Menu Zamknij

Światowy Wrocław

Światowy Wrocław to pilotażowy miejski projekt edukacyjny, który powstał w odpowiedzi na wyzwania związane z rosnącą liczbą obcokrajowców w naszym mieście. Obecnie we Wrocławiu mieszkają obywatele z około 120 krajów. We wrocławskich szkołach i przedszkolach uczy się ponad 2000 dzieci i młodzieży z 41 krajów, mówiących w 18 językach.

„Światowy Wrocław” to cykl zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej na temat wielokulturowości z udziałem obcokrajowców. Celem projektu jest podniesienie kompetencji międzykulturowych dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli, budowanie postaw otwartości i szacunku do drugiego człowieka niezależnie od kraju pochodzenia i kultury.

Ogólne działania

Szkoła za pośrednictwem Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego ma możliwość zaproszenia obcokrajowców do udziału w lekcjach geografii, języków obcych, lekcji wychowawczych, zajęć artystycznych, zajęć w świetlicy i innych. Podczas zajęć prowadzący w interaktywny sposób przedstawia miejsce swojego pochodzenia, miasto i kraj oraz przybliża własną kulturę: obyczaje, język, sztukę, kuchnię itp. W trakcie zajęć także uczniowie ze wsparciem nauczyciela lub rodziców prezentują wiedzę na temat własnej kultury.

Metoda

Zajęcia składają się z dwóch części. W pierwszej części obcokrajowiec w obecności nauczyciela prezentuje wiedzę odpowiednio dopasowaną do wieku odbiorców i wybranej lekcji (geografia, języki obce itd.). W drugiej części wiedzę na temat własnej kultury przedstawią uczniowie. Prezentacja może przybrać postać pokazu multimedialnego, mini-wykładu, przedstawienia teatralnego, wystawy fotografii itp. Podczas zajęć uczestnicy z pomocą tłumacza (opcjonalnie) nawiązują dialog i wymieniają się osobistymi refleksjamii doświadczeniami. Proponowany czas zajęć to 90 minut.

Dla kogo?

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat oraz do wszystkich dorosłych zainteresowanych integracją społeczną oraz podnoszeniem kompetencji międzykulturowych, w szczególności do nauczycielek i nauczycieli, pedagożek i pedagogów oraz innych osób pracujących we wrocławskich placówkach edukacyjnych.

Korzyści z uczestnictwa

Podczas zajęć młodzież i dzieci poszerzają swoją wiedzę o innych krajach oraz poznają osobiście przedstawicieli innych kultur zamieszkujących we Wrocławiu, uczą się wrażliwości kulturowej i okazywania życzliwości i gościnności. Nauczyciele mają możliwość rozwijania własnego warsztatu pracy oraz podnoszenia kompetencji międzykulturowych. Rodzice mają okazję do aktywnego wspierania procesów integracji swoich dzieci w szkołach. Obcokrajowcy natomiast zyskują szansę poznania bliżej mieszkańców Wrocławia oraz mają dodatkową okazję do integracji. Zajęcia dają wszystkim uczestnikom okazję do zmiany perspektywy i spojrzenia na Wrocław oczami innych mieszkańców naszego miasta.


Organizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Zespół Dialogu Międzykulturowego), Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, organizacje pozarządowe
Finansowanie: Gmina Wrocław
Czas trwania: 1,5 h
Język: polski, angielski, ukraiński, niemiecki, francuski, hiszpański i inne
Termin: zapisy od 15 lutego 2019 roku, cyklicznie
Kontakt: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl

Przewiń do góry