Menu Zamknij

SocjoPercepcja w Recepcji vol. 11 | O migrantach z Ukrainy

Na grudniowym spotkaniu SocjoPercepcji w Recepcji będzie kontynuowany temat migracji. Tym razem dyskusja dotyczyć będzie migracji z Ukrainy.

Po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej w Donbasie w 2014 r. obserwujemy nasilenie się migracji z Ukrainy. Szacuje się, że od tego momentu ze swojego państwa wyjechało około 4 milionów obywateli. Obserwowane nowe trendy w migracjach zagranicznych Ukraińców dotyczą nie tylko skali zjawiska, motywacji i celu wyjazdów, ale także ich kierunku. Zmniejsza się zainteresowanie Rosją na rzecz wyjazdów na Zachód, a jednym z docelowych państw migracji stała się Polska.
Obecność Ukraińców w Polsce – zauważalna i odczuwalna w sposób szczególny od połowy drugiej dekady XX wieku – oznacza dla polskiego społeczeństwa największy po II wojnie światowej kontakt z „innymi”. Ta nowa sytuacja stanowi jednocześnie szansę i wyzwanie, tak w wymiarze ogólnopolskim, jak i lokalnym.

Podczas spotkania dyskutanci będą rozmawiać m.in. o tym:
– kim są migranci z Ukrainy w Polsce w świetle najnowszych badań,
– jak zmieniła się migracja ukraińska po 2014 roku,
– w jaki sposób migracja z Ukrainy do Polski wpływa na postrzeganie przez Ukraińców Polski i Polaków, a także Ukraińców i Ukrainy przez Polaków,
– czym się kierują migranci z Ukrainy, wybierając duże miasta w Polsce,
– jaka jest charakterystyka migracji ukraińskiej w wybranych miastach w Polsce,
– jakie wskazać można obszary integracji, ale i kluczowe kwestie trudne w relacjach z Polakami.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Marcin Dębicki, a w dyskusji udział wezmą:

dr Anita Brzozowska – badaczka migracji, od 2014 r. członkini Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W Instytucie Socjologii UW obroniła pracę doktorską pt. „Małżeństwa mieszane a struktura społeczna i integracja imigrantów. Przypadek małżeństw polsko-ukraińskich w Polsce”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na strategiach adaptacyjnych i mobilności społeczno-ekonomicznej migrantów, stratyfikacji oraz relacjach etnicznych.

dr Andrzej Jekaterynczuk – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obronił rozprawę doktorską pt. „Tożsamości zbiorowe Ukraińców w okresie niepodległości”. Obszary zainteresowań naukowych to: socjologia narodu, mniejszości etniczne, narodowe i religijne, pamięć zbiorowa, pogranicze polsko-ukraińsko-białoruskie. Autor publikacji poświęconych przemianom tożsamości w społeczeństwie ukraińskim. Współredaktor książki „Identities of Central-Eastern European Nations”.

Artem Zozulia – prezes zarządu Fundacji Ukraina, dyrektor Konsulatu Honorowego Ukrainy we Wrocławiu (od września 2014 roku). Przed objęciem tych funkcji był wolontariuszem przy Konsulacie, aktywistą Rewolucji Godności, aktorem amatorskiego teatru polsko-ukraińskiego a także organizatorem zajęć tanecznych. Przyjechał do Polski w 2012 roku na studia.

Czas: niedziela, 15 grudnia, godz. 17:00 – 19:00.

Miejsce: Recepcja Ruska 46a, 50-079 Wrocław

Przewiń do góry