Menu Zamknij

Trwa nabór wniosków na konkurs dotacyjny

Zapraszamy do składania ofert w miejskim konkursie na dotację „PROGRAM INTEGRACYJNY – RAZEM WE WROCŁAWIU W LATACH 2022-2023”.

Celem zadania publicznego jest wspieranie procesów adaptacyjnych i integracyjnych, z uwzględnieniem potrzeb nowych mieszkańców i mniejszości, na rzecz rozwoju Wrocławia jako miasta wzajemnego szacunku. 

Działania, które mieszczą się w ramach realizacji zadania, między innymi są:

  • prowadzenie i organizacja przestrzeni informacyjno-integracyjnej ukierunkowanej na wspieranie procesów adaptacyjnych i integracyjnych mieszkańców Wrocławia oraz partnerskiej współpracy, 
  • prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji nowych mieszkańców Wrocławia, w szczególności pochodzących z Ukrainy, Białorusi oraz innych krajów tzw. bloku wschodniego, posługujących się językiem ukraińskim i rosyjskim. 
  • organizacja różnorodnych form edukacyjnych i integracyjnych podnoszących znajomość języka polskiego u nowych mieszkańców Wrocławia, 
  • prowadzenie działań informacyjnych dotyczących oferty wsparcia osób w sytuacji kryzysowej, rozwój współpracy międzysektorowej w tym zakresie oraz inicjatyw solidarnościowych, w tym rozwój wolontariatu, 
  • prowadzenie działań na rzecz integracji wspólnoty wrocławian, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mieszkańców Wrocławia i przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, 
  • prowadzenie działań na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej i promocji kultury mniejszości narodowych i etnicznych, m.in. ukraińskiej i łemkowskiej.

Termin składania aplikacji: 09.12.2021, do godz. 12:00.

– W latach 2022 i 2023 zostanie przekazana dotacja do wysokości 640 tys. zł łącznie.

– Termin realizacji działań: 01.01-31.12.2022 i 01.01-31.01.2023.  

Więcej informacji: https://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/56400/17-11-2021-3004

Przewiń do góry