Меню Закрити

V Targi Edukacji Międzykulturowej – 6 i 7 marca

Uwaga, uwaga – nadchodzą! V Targi Edukacji Międzykulturowej. Wielokulturowa przyszłość miasta – wyzwania, inspiracje i zadaniaTę edycję Targów poświęcamy wielokulturowym miastom oraz roli, jaką pełni (i może pełnić) w nich międzykulturowa edukacja. Zaplanowaliśmy wiele prezentacji, warsztatów i debat, zapraszając specjalistki i specjalistów z różnych środowisk: akademików, edukatorów, organizacje pozarządowe i innych.

Wpisujcie do kalendarza: 6 i 7 marca.

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1 (Oratorium Marianum)

Organizatorzy: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Uniwersytet Wrocławski, Komisja Europejska, Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

Szczegółowy program opublikujemy wkrótce


Wielokulturowość jest naturalną cechą współczesnych miast. Wielość i różnorodność społeczna i kulturowa stanowi źródło miejskiej tożsamości i rozwoju, ale rodzi też wiele różnych wyzwań. Jak sobie z nimi radzić? Jakie są role i zadania różnych podmiotów w mieście? Co można robić poprzez edukację, a co poprzez sztukę? Gdzie są obecnie największe wyzwania i jakie są najlepsze projekty? Co już robimy, a czego możemy się jeszcze nauczyć?

V Targi Edukacji Międzykulturowej zostały poświęcone edukacji międzykulturowej rozumianej bardzo szeroko – od działań podmiotów takich jak szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe, zakłady pracy, urzędy – przez komunikację w przestrzeni miasta i w mediach – po integrację nowych mieszkańców, przeciwdziałanie mowie nienawiści i budowanie wspólnoty niezależnie od miejsca pochodzenia. Używamy słowa „przyszłość”, gdyż miejską wielokulturowość traktujemy nie jako stan, lecz proces, którego kierunki i rezultaty zależą przede wszystkim od nas: mieszkańców miast. Targi mają stworzyć okazję do wymiany dobrych praktyk prowadzonych w różnych częściach Europy, poznania nowatorskich metod i koncepcji oraz inspirowania do rozwoju działań na rzecz dialogu międzykulturowego i wzajemnego szacunku. Zależy nam także na integracji środowisk i osób działających w obszarze edukacji międzykulturowej.

Podczas prezentacji i warsztatów poruszymy kwestie istotne dla miasta i jego mieszkańców: klas powitalnych, włączania dzieci w działania wielokulturowe, przeciwdziałania nienawiści i dyskryminacji oraz miejsca sztuki w uczeniu otwartości. W czasie debat poruszymy temat roli polityki, mediów i biznesu w edukacji międzykulturowej i współpracy samorządu z rządem w tym zakresie. Zapytamy też, jak mówić dziś o wielokulturowości miejskiej, jak myśleć o jej przeciwnikach i jak dbać o bezpieczeństwo kulturowe w mieście? Do udziału zaprosiliśmy specjalistki i specjalistów z różnych środowisk: akademików, edukatorów, organizacje pozarządowe i innych. W programie znajdą się też warsztaty specjalistyczne dla nauczycieli i innych zainteresowanych na temat metod pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści, pracy z wielojęzycznością czy komunikacją w internecie. Zwieńczeniem dwóch dni targów będzie występ dzieci z polsko-niemiecko-czeskiego projektu. Ze względu na dużą ilość specjalistów zagranicznych targi mają charakter międzynarodowy.

Ważnym dla nas jest pokazanie, że idea wielokulturowości może być nie tylko częścią kształtowania wizerunku miasta, ale być inspiracją dla konkretnych działań na rzecz otwartości i wzajemnego szacunku – niezależnie od tego kim się jest, z jakiego kraju i kultury się pochodzi.

Przewiń do góry