Menu Zamknij

Szkolenie „Szacunek dla wszystkich” – zapisy do 9 czerwca

Fundacja Opieka i Troska zaprasza na szkolenie „Szacunek dla wszystkich” dla opiekunek i opiekunów dzieci: pracowników szkół i przedszkoli, wychowawców na świetlicach dla dzieci, rodziców, babć i dziadków itp. Szkolenie dotyczy reagowania na mowę nienawiści, uprzedzenia i dyskryminacyjne zachowania wśród dzieci. Dokładny opis znajduje się poniżej.

Szkolenie potrwa dwa dni po 3 godziny i zakończy się wystawieniem certyfikatów od fundacji.

Terminy szkoleń:

18.06.2019 i 25.06.2019 (wtorki)

Godziny do wyboru: 10:00-13:00 lub 17:00-20:00

Po każdym szkoleniu pozostawiamy 0,5 godz. czasu na dyskusję i rozwiązywanie konkretnych problemów z Państwa relacji.

Miejsce: Stara Piekarnia ul. Krzywoustego 310A, przystanek MPK: „Psie Pole”

Zapisy mailowe przyjmujemy do 09.06.2019 na adres: opiekaitroska@opiekaitroska.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

SZKOLENIA

„SUD” (Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja) 18.06.2019

– celem zajęć będzie omówienie pochodzenia i funkcji stereotypów, przekaz wiedzy na temat różnic między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją, a przede wszystkim refleksja na własnymi stereotypami i uprzedzeniami oraz uświadomienie, jak mogą one doprowadzać do dyskryminacji i usprawiedliwiać ją. Uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką mowy nienawiści, dyskryminacji i przemocy wynikającej ze stereotypów i uprzedzeń, z którymi mogą się spotkać w pracy z dziećmi i młodzieżą czy życiu codziennym (jako świadkowie) lub których mogą sami doświadczać w swoim życiu.  Podczas zajęć zastanowimy się, jakie są źródła i funkcje stereotypów, a także poznamy metody ich redukowania. Będziemy przyglądać się, jak stereotypy mogą doprowadzić do dyskryminacji i jak ważne jest ich rozpoznawanie w swoim własnym myśleniu. 

„R jak Reaguj!” 25.06.2019

– celem zajęć będzie uwrażliwienie uczestników na kwestie związane z reagowaniem na mowę nienawiści, dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami. Przyjrzymy się, jakie konsekwencje ma reagowanie lub jego brak dla osoby doznającej dyskryminacji czy mowy nienawiści, dla nas samych i całej wspólnoty. Przedstawiony zostanie mechanizm dyfuzji odpowiedzialności i sposoby przeciwdziałania, Wykorzystanie podczas zajęć ćwiczenia „kwiat mocy” służyć będzie wzmocnieniu zasobów uczestników: uczestnicy będą mieli okazję uświadomić sobie, że nie są bezradni wobec mowy nienawiści czy dyskryminacji. Omówimy podstawowe zasady bezpiecznego reagowania, a także stworzymy przestrzeń wymiany doświadczeń związanych z reagowaniem. Podczaszajęć zaprezentowana zostanie także idea dialogu i komunikacji opartej na empatii i poszanowaniu różnic, zgodnie z wytycznymi edukacji antydyskryminacyjnej, edukacji dla pokoju oraz edukacji międzykulturowej. Uczestnicy poznają schemat komunikatu „ja” oraz metodę asertywnego stopniowania reakcji.

Instruktorzy:

Aneta Osuch – absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (UWr), posiada uprawnienia pedagogiczne. Aktualnie studiuje psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Absolwentka II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Laboratorium Aktywnej EkoEdukacji, Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej, a także Szkoły Trenerów Warsztatów Umiejętności Społecznych. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu edukacji globalnej i odpowiedzialnej konsumpcji, międzykulturowości. Z Fundacją EkoRozwoju współpracuje od 2008 r. Koordynatorka projektów edukacyjnych, a także edukatorka EkoCentrum Wrocław. Prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, w tym: studentami, nauczycielami oraz seniorami z zakresu edukacji globalnej, edukacji antydyskryminacyjnej (m.in. w ramach cyklu „Każdy inny, wszyscy równi” w 2016, 2017 oraz 2018 r.), odpowiedzialnej konsumpcji, zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz praw człowieka i zwierząt. Współautorka założeń programowych oraz scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Współpracuje także z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna (realizacja zajęć „Stereotypy-Uprzedzenia- Dyskryminacja S-U-D).

Arkadiusz Wierzba – z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). Tłumaczy, pisze, redaguje. Szkoli, kreuje, promuje. Od marca 2013 roku współpracuje z Fundacją EkoRozwoju jako edukator EkoCentrum Wrocław przy projektach związanych m.in. z problematyką zmian klimatu, globalnych zależności, antydyskryminacyjną (m.in. w ramach cyklu „Każdy inny, wszyscy równi” w 2016, 2017 oraz 2018 r.), odpowiedzialnej konsumpcji oraz praw człowieka i zwierząt. Ponadto współtworzy projekty edukacyjne i materiały dydaktyczne (infografiki, prezentacje, ścieżki lektorskie, filmy etc.) oraz odpowiada za promocję działań edukacyjnych w EkoCentrum. Ukończył m.in. II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Szkołę Animatorów Edukacji Ekologicznej Natura 2000, Szkołę Trenerów Umiejętności Interpersonalnych, Szkołę Strażników Klimatu oraz liczne kursy i warsztaty przygotowujące do roli edukatora, trenera, wychowawcy i animatora czasu wolnego. Współautor założeń programowych oraz scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Współpracuje także z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskrymiancyjny (realizacja zajęć „Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja S-U-D).

Przewiń do góry