Menu Zamknij

Sytuacja na rynku pracy

Stan epidemii wpływa negatywnie na sytuację na rynku pracy w wielu krajach. Jak w kryzysie odnajdują się migranci, którzy żyją i pracują w Polsce? 

Wpływ koronawirusa na wzrost bezrobocia widoczny jest już na przykładzie USA. Jak podaje portal Rzeczpospolita stopa bezrobocia w tym kraju wzrosła prawie czterokrotnie, a od połowy marca do początku kwietnia, aż 17 mln obywateli Ameryki wystąpiło o zasiłek dla bezrobotnych. Tak wysoki wzrost bezrobocia wynika według Andrzeja Kubasiaka – wicedyrektora ds. badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym – ze  specyfiki amerykańskiego rynku pracy, gdzie w umowach najczęściej brak okresu wypowiedzenia, co wpływa na dużą elastyczność całej gospodarki. 

Dane dotyczące stopy bezrobocia i sytuacji na rynku pracy w Polsce za marzec i kwiecień bieżącego roku, niestety nie są jeszcze dostępne. W internecie i prasie pojawia się jednak coraz więcej doniesień o krytycznej sytuacji polskiej gospodarki. Państwa członkowskie UE próbują zapobiegać kryzysowi poprzez dopłaty dla firm. Tzw. przestojowe pozwoli na utrzymanie stanowisk pracy z ograniczonym wymiarem pracy. Pakiety pomocowe przewidziane dla przedsiębiorców oraz najważniejsze informacje można znaleźć tutaj.        

Grupą szczególnie narażoną na utratę pracy, są migranci spoza UE, którzy przebywają na terenie Polski na podstawie zezwoleń pobytowych. Legalny pobyt cudzoziemca w Polsce uzależniony jest w ich przypadku od posiadania pracy.  W przypadku utraty pracy, ważność tracą automatycznie także dokumenty pobytowe. 

Jak wskazuje Agata Kostyk – Lewandowska w audycji Radia Wrocław na temat zatrudnienia cudzoziemców i pracy w czasie epidemii COVID-19, rozwiązania tarczy kryzysowej uwzględniają  kwestie pobytowe, zupełnie pomijają jednak temat zatrudnienia, utraty i zmiany pracy. 

Kryzys związany z koronawirusem dotyka w głównej mierze osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych: umowie o dzieło czy umowie zlecenia. Umowy te najczęściej nie przewidują okresów wypowiedzenia ani płatnych urlopów. Stąd też w czasie przestoju w działalności przedsiębiorstwa, konieczne staje się wypowiedzenie umowy przez pracodawcę dosłownie z dnia na dzień i pozostawienia wielu osób bez środków do życia. 

Sytuacji cudzoziemców nie ułatwiają również obecne regulacje prawne, które w przypadku nagłego ustania zatrudnienia u pracodawcy i chęci poszukiwania pracy u kolejnego, wymagają przed podjęciem pracy uzyskania nowego zezwolenia na pracę. Dla przypomnienia procedura uzyskiwania powyższego zezwolenia potrafi trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Zatem nawet w takiej sytuacji rozwiązania przewidziane w tarczy antykryzysowej, które polegają na przedłużeniu zezwoleń na pracę oraz okresów przewidzianych w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy, nie dają prawnej możliwości szybkiego podjęcia nowej pracy bez długiego okresu oczekiwania na nowe zezwolenie.  

Jak widać na podstawie powyższych przykładów sytuacja prawna migrantów powinna zostać uwzględniona przy kolejnych nowelizacjach tarczy antykryzysowej. W obecnej sytuacji cudzoziemcy, dla których Polska stała się domem, pozostawieni zostają daleko w tyle, jeśli chodzi o możliwość przystosowania się do warunków gospodarczych panujących w okresie epidemii. 

Przewiń do góry