Menu Zamknij

Stan epidemii w Polsce

Minister zdrowia Łukasz Szumowski 20 marca 2020 r. ogłosił decyzję o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce. Co to oznacza w praktyce? 

Zgodnie z definicją zawartą w  ustawe o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, epidemia oznacza wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na daną chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.
Z kolei sam stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.
Do najważniejszych zmian, jakie związane będą z ogłoszeniem powyższego stanu należą:
kara grzywny za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny wzrosła z 5 tysięcy złotych na 30 tys. Rząd planuje wprowadzić mechanizmy umożliwiające śledzenie, czy dana osoba rzeczywiście przebywa na kwarantannie. W tym celu uruchomiona została m.in. specjalną aplikację dla osób przebywających na kwarantannie domowej w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Stan epidemii trwać będzie co najmniej do 12 kwietnia 2020 r. 
Wprowadzone zostały zmiany, które mają za zadanie doprecyzować ograniczenia wprowadzone w branży transportowej czy galeriach handlowych i przedsiębiorstwach; w galeriach handlowym pozostaną otwarte sklepy spożywcze i apteki czy inne sklepy sprzedające środki czystości
Od 25 marca istnieć będzie obowiązek zdalnej realizacji podstawy programowej przez nauczycieli.

Stan epidemii umożliwia Radzie Ministrów określenie rozporządzeniem zagrożonych obszarów oraz kilka rodzajów stref. Przede wszystkim mogą być utworzone tzw. stref zero oraz stref buforowych. Co to oznacza?
Strefa zero jest obszarem, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa. Teren ten podlega specjalnym ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli.
Strefa buforowa natomiast to obszar wokół strefy zero, również podlegający ograniczeniom, ale dotyczącym głównie zakazów lub nakazów przemieszczania się ludzi.

Do najważniejszych zasad, jakie mogą zostać wprowadzone w strefie zero lub strefie buforowej, należy:

  • obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
  • obowiązek poddania się kwarantannie, także poza domem;
  • zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;
  • nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
  • zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
  • nakaz określonego sposobu przemieszczania się;
  • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy;
  • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych;
  • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych;
  • czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
Przewiń do góry