie się 25 warsztatów, każdy trwa 8 godzin (2 dni x 4 godziny). Rekrutacja jest otwarta dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Wrocławia i trwa do końca listopada 2020. Zajęcia mogą być zrealizowane do 20 grudnia 2020.

Terminy: październik – grudzień 2020
Godz: 4 godziny x 2 dni (łącznie 8 godz)
Miejsce: Wrocław, lokalizacja do potwierdzenia

Zapisy i informacje: aneta@modefoundation.com

Warsztaty ze stosowania narzędzi online dla nauczycieli 

Obecna sytuacja związana z pandemią zmusiła wielu nauczycieli do przeformułowania sposobu pracy, przeniesienia zajęć na platformy online i użycia narzędzi pracy zdalnej. Proponowany warsztat ma na celu przybliżenie nauczycielom wybranych narzędzi pracy online oraz pokazanie, w jaki sposób mogą one zostać wykorzystane dla wsparcia procesu uczenia się. Bardzo ważną częścią warsztatu będzie omówienie zasad pracy z uczniem w przestrzeni online, które pozwalają na wzmocnienie inkluzywności procesu edukacyjnego.

Zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadą “nauka poprzez praktykę”, z wykorzystaniem metod edukacji nieformalnej, dostosowanych do pracy w formie zdalnej. Uczestnicy warsztatu poszerzą swoją wiedzę o narzędzia ICT, a ponadto wzmocnią umiejętność zarządzania różnorodnością w przestrzeni online. Warsztat potrwa 2 godziny i zostanie przeprowadzony przez doświadczonego trenera międzykulturowego i facylitatora online – Panią Martę Kanarkiewicz.

Warsztat jest wprowadzeniem do pełnego szkolenia oferowanego przez Fundację MODE w ramach zadania edukacji nauczycieli i edukatorów.

Termin: 1.10.2020
Godz.: 15:00-17:00
Miejsce: online

Zapisy i więcej informacji: pod adresem marta@modefoundation.com

Warsztaty z międzykulturowości dla nauczycieli “Wszystkie kolory Wrocławia” 

Współczesna szkoła coraz częściej jest wielokulturowa, a nauczyciele i wychowawcy stają przed trudnymi zadaniami związanymi z jednej strony z edukacją uczniów reprezentujących inne kultury, a z drugiej z budowaniem więzi społecznych w wielokulturowej klasie. Potrzebna jest do tego wiedza, ale również wrażliwość na różnice międzykulturowe i korzyści, jakie możemy czerpać z różnorodności i życiu w międzykulturowym środowisku. Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy edukatorów na temat zagadnień związanych z edukacją międzykulturową – takich jak komunikacja międzykulturowa czy stereotypy i uprzedzenia oraz zrozumienie ich wpływu na proces uczenia się. Uczestnicy będę mieli okazję poznać zarówno teoretyczne aspekty omawianych zagadnień, jak i przekonać się o procesach uczenia międzykulturowego na sobie samych, dzięki zastosowaniu aktywizujących metod i narzędzi wywodzących się z edukacji pozaformalnej.

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez doświadczonego trenera międzykulturowego i facylitatora dialogu – Panią Martę Kanarkiewicz z Fundacji MODE w ramach programu Miasta Wrocław “Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i przedszkolach”. Łącznie odbędą się  3 warsztaty, każdy będzie trwał 8 godzin (2 dni x 4 godziny). Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich wrocławskich  nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i trwa do końca listopada 2020. Zajęcia mogą być realizowane do 20 grudnia 2020.

 Termin: październik – grudzień 2020
Godz: 4 godziny x 2 dni (łącznie 8 godz)
Miejsce: Wrocław, lokalizacja do potwierdzenia

Zapisy i więcej informacji: aneta@modefoundation.com

Warsztaty online “Otijot o misparim – litery czy liczby?” – wprowadzenie do alfabetu hebrajskiego z elementami gematrii”

Warsztaty organizowane są w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych 2020. Dwugodzinne spotkanie składa się z dwóch części: pierwsza obejmuje wprowadzenie do gematrii i przedstawia zasady przeliczania wartości liczbowych liter alfabetu hebrajskiego, druga skupia się na zapisie kursywnym imion uczestników. Celem warsztatów jest nie tylko przedstawienie uczestnikom teorii, lecz również zachęcenie do dalszego samodzielnego zgłębiania wiedzy – uczestnicy otrzymają materiały pozwalające na kontynuowanie nauki hebrajskiego pisma kursywnego. Warsztaty będą prowadzone w j. polskim. Szkolenie poprowadzi judaistka Anna Nowogońska. Warsztat jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich.

Korzyści z udziału: zapoznanie uczestników z podstawami gematrii, czyli przeliczania         wartości liczbowych liter alfabetu hebrajskiego, zaprezentowanie podstaw kursywnego (ręcznego) zapisywania alfabetu hebrajskiego, umiejętność zapisania swojego imienia alfabetem hebrajskim.

Termin: 17.09.2020
Godz: 13:00-15:00
Miejsce: spotkanie online

Zapisy: na adres mailowy anna@modefoundation.com

Wydarzenia towarzyszące (bez streamingu i bez tłumaczenia):

Brave Cinema (organizator: Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła)

Przegląd Filmowy Brave Cinema to wydarzenie, które zorganizowano po raz pierwszy w 2006 r., w ramach „Brave Festival – Przeciw wypędzeniom z kultury” – jedynego w Polsce przeglądu tych kultur, tradycji i rytów z całego świata, które pomimo swojego unikatowego charakteru i wysokiej wartości artystycznej pozostają wciąż mało lub wręcz zupełnie nieznane szerokiej publiczności. Brave Cinema, pomyślany jako wyjątkowa w skali kraju prezentacja kulturowo-antropologicznych filmów fabularnych i dokumentalnych, przedstawia starannie wyselekcjonowane dzieła filmowe z całego świata, tworzone w rozmaitych językach i technikach, przybliżające polskim widzom mniej lub bardziej odległe kultury, nieznane historie i ciekawe zjawiska. Na tegoroczny program Brave Cinema złożą się pełnometrażowe filmy portretujące tak aktualne tematy jak prawa dziecka, migracje, w tym sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, status uchodźców w Europie, a także to, jak ludzka działalność kształtuje naszą planetę, Projekcje uzupełnią debaty i spotkania z ekspertami i twórcami filmów, które rozszerzą wielowątkową i pojemną tematykę przeglądu.

Więcej o Brave Cinema: www.bravefestival.pl;  FB: https://www.facebook.com/BraveCinema/

Europejski Dzień Języków (Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej – koordynator Krzyszof Nalepa)

W 2020 roku Europejski Dzień Języków przypada na 26 września (sobota). Europejski Dzień Języków został ustanowiony w 2001 roku, w trakcie konferencji inauguracyjnej Europejskiego Roku Języków Obcych.

W ramach  obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich  przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy jest przekonana, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu. Dlatego podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Europejski Dzień Języków obchodzony jest z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

Więcej informacji: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx

——————-

Organizator

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego/Miasto Wrocław

Współorganizator

 • Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu
 • Biuro Saksonii we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski 

Partnerzy strategiczni

 • Fundacja Bente Kahan
 • Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej 
 • Brave Kids 
 • NOMADA- Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
 • Związek Karaimów Polskich 
 • Sächsische Landeszentrale für politische Bildung
 • Fundacja Dom Pokoju 
 • Fundacja MODE 
 • Fundacja FREYA
 • Fundacja Ukraina
 • Fundacja Ekorozwoju
 • Teatr Układ Formalny
 • Cafe Hoffnung
 • XV LO we Wrocławiu
 • Dolnośląskie Centrum Filmowe

Partnerzy 

 • Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
 • Kalejdoskop Kultur
 • RCWIP
 • UP-DATE – Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej
 • DFOP
 • Związek Ukraińców w Polsce
 • Fundacja Op Enheim
 • Fundacja Obserwatorium Społeczne
 • Fundacja Libros Libres
 • Fundacja Go N Act
 • Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Fundacja Integracji Społecznej PROM
 • Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS)
 • Peryferia – Ośrodek Solidarności Międzykulturowej

VI Targi Edukacji Międzykulturowej są realizowane w ramach projektu ReSTART, który jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz budżetu państwa.

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu
Przewiń do góry