Menu Zamknij

V Targi Edukacji Międzykulturowej

Wielokulturowa przyszłość miast – wyzwania, inspiracje i zadania

Opis

Wielokulturowość jest naturalną cechą współczesnych miast. Wielość i różnorodność społeczna i kulturowa stanowi źródło miejskiej tożsamości i rozwoju, ale rodzi też wiele różnych wyzwań. Jak sobie z nimi radzić? Jakie są role i zadania różnych podmiotów w mieście? Co można robić poprzez edukację, a co poprzez sztukę? Gdzie są obecnie największe wyzwania i jakie są najlepsze projekty? Co już robimy, a czego możemy się jeszcze nauczyć?

V Targi Edukacji Międzykulturowej będą poświęcone edukacji międzykulturowej rozumianej bardzo szeroko – od działań podmiotów takich jak szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, zakłady pracy, urzędy – przez komunikację w przestrzeni miasta i w mediach – po integrację nowych mieszkańców, przeciwdziałanie mowie nienawiści i budowanie wspólnoty niezależnie od miejsca pochodzenia. Używamy słowa „przyszłość”, gdyż miejską wielokulturowość traktujemy nie jako stan, lecz proces, którego kierunki i rezultaty zależą przede wszystkim od nas: mieszkańców miast. Targi mają stworzyć okazję do wymiany dobrych praktyk prowadzonych w różnych częściach Europy, poznania nowatorskich metod i koncepcji oraz inspirowania do rozwoju działań na rzecz dialogu międzykulturowego i wzajemnego szacunku. Zależy nam także na integracji środowisk i osób działających w obszarze edukacji międzykulturowej.

Podczas prezentacji i warsztatów zostaną zaprezentowane kwestie istotne dla miasta i jego mieszkańców: klas powitalnych, włączania dzieci w działania wielokulturowe, przeciwdziałania nienawiści i dyskryminacji oraz miejsca sztuki w uczeniu otwartości. W czasie debat poruszymy temat roli polityki, mediów i biznesu w edukacji międzykulturowej i współpracy samorządu z rządem w tym zakresie. Zapytamy też, jak mówić dziś o wielokulturowości miejskiej, jak myśleć o jej przeciwnikach i jak dbać o bezpieczeństwo kulturowe w mieście? Do udziału zaprosiliśmy specjalistki i specjalistów z różnych środowisk: akademików, edukatorów, praktyków kultury, pracowników administracji publicznej i innych. W programie znajdą się też warsztaty specjalistyczne dla nauczycieli i innych zainteresowanych na temat metod pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści, pracy z wielojęzycznością czy komunikacją w Internecie. Zwieńczeniem dwóch dni targów będzie występ dzieci z polsko-niemiecko-czeskiego projektu. Ze względu na dużą liczbę specjalistów zagranicznych targi mają charakter międzynarodowy.

Ważnym dla nas jest pokazanie, że idea wielokulturowości może być nie tylko częścią kształtowania wizerunku miasta, ale być inspiracją dla konkretnych działań na rzecz otwartości i wzajemnego szacunku – niezależnie od tego kim się jest, z jakiego kraju i kultury się pochodzi. 

Program

Program V Targów Edukacji Międzykulturowej

Media

Przewiń do góry