Menu Zamknij

Sympozjum „Host & Hospitable City – Foreigners in Wroclaw”

Z każdym rokiem Wrocław staje się domem dla coraz to większej liczby osób pochodzących z Europy i reszty świata. Niektórzy zostają tu na chwilę, inni, zauroczeni miastem i Dolnym Śląskiem, osiedlają się na stałe. Kim są ci ludzie? Jakie skutki mają współczesne migracje do Wrocławia? Kiedy przybysz staje się wrocławianinem i co to oznacza?

Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy Sympozjum”Host & Hospitable City – Foreigners in Wroclaw”, które odbędzie się już w ten piątek, 24 stycznia, w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36. Wśród prelegentów wystąpi również Dorota Kozak-Rybska
z naszego zespołu, która opowie o swoich doświadczeniach w pracy z imigrantami z perspektywy  instytucjonalnej.

Program:

9.00 – Otwarcie sympozjum:

prof. dr hab. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
dr hab. prof. Uniwersytetu Eugeniusz Kłosek, kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Andrzej Drogoń, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

Część I: Dawniej…

9.20 – Pobyt dzieci koreańskich na Dolnym Śląsku w latach 50. XX w. utrwalony na fotografiach (Robert Klementowski, dr hab. prof. Uniwersytetu, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr; naczelnik OBBH IPN we Wrocławiu)

9.40 – Polityka władz komunistycznych wobec cudzoziemców na przykładzie Dolnego Śląska (Jarosław Syrnyk, dr hab. prof. Uniwersytetu, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr; OBBH IPN we Wrocławiu)

10.00 – Relacje polsko-gruzińskie na początku XX wieku (Irina Tkeshelasvili, mgr, politolożka, doktorantka UWr, Assistant to Coordinator, L. Kirkland Scholarship Program)

Część II – Dzisiaj…

10.20 – Obcokrajowcy w nazwach wrocławskich ulic (Wojciech Trębacz, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania i Męczeństwa IPN we Wrocławiu)

10.40 – Kwestia migracji w ujęciu socjologicznym (Jerzy Żurko, dr hab. Instytut Socjologii UWr)

11.00 – Sytuacja prawna cudzoziemców (Agnieszka Olczyk, lic., Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr)

11.15 – Przerwa kawowa

11.30 – Stereotypy o cudzoziemcach mieszkających we Wrocławiu (Roksana Kruszyk, lic. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr)

11.45 – Akomodacja i inkulturacja japońskich pracowników w ramach działania Fundacji NAMI (Justyna Jarząbek, lic., Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr)

12.00 – Buongiorno Polonia – Włosi we Wrocławiu (Nikola Masierak, lic., Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr)

12.15 – Antysemityzm we Wrocławiu – mit czy rzeczywistość? (Magda Popowska, mgr, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr)

12.30 – Hejt na murze w przestrzeni miejskiej Wrocławia (Ewa Kobusińska, lic., Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr)

12.45 – Doświadczenia Luksemburga związane z imigracją (Krzysztof Bramorski, konsul honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga we Wrocławiu)

13.05 – Relacje polsko-gruzińskie i imigranci z Gruzji w Polsce (Wojciech Wróbel, konsul honorowy Gruzji we Wrocławiu)

13.25 – Działalność Fundacji Ukraina (Artem Zozulia, prezes Fundacji Ukraina)

13.45 – 14.15 przerwa

Część III – Panele eksperckie: imigranci we Wrocławiu – stan obecny i perspektywy

14.15 – 15.15 Panel I – Imigranci we Wrocławiu – perspektywa instytucjonalna.

Paneliści: Olga Chrebor (Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Obywateli Ukrainy); Bartłomiej Ciążyński (Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wrocławia); Dorota Kozak-Rybska (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego).
Moderator: dr hab. Jarosław Syrnyk, profesor uniw.

15.20 – 16.20 Panel II – Wyzwania związane z edukacją dzieci z rodzin imigranckich we Wrocławiu.

Paneliści: Beata Pazdej, mgr, starszy wizytator Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; Jolanta Horyń, dr, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Szkolenia Nauczycieli we Wrocławiu; Justyna Syrnyk, mgr, nauczyciel, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 we Wrocławiu).
Moderator: dr hab. Robert Klementowski, profesor uniw.

16.25–17.25 Panel III – Imigranci we Wrocławiu – spojrzenie z drugiej strony.

Paneliści: Kartikey Johri, konsul honorowy Indii we Wrocławiu)*, dr Ziad abul Saleh (socjolog, współpracownik Uniwersytetu SWPS), Irina Tkeshelasvili, Artem Zozulia (Fundacja Ukraina).
Moderator: Agnieszka Klarman

ok. godz. 17.30 – zakończenie obrad

Przewiń do góry