Menu Zamknij

Projekty wybrane w ramach konkursów dotacyjnych (2020)

Oferta dla mieszkańców Wrocławia

Poznajmy się od Kuchni – spotkania w domach

„Poznajmy się od kuchni” to międzykulturowa inicjatywa towarzysko-kulinarna. W ramach projektu chcemy poznać ze sobą mieszkanki i mieszkańców Wrocławia, którzy pochodzą z różnych krajów i są przedstawicielami różnych kultur. Idea jest prosta: nieznajome osoby lub całe rodziny zapraszają się nawzajem na kolację lub do wspólnego gotowania. Zachęcamy wrocławian i wrocławianki do otwarcia swoich domów i wzajemnych odwiedzin – ugoszczenia nowych znajomych u siebie, a później – rewizyty. To znakomita okazja do zawarcia nowych znajomości, ale też poznania innych kultur i zwyczajów.
Rekrutacja  uczestniczek i uczestników jest otwarta przez cały okres trwania projektu,
a spotkania będą kontynuowane po zniesieniu restrykcji dotyczących czasu epidemii. 

Harmonogram

Rekrutacja uczestniczek i uczestników jest otwarta przez cały okres trwania projektu. Spotkania są zawieszone do momentu zniesienia restrykcji związanych z epidemią. Po tym czasie wrócimy do organizacji spotkań w kameralnym gronie. 

Organizator

Fundacja Go’n’Act

Inny. Studium Wielokulturowości. Program społeczny

Komplementarny i wielopoziomowy cykl poświęcony zagadnieniom na temat tożsamości, granic, wzrastających barier mentalnych, zwrotów ku konserwatywnym światopoglądom, jak również mobilności i refleksji nad zachodzącymi zmianami. W ramach zadania odbędzie się spotkanie z Andrzejem Lederem połączone z debatą wokół tożsamości – punktem wyjścia stanie się książka pt. Prześniona rewolucja. We współpracy z Deutsches Kulturforum östliches Europa zorganizowane zostanie Forum Wschodnie, w którym udział wezmą przedstawiciele Kalejdoskopu Kultur, Fundacji Ukraina i ifa (Institut für Auslandsbeziehungen). Odbędzie się także spotkanie z Michałem Bilewiczem, podczas którego porozmawiamy o tym, jak Europę zmieni pandemiczna sytuacja, zamknięcie granic i powstanie nowych, społecznych podziałów (bądź powrót do starych) oraz  panel z udziałem Iwony Bigos, Magdy Linkowskiej i Bożeny Czubak, które zastanowią się nad tym, czy sztuka może występować przeciwko uprzedzeniom. Serię spotkań uzupełnią 3 warsztaty dla dzieci poświęcone tematyce tożsamości, granic i tolerancji i 4 akcje miejskie – performansy z udziałem artystów, w tym artystów-migrantów.  Projektowi  będzie  towarzyszyła wystawa Dominika Lejmana pt. Płot – instalacja dotyczącej problemu selekcji, ograniczenia dostępu i zabezpieczenia przed niepożądanym gościem.

Harmonogram

06-08.2020 – przygotowania
09-12.2020 – wydarzenia programu odbywać się będą od 16 września. Szczegółowy program powstanie później.

Organizator

Fundacja OP ENHEIM

Warsztaty Kompetencji Międzykulturowych

Otwarte warsztaty antydyskryminacyjne i międzykulturowe (5 warsztatów jednodniowych, 8 godzin lekcyjnych) dla mieszkańców Wrocławia. Zakres tematyczny warsztatów to m.in.: tożsamość i postrzeganie samego siebie w społeczeństwie, mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści (w szczególności w internecie). Część warsztatów dotyczyć będzie konkretnych grup społecznych/narodowych/wyznaniowych i będzie współprowadzona przez przedstawicieli/lki tych grup.

Harmonogram

Nabór na poszczególne warsztaty będzie ogłaszany na bieżąco do końca roku. Czekamy na zniesienie restrykcji związanych z epidemią.

Organizator

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP DATE

Ulice Dialogu

Ulice Dialogu to projekt, którego celem jest budowanie dialogu międzykulturowego w przestrzeni miejskiej. Polegać on będzie na organizacji wydarzenia, podczas którego przedstawiciele zamieszkujących Wrocław mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych zaproszą wrocławian do osobistej rozmowy. Podczas tej rozmowy wrocławianie poprzez bezpośredni kontakt będą mieli okazję poznać zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości oraz zweryfikować z rzeczywistością funkcjonujące na temat konkretnych grup społecznych stereotypy i uprzedzenia. 

Harmonogram

Prawdopodobnie wrzesień 2020.

Organizator

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP DATE

Poznajmy się – cykl spotkań międzykulturowych

Cykl 8. otwartych spotkań międzykulturowych, podczas których przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych zaprezentują mieszkańcom Wrocławia swoje tradycje i kulturę. Spotkania będą prowadzone przez przedstawicieli mniejszości i będą miały formę prezentacji, dyskusji, a nawet krótkiego warsztatu. Celem spotkań będzie zapoznanie uczestników z rodzimą tradycją i kulturą mieszkających we Wrocławiu mniejszości. 

Harmonogram

Nabór na poszczególne spotkania będzie ogłaszany na bieżąco do końca roku. Czekamy na zniesienie restrykcji związanych z epidemią.

Organizator

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP DATE

Jeden Świat – JesteśMY – Warsztaty antydyskryminacyjne

Warsztaty antydyskryminacyjne “Jeden Świat – JesteśMy” są zaproszeniem do przekraczania mentalnych granic – murów złożonych ze stereotypów i uprzedzeń. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów stereotypizacji i relacji międzygrupowych. Podczas warsztatów zajmujemy się również sposobami reagowania na mowę nienawiści oraz dyskryminację i przemoc wynikającą ze stereotypów i uprzedzeń.

Cykl składa się z 2 warsztatów trwających po 3 godziny zegarowe każdy („SUD” [Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja] i  „R jak Reaguj!”). Po każdym z warsztatów edukatorzy prowadzą przez dodatkową godzinę indywidualne konsultacje z zakresu omawianej problematyki.

Odbiorcami zadania „Jeden Świat – JesteśMY” są mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, edukatorzy i edukatorki, studentki i studenci, seniorki i seniorzy, lokalni liderzy i liderki, świetlice środowiskowe, rady osiedli, osoby pracujące z osobami narażonymi na dyskryminację, osoby narażone na dyskryminację, a także młodzież mieszkająca lub ucząca się we Wrocławiu.

Harmonogram

Marzec – grudzień 2020. Nabór na poszczególne spotkania będzie ogłaszany na bieżąco do końca roku. Czekamy na zniesienie restrykcji związanych z epidemią (zajęcia dla jednej grupy z marca zostały odwołane). Pracujemy nad opcją zajęć on-line.

Organizator

Fundacja Ekorozwoju

Poznajmy się we Wrocławiu

Chcemy zaznajomić cudzoziemców przebywających we Wrocławiu z organizacjami, które pomagają odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, ale też oddać głos współmieszkańcom o innym pochodzeniu, by powiedzieli, jakie są ich potrzeby, co im się podoba, a co nie, co możemy wspólnie zrobić, by lepiej się nam żyło w naszym mieście. W projekcie skoncentrujemy się szczególnie na terenie dawnej dzielnicy Psie Pole.

Aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców inicjatywy, zorganizujemy 3 otwarte spotkania informacyjno-warsztatowe dla organizacji zajmujących się integracją oraz dialogiem międzykulturowym, partnerów lokalnych oraz dla migrantów.

Na zakończenie projektu proponujemy weekendowe spotkanie o charakterze integracyjnym i społeczno-kulturowym. Program wydarzenia zostanie przygotowany wspólnie i będzie uwzględniał potrzeby uczestników w każdym wieku. Znajdą się w nim m.in. prelekcje i warsztaty twórcze oraz pokazy filmowe z dyskusją. Będzie też czas na rozmowy przy wspólnym posiłku.

Harmonogram

Bliżej nieokreślony, jesień 2020

Organizator

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Oferta dla dzieci i młodzieży

Tkanie Pokoju

Projekt „Tkanie Pokoju” wykorzystuje wieloletnie doświadczenie hiszpańskiej organizacji „Hebraz de Paz” działającej na rzecz pokoju na świecie. Zadanie polega na przeprowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży ze zbierania historii mówionej w Centrach Aktywności Lokalnej. Celem warsztatów jest gromadzenie lokalnych opowieści o historiach mieszkańców Wrocławia stających w obronie godności i praw człowieka. W związku z zakazami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii w Polsce, działania planowane w projekcie odbywają się poprzez użycie komunikatorów i narzędzi on-line. Zostało już przeprowadzone szkolenie oraz pierwsze warsztaty z odbiorcami z Centrum Integracji Mieszkańców „Nowe Łąki”. Ze względu na charakter projektu, skupiliśmy się na dokumentowaniu współczesnych przejawów zachowań mieszkańców – pozytywnych reakcji na zagrożenie epidemiologiczne. Uczestnicy warsztatów, używając internetowych narzędzi zbierają historie pokoju, które dzieją się na ulicach i dzielnicach Wrocławia w związku codziennymi aktami pomocy w czasach zarazy.

Harmonogram

Marzec- grudzień 2020 r.

Organizator

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej

Poznajmy się od Kuchni – pokazy kulinarne dla dzieci

Zapraszamy dzieci na pokazy kulinarne, czyli do wspólnego gotowania i ucztowania! Wybierzemy się w kulinarną podróż, by odkryć nowe, a czasem zaskakujące smaki. Wspólnie przygotujemy smakołyki, a później zasiądziemy razem do stołu. Wierzymy, że poprzez jedzenie można opowiadać historie i dzielić się swoimi doświadczeniami. Sekrety kuchni żydowskiej i syryjskiej przybliżą mieszkanki Wrocławia, które Polskę wybrały na swój nowy dom. Na warsztaty zapraszamy dzieci w wieku 6+.

Harmonogram

Warsztaty odbędą się po zniesieniu restrykcji związanych ze stanem epidemii (zakładamy, że późnym latem bądź jesienią). Jeśli te restrykcje nie zostaną zniesione, zorganizujemy warsztaty w formie online.

Organizator

Fundacja Go’n’Act

Sąsiedzka Sztuka Gość-Inności

Głównym celem zadania jest wykorzystanie tradycyjnego motywu polskiej gościnności do wzmocnienia postawy otwartości i empatii wobec cudzoziemców, wśród młodzieży w wieku 13-16 lat. W ramach swojego projektu zorganizujemy warsztaty edukacyjno-artystyczne, inspirowane historiami o „inności” zebranymi przez młodzież wśród mieszkańców Przedmieścia Oławskiego. Finałem projektu będzie pokaz pracy warsztatowej, połączony z debatą o codziennych aspektach wielokulturowości. Ze względu na sytuację epidemiologiczną działania warsztatowe przenieśliśmy on-line.

Harmonogram

Marzec -grudzień 2020 r.

Organizator

Fundacja „Teatr Układ Formalny”

Osiedlowe Muzea Wielokulturowości

Projekt ma zainteresować osoby mieszkające we Wrocławiu bogactwem dziedzictwa wielokulturowego i  zwrócić uwagę na różnorodność kulturową i narodowościową w przeszłości  oraz obecnie. 

Działania będą prowadzone na terenie różnych osiedli Wrocławia w przestrzeni publicznej, instytucji działających na terenie osiedli, takie jak np. centra aktywności lokalnej czy szkoły.

Przeprowadzone  szkolenie dla animatorów i wolontariuszy oraz dla liderów zawierać będzie elementy wiedzy z zakresu muzealnictwa, edukacji wielokulturowej, pracy projektowej i etnografii.

Przygotowane osoby poprowadzą zajęcia z grupami dzieci, w celu zebrania materiału – kulturowych artefaktów, służących do skompletowania wystaw lokalnych muzeów wielokulturowości. Uczestnicy odwiedzą wystawę muzealną, która zobrazuje procesy migracyjne, w jakich uczestniczyły nasze rodziny.

Finałem projektu będzie udostępnienie zebranych zbiorów szerszej publiczności mieszkańców osiedla w ramach lokalnego wydarzenia społeczno-kulturalnego.

Harmonogram

Część zadań projektowych odbyła się jeszcze przed zamknięciem obiektów społeczno-kulturalnych. Z realizacją kolejnych wydarzeń czekamy do czasu zniesienia restrykcji związanych z epidemią.

Organizator

Fundacja Peryferia Ośrodek Solidarności Międzykulturowej

Program Integracyjny Ruska 46 A

Zadanie publiczne pod nazwą „Program integracyjny – Ruska 46a” jest realizowane w okresie od 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r. we Wrocławiu, a w szczególności w pomieszczeniach Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju (CUKR) przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu. W ramach realizowanych działań prowadzony jest punkt informacyjno-konsultacyjny InfoCUKR dla nowych mieszkańców Wrocławia pochodzących z różnych krajów (w szczególności państw z tzw. bloku wschodniego) oraz społeczności lokalnej. W ramach działalności Centrum są realizowane działania edukacyjno-integracyjne dla obcokrajowców i społeczeństwa przyjmującego, takie jak warsztaty (m. in. kulinarne, plastyczne), wydarzenia otwarte o charakterze kulturalno-artystycznym, w tym koncert z okazji obchodów Dnia Niepodległości. Podjęte zostaną także działania i animacje skierowane do dzieci oraz młodzieży (w szczególności z mniejszości ukraińskiej i pochodzących z Ukrainy, zamieszkujących Wrocław), polegające m. in. na zorganizowaniu Konkursu Recytatorskiego, Andrzejek oraz Mikołajek. 

Harmonogram

Część działań będzie realizowana w formie zdalnej, pozostałe stacjonarnie po unormowaniu  sytuacji epidemiologicznej (aneks w trakcie procedowania)

Działania realizowane przez Związek Ukraińców w Polsce – czas epidemii:

 1. język ukraiński warsztaty – od dnia 21 marca zajęcia prowadzone są w formie zdalnej za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatora messenger i strony Facebook. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi ministerstwa edukacji. Jednocześnie trwają prace nad udoskonalaniem metod prowadzenia warsztatów. Zajęcia będą prowadzone w tej formie do momentu zniesienia restrykcji, nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania.
 2. warsztaty etnograficzne – od dnia 21 marca zajęcia prowadzone są w formie zdalnej za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatora messenger i strony Facebook. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi ministerstwa edukacji. Jednocześnie trwają prace nad udoskonalaniem metod prowadzenia warsztatów. Zajęcia będą prowadzone w tej formie do momentu zniesienia restrykcji, nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania.
 3. warsztaty poznawczo-rozwojowe – od dnia 21 marca zajęcia prowadzone są w formie zdalnej za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatora messenger i strony Facebook. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi ministerstwa edukacji. Jednocześnie trwają prace nad udoskonalaniem metod prowadzenia warsztatów. Zajęcia będą prowadzone w tej formie do momentu zniesienia restrykcji, nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania.
 4. warsztaty taneczne – od dnia 21 marca zajęcia prowadzone są w formie zdalnej za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatora messenger i strony Facebook. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi ministerstwa edukacji. Jednocześnie trwają prace nad udoskonalaniem metod prowadzenia warsztatów. Zajęcia będą prowadzone w tej formie do momentu zniesienia restrykcji, nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania.
 5. warsztaty wokalne – od dnia 21 marca zajęcia prowadzone są w formie zdalnej za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatora messenger i strony Facebook. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi ministerstwa edukacji. Jednocześnie trwają prace nad udoskonalaniem metod prowadzenia warsztatów. Zajęcia będą prowadzone w tej formie do momentu zniesienia restrykcji, nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania.
 6. warsztaty z historii i sztuki Ukrainy – od dnia 21 marca zajęcia prowadzone są w formie zdalnej za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatora messenger i strony Facebook. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi ministerstwa edukacji. Jednocześnie trwają prace nad udoskonalaniem metod prowadzenia warsztatów. Zajęcia będą prowadzone w tej formie do momentu zniesienia restrykcji, nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania.
 7. warsztaty animacyjne dla dorosłych – od dnia 21 marca zajęcia prowadzone są w formie zdalnej za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatora messenger i strony Facebook. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi ministerstwa edukacji. Jednocześnie trwają prace nad udoskonalaniem metod prowadzenia warsztatów. Zajęcia będą prowadzone w tej formie do momentu zniesienia restrykcji, nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania.
 8. konkurs fotograficzny „Mój, Twój, Nasz Wrocław” – rozdanie nagród 26.06.2020 r.
 9. Spotkania podsumowująco-integracyjne – jeżeli do końca czerwca nie uda się zorganizować pierwszego zaplanowanego spotkania, spotkanie zostanie zorganizowane w najbliższym możliwym terminie – nie później niż do końca 2020 roku. 
 10. promocja – odbywa się przez stronę Facebook oraz pocztę elektroniczną, jednocześnie duża część działań promocyjnych została zaplanowana na drugą połowę roku.
 11. Zarządzanie projektem – odbywa się w formie zdalnej (drogą telefoniczną, mailową, za pomocą komunikatora messenger) zgodnie z założonym harmonogramem. 

Pozostałe działania zostały zaplanowane na drugą połowę roku; jeżeli restrykcje nie zostaną zniesione do końca sierpnia kadra Związku Ukraińców w Polsce będzie wnioskowała o zmiany.

Organizator

Fundacja Ukraina i Związek Ukraińców w Polsce

Oferta dla nauczycieli

Asystenci Międzykulturowi we wrocławskich szkołach 

Szkoła asystentów międzykulturowych to specjalistyczne szkolenia przygotowujące do pracy w roli asystentów międzykulturowych. Osoby przeszkolone będą pilotażowo zatrudnione we wrocławskich szkołach w roku szkolnym 2020/2021.

Program szkoleń zawiera m. in. takie zagadnienia jak:

 • katalog obowiązków asystenta międzykulturowego w kontekście teorii potrzeb,
 • tożsamość dziecka w obliczu doświadczenia migracji oraz podstawy psychologii rozwojowej dziecka, 
 • warunki efektywnej współpracy z podmiotami funkcjonującymi w szkole,
 • wybrane konteksty prawnoformalne funkcjonowania szkoły w polskim systemie edukacji,
 • czym są stereotypy i uprzedzenia oraz jak reagować na dyskryminację w szkole?

W ramach projektu Fundacja Kalejdoskop Kultur zapewni szkołom możliwość wsparcia w postaci pracy asystentów międzykulturowych w ich placówce. Wsparcie asystentów międzykulturowych będzie dla szkół bezpłatne.

Dyrektorów i przedstawicieli wrocławskich szkół zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt na: olga@kalejdoskopkultur.pl

Harmonogram

 • Szkoła asystentów międzykulturowych online (maj – sierpień + listopad 2020)
 • Opracowanie systemu zatrudnienia (wrzesień 2020) (we współpracy z ZURO i DEUM)
 • Pilotażowe zatrudnienie (wrzesień – grudzień 2020)
 • Superwizja zatrudnienia (październik – listopad 2020)

Organizator

Fundacja Kalejdoskop Kultur, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego

Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego to interaktywny cykl edukacyjny przygotowujący uczestników i uczestniczki do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych, międzykulturowych i przeciwdziałających mowie nienawiści we wrocławskich szkołach. Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego skierowana jest do nauczycieli i nauczycielek uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Wrocławia. Rekrutacja do cyklu została już zakończona.

Harmonogram

Aktualny harmonogram (w związku ze stanem epidemii terminy mogą ulec zmianie)

 • Trening kompetencji interpersonalnych – 27-30 maja 2020 (środa-sobota)
 • Trening antydyskryminacyjny – 19-21 czerwca 2020 (piątek-niedziela)
 • Trening kompetencji trenerskich – 18-20 września 2020 (piątek-niedziela)
 • Warsztat auto-ewaluacyjny – 21-22 listopada 2020 (sobota-niedziela)

Organizator

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP DATE

Warsztaty międzykulturowe dla nauczycieli 

Zdecydowaliśmy się na adresowanie działań do nauczycieli i edukatorów młodzieżowych, ponieważ doświadczenie wyniesione z pierwszej edycji projektu prowadzi do wniosku, że istnieje ogromna potrzeba aktywnego włączenia tej właśnie grupy w proces edukacji wielokulturowej. Nauczyciel lub edukator, jako osoba mająca najbardziej znaczący, obok rodziny, wpływ na kształtowanie poglądów młodego człowieka, musi być świadomy swojej roli i zostać wyposażony we właściwe narzędzia do jej odgrywania. Musi posiadać zarówno wiedzę w zakresie wielokulturowości oraz dialogu międzykulturowego, jak i umiejętność praktycznego i świadomego jej użycia w pracy z dziećmi i młodzieżą, zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i w procesie wychowawczym, by odpowiedzialnie towarzyszyć im w tym doświadczeniu. Przeprowadzenie szkoleń dla tej grupy docelowej pozwoli zwiększyć zasięg oddziaływania projektu poprzez dotarcie z działaniami do znacznie większej ilości uczniów. W przypadku warsztatów międzykulturowych dla nauczycieli, przeprowadzimy szkolenie dla 3 grup, z których każda składać się będzie z 10 nauczycieli i/lub edukatorów. Uczestnicy warsztatów zostaną wybrani we współpracy ze szkołami by zapewnić różnorodność perspektyw oraz uniknąć koncentracji na wybranych grupach przedmiotów nauczania – naszym celem jest wyposażenie możliwie szerokiego grona w nowe kompetencje, co ma się przełożyć na codzienność szkolną. Istotne jest, aby nie faworyzować żadnego przedmiotu – bez względu na to, jakiego przedmiotu naucza dany nauczyciel warto, aby umiejętności i wiedzę, którą będzie później na co dzień mógł przekazywać uczniom w swojej szkole. Taki dobór uczestników pozwoli na bardziej efektywną dyskusję oraz cenniejsze refleksje, a także umożliwi przeniesienie pozyskanej wiedzy i umiejętności na większą ilość zajęć lekcyjnych i wzbogacenie różnorodności podejmowanych tematów.

Ośmiogodzinne warsztaty dla 3 grup x 10 osób

Harmonogram

Warsztaty planujemy rozpocząć we wrześniu 2020. Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Fundacji MODE.

Organizator

Fundacja MODE – Move and Develop Foundation

Szkolenia dla rad pedagogicznych nt. wprowadzania do placówek elementów edukacji dla pokoju, w tym edukacji wielokulturowej i antyprzemocowej

Szkolenia dotyczą tematyki uprzedzeń i dyskryminacji, w tym mowy nienawiści, oraz równościowego języka. Celem jest pokazanie uczestnikom, czym są stereotypy i uprzedzenia, jak wpływają na nasz sposób myślenia i zachowania, w tym kształtowania postaw uczniów.

Szkolenie obejmować będzie następujące tematy:

 • wprowadzanie do placówek elementów edukacji dla pokoju (w tym edukacji wielokulturowej i antyprzemocowej),
 •  wskazówki dot. budowania niezbędnych kompetencji dla nauczycieli chcących wprowadzać elementy edukacji dla pokoju do szkół,
 •  rekomendacje konkretnych działań na terenie placówek oraz rekomendacje materiałów przydatnych przy wprowadzaniu do placówek elementów edukacji dla pokoju,

18 rad pedagogicznych x 3h x 15 uczestników

Harmonogram

03.02.2020 do 31.12.2020

Organizator

DFOP

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych i dla nauczycieli  z profilaktyki i przeciwdziałania cyberbullyingowi

Szkolenie dostarcza kompleksową wiedzę nt. zjawiska cyberbullyingu. Uczestnicy poznają skalę problemu poprzez prezentację wyników najnowszych badań i specyfikę komunikacji zapośredniczonej. Szkolenie dostarcza wiedzę nt. mnogości ról przyjmowanych przez uczniów i szkodliwości zachowania i bierności świadków, co pozwala na pogłębienie rozumienia procesu i adekwatną reakcję. Uczestnicy poznają występujące w cyberbullyingu automatyzmy, mechanizmy i bezrefleksyjność działania stron zaangażowanych. Szkoła zostaje wyposażona w procedury interwencji w przypadku wystąpienia cyberbullyingu, a dzięki przeglądowi sprawdzonych empirycznie metod może skutecznie przeciwdziałać i zapobiegać cyberbullyingowi.

3 szkolenia x 4 h dla ok. 30 odbiorców 

Harmonogram

03.02.2020-31.12.2020

Organizator

DFOP

Czterogodzinne warsztaty antydyskryminacyjne dla nauczycielek i nauczycieli

„SUD” (Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja) – celem zajęć będzie omówienie pochodzenia i funkcji stereotypów, przekaz wiedzy na temat różnic między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją, a przede wszystkim refleksja nad własnymi stereotypami i uprzedzeniami oraz uświadomienie, jak mogą one doprowadzać do dyskryminacji oraz przemocy i usprawiedliwiać je.  Podczas zajęć zastanowimy się, jakie są źródła i funkcje stereotypów, a także poznamy metody ich redukowania. Będziemy przyglądać się, jak stereotypy mogą doprowadzić do dyskryminacji i jak ważne jest ich rozpoznawanie w swoim własnym myśleniu.  Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, czym jest mowa i symbole nienawiści – zarówno w kontekście prawnym, jak i szerszym (zgodnie z definicją Rady Europy) oraz jakie grupy są na nią szczególnie narażone.

„R jak Reaguj!” – celem zajęć będzie uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na kwestie związane z reagowaniem na mowę nienawiści i pogardy, dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami. Przyjrzymy się, jakie konsekwencje dla nas samych i całej wspólnoty ma reagowanie lub jego brak dla osoby doznającej dyskryminacji czy mowy nienawiści. Przedstawiony zostanie mechanizm dyfuzji odpowiedzialności i sposoby przeciwdziałania. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi.

Przewidziano 2 warsztaty po x 4 h dla jednej grupy.

Harmonogram

Od lipca do grudnia 2020 (możliwość prowadzenia warsztatów online)

Organizator

Fundacja EkoRozwój

Oferta dla dzieci i uczniów

Czterogodzinne warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów i uczennic

„SUD” (Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja) – celem zajęć jest omówienie pochodzenia i funkcji stereotypów, przekaz wiedzy na temat różnic między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją, a przede wszystkim refleksja na własnymi stereotypami i uprzedzeniami oraz uświadomienie, jak mogą one doprowadzać do dyskryminacji oraz przemocy i usprawiedliwiać je.  Podczas zajęć zastanowimy się, jakie są źródła i funkcje stereotypów, a także poznamy metody ich redukowania. Będziemy przyglądać się, jak stereotypy mogą doprowadzić do dyskryminacji i jak ważne jest ich rozpoznawanie w swoim własnym myśleniu.  Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, czym jest mowa i symbole nienawiści – zarówno w kontekście prawnym, jak i szerszym (zgodnie z definicją Rady Europy) oraz jakie grupy są na nią szczególnie narażone.

„R jak Reaguj!” – celem zajęć będzie uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na kwestie związane z reagowaniem na mowę nienawiści i pogardy, dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami. Przyjrzymy się, jakie konsekwencje dla nas samych i całej wspólnoty ma reagowanie lub jego brak dla osoby doznającej dyskryminacji czy mowy nienawiści. Przedstawiony zostanie mechanizm dyfuzji odpowiedzialności i sposoby przeciwdziałania.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi.

Przewidziano 2 warsztaty po x 4 h dla jednej grupy.

Harmonogram

Od lipca do grudnia 2020 (możliwość prowadzenia warsztatów online)

Organizator

Fundacja EkoRozwój

Wsparcie psychologiczne osób doświadczających dyskryminacji

Stygmatyzacja jest silną dewaluacją osób postrzeganych jako łamiące jakąś normę społeczną poprzez posiadanie danej cechy, dokonywanie jakichś czynów czy przynależność (rzeczywistą lub domniemaną) do odrzucanej grupy społecznej. Osoby takie budzą lęk i pogardę, doznają różnych form wykluczenia społecznego i często agresji ze strony innych. Czują się zagrożone, co nie może pozostać bez wpływu na ich psychiczny dobrostan. Przynależność do grupy mniejszościowej lub posiadanie cech bądź tożsamości, która jest piętnowana społecznie, jest powodem występowania u członków tej grupy stresu mniejszościowego i idących za nim poważnych konsekwencji psychologicznych.

W ramach projektu przewidujemy dyżury  podczas których udzielane będzie wsparcie psychologiczne osobom doświadczającym stygmatyzacji i dyskryminacji , a także opiekunom, nauczycielom i rodzicom, którzy zmagają się z sytuacją dyskryminacyjną w swoich środowiskach. Wsparcie prowadzone będzie w języku polskim i/lub angielskim.

Harmonogram

Od września do grudnia 2020 (możliwość prowadzenia konsultacji online)

Organizator

Fundacja EkoRozwój

Różnorodność daje moc – Wsparcie klas przygotowawczych

Różnorodność daje moc – to działania dla uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji międzykulturowych, promowania postaw otwartości i dialogu oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.Projekt składa się z dwóch elementów:

 1. Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów
 2. Warsztaty antydyskryminacyjne dla nauczycieli

Cele główne:

 • Uwrażliwienie uczniów/ nauczycieli na problem dyskryminacji grup mniejszościowych oraz mowy nienawiści;
 • Zwrócenie uwagi jakie niebezpieczeństwo niosą za sobą takie zjawiska, jak: antysemityzm, ksenofobia, neonazizm itp.
 • Zainteresowanie uczniów/ nauczycieli problematyką praw człowieka;
 • Wzbudzenie aktywności związanej z przeciwdziałaniem dyskryminacji;

Cele kulturowe:

 • Nauczanie o wielokulturowości w społeczeństwie;
 • Prezentacja niektórych zwyczajów i tradycji innych narodów;

Cele pedagogiczne:

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum;
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
 • Kształtowanie postawy otwartości względem osób o innych poglądach;

30 warsztatów (60 godzin, 2 x 2h warsztat) dla 10 klas pierwszych i drugich w LO XV/Konsultacje psychologiczne dla uczniów i nauczycieli LO XV/Warsztaty dla nauczycieli (2x2h)/Wystawa w szkole prezentująca projekt 

Harmonogram

Projekt rozpoczął się 1 marca, jego zakończenie planowane jest na 30 listopada 2020 r. Dokładny harmonogram warsztatów dla młodzieży oraz rady pedagogicznej ustalany jest z dyrekcją szkoły.

Organizator

Fundacja Freya 

Wszystkie Kolory Wrocławia – warsztaty międzykulturowe dla uczniów wrocławskich szkół 

Projekt zakłada realizację 25 warsztatów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich (8 godzin x 15 uczestników) z zakresu międzykulturowości. Podczas warsztatów, oprócz polskich trenerów, będą obecni zagraniczni wolontariusze. Dodatkowo odbędą się 3 warsztaty dla nauczycieli (10 godzin x 10 uczestników) z zakresu międzykulturowości. Celem warsztatów będzie zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć dla wielokulturowych klas.

Harmonogram

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli będą odbywać się w terminie luty-grudzień 2020

Organizator

Fundacja MODE – Move and Develop Foundation

Warsztaty międzykulturowe dla uczniów szkół wrocławskich

Działanie zakłada przeprowadzenie 25 warsztatów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich na terenie Wrocławia. W każdym z nich udział weźmie 15 uczniów(łącznie 375 osób), a prowadzone będą przez doświadczonych trenerów wspieranych przez wolontariuszy międzynarodowych. Każdy warsztat będzie trwał łącznie 8 godzin lekcyjnych, rozłożonych na 2-3 dni, zależnie od ustaleń poczynionych z każdą ze szkół. Zajęcia mogą być częściowo lub w całości prowadzone w języku angielskim, zależnie od umiejętności językowych uczniów, co dodatkowo powinno poprawić kompetencje językowe uczestników projektu. Program warsztatów składa się z modułów, które będą każdorazowo dostosowane treścią do grup biorących udział w zajęciach. Trenerki dysponują całym wachlarzem narzędzi wywodzących się z edukacji pozaformalnej, zakładających aktywną partycypację i interaktywne formy pracy. Młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych została wybrana ze względu na fakt, że nadal jest to grupa dość „plastyczna” jeśli chodzi o kształtowanie postaw – bardzo często to właśnie w okresie wchodzenia w pełnoletność dochodzi do radykalizacji poglądów; jest to też czas, kiedy można, a nawet należy, takiej radykalizacji skutecznie zapobiegać. Zależy nam na tym, aby dotrzeć do osób, które prezentują bardziej zamknięte postawy wobec różnic międzykulturowych, aby modyfikować ich postawy.

Harmonogram

Warsztaty rozpoczną się we wrześniu 2020. Szczegółowe terminy zostaną podane wkrótce.

Organizator

Fundacja MODE – Move and Develop Foundation

Warsztaty odpowiedzialności społecznej dla młodzieży (autorska metoda dr Kamili Kamińskiej)

Autorska metoda dr Kamili Kamińskiej-Sztark bazująca na budowaniu poczucia odpowiedzialności za dobro wspólnoty oraz za słabszych u tych, którzy są uprzywilejowani. Prezentacja filozofii tego podejścia (opartego na pedagogice bell hooks i Janusza Korczaka) będzie inspiracją do planowania aktywizmu młodzieżowego i wsparcia wolontariatu w organizacjach zajmujących się edukacją międzykuturową.

Harmonogram

03.02.2020-31.12.2020

Organizator

DFOP

Warsztaty wielokulturowe dla przedszkolaków i klas wczesnoszkolnych

Dzieci będą poznawać inne kultury i reprezentantów innych kultur w atrakcyjnej dla dzieci formie – poprzez zabawę i zaangażowanie zmysłów. Poznają między innymi:

 • Europę i europejski krąg kulturowy;
 • Azję PołudniowoWschodnią;
 • Afrykę Środkową i Południową;
 • Bliski Wschód i Afrykę Północną.

Harmonogram

03.02.2020-31.12.2020

Organizator

DFOP

Warsztaty dla młodzieży dot. zjawiska migracji na świecie pt. ”Zrozumieć MIGRACJE” 

Warsztaty maja na celu zrozumienie przez młodych ludzi współczesnych przyczyn migracji
i rządzących nimi mechanizmów oraz ścisłych powiązań rozwoju współczesnego świata ze zjawiskiem migracji. Działanie ma pokazać, jak krytycznie odczytywać docierające do nas informację, odpowiadając na potrzebę pozyskiwania wiarygodnej wiedzy na tematy związane z migracją, np. tzw. „kryzysu uchodźczego”. Praca skupi się na rozłożeniu na czynniki pierwsze mechanizmu stereotypizacji postaci migranta/uchodźcy oraz towarzyszącemu
mu negatywnemu stereotypowi.

Harmonogram

03.02.2020-31.12.2020

Organizator

DFOP

Warsztaty przeciwdziałające bullyingowi i cyberbullyingowi

Bullying jest to długotrwałe prześladowanie i upokarzanie mające na celu wykluczenie z grupy jednej osoby przez grupę uczniów, którzy świadomie wykorzystują w tym celu swoją przewagę. Cyberbullying natomiast odbywa się poprzez środki internetowe. Warsztaty poświęcone tej tematyce polegać będą na przekazaniu wiedzy o specyfice obu procesów oraz o wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w internecie. Uczestnicy poznają skutki zachowań przemocowych względem rówieśników.  Warsztaty będą przebiegać w aktywnej formie,  mają na celu zapoznanie uczniów z wiedzą dotyczącą mechanizmów grupowych w sytuacjach przemocowych, a także przyjrzeniu się nękaniu z perspektywy świadka i znalezieniu skutecznych zachowań empatycznych i pomocowych – jest to metoda aktywizująca biernych świadków.

Harmonogram

03.02.2020-31.12.2020

Organizator

DFOP

Warsztaty przeciwdziałające mowie nienawiści i przemocy z powodu uprzedzeń w przedszkolach

Słowa mają moc: mogą ranić lub łagodzić rany. Realizacja zajęć w oparciu o autorską metodę dr Kamili Kamińskiej-Sztark pozwoli na wprowadzenie dzieci w świat komunikologii, pomoce wizualne takie jak szyszki, papier ścierny czy figura jeża sprawiają, że dzieci odczuwają znaczenie słów w codziennym życiu. Celem warsztatów jest wzmacnianie empatii
i wrażliwości, nauka podstaw pozytywnej komunikacji. W trakcie warsztatów dzieci wspólnie z edukatorkami wypracowują narzędzia, które pozostaną w klasie na dłużej i będą przypominać o tym, że w naszej grupie dzielimy się dobrym słowem i nie ranimy się nawzajem.

Harmonogram

03.02.2020-31.12.2020

Organizator

DFOP

Warsztaty przeciwdziałanie i reagowanie na przemoc motywowaną uprzedzeniami 

Czym jest przemoc motywowana uprzedzeniami? Jakie są jej przyczyny i konsekwencje? Jak na nią reagować? Gdzie szukać wsparcia? O odpowiedziach na te pytania będziemy rozmawiać na warsztatach dla uczniów i uczennic klas 8 oraz szkół ponadpodstawowych. Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom i uczestniczkom, czym są stereotypy i uprzedzenia, jak wpływają na nasz sposób myślenia i zachowania. Poruszymy zagadnienie mowy nienawiści – czym jest i jakie stanowi zagrożenie, czym są przestępstwa motywowane uprzedzeniami, jak prawo chroni narażonych i poszkodowanych. Uczestnicy nauczą się, jak rozpoznawać przemoc motywowaną uprzedzeniami poprzez pracę na konkretnych przykładach. Dowiedzą się również, jak reagować na nią reagować w szkole i przestrzeni publicznej.

Harmonogram

03.02.2020-31.12.2020

Organizator

DFOP

Przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji – spektakle dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i ich nauczycieli

Spektakle teatralne realizowane będą przez Teatr Układ Formalny, grupę doświadczoną w pracy z młodzieżą na terenie szkoły. Przedstawimy spektakl „Bogowie” oparty jest na prozie W. Goldinga „Władca much” pokazuje w twórczy sposób w jaki sposób w grupie rówieśniczej powstają mechanizmy wykluczenia i przemocy.

Spektaklom towarzyszyć będą warsztaty teatralne, które poprzez innowacyjne rozwiązania z zakresu pedagogiki teatralnej, otworzą pole do aktywnej dyskusji wszystkich stron zaangażowanych w lokalne działania edukacyjne. Ich celem jest zaangażowanie zarówno uczniów, jak i rodziców i nauczycieli do współpracy na rzecz niwelowania przemocy rówieśniczej. Trudna tematyka podejmowana w obu przedstawieniach stanie się punktem wyjścia do podjęcia rozmów i rzeczywistych działań, w wyniku których młody człowiek pozyska realne narzędzia poznawcze i behawioralne potrzebne w konfrontacji z sytuacjami przemocowymi przedstawionymi w spektaklach.

Harmonogram

01.03.2020-31.12.2020

Organizator

 DFOP

Latający Klub Wolontariatu Międzykulturowego (młodzież, klasy 7-8 oraz liceum) 

Oferta dla młodzieży klas 7-8 szkół podstawowych i liceum pozwalająca na zaangażowanie się w tutoring rówieśniczy, działania projektowe, wsparcie organizacji pozarządowych realizujących projekty międzykulturowe itp.). Rekrutacja do Klubu prowadzona będzie podczas warsztatów prowadzonych w ramach projektu, młodzież zostanie objęta szkoleniem i mentoringiem, zostanie jej zaoferowane wsparcie w realizacji zadań oraz w refleksji nad tym czego doświadczają.

Za działania w Latającym Klubie Wolontariatu pracować będzie facylitator, który odpowiedzialny będzie za Facylitator Młodzieżowego Klubu Wolontariatu (nazwę wymyślą uczestnicy) zajmie się:

 •  rekrutacją do klubu: social media, samorządy szkolne, pedagodzy
 •  współpracą z pedagogami ze szkół wrocławskich, w celu wyłonienia dzieci, które wymagają wsparcia wolontariuszy
 •  opracowaniem programu merytorycznego klubu (szkolenia dla zaangażowanej młodzieży)
 •  diagnozą potrzeb i przygotowaniem indywidualnych programów rozwoju zarówno wolontariuszy jak i beneficjentów
 •  współpracą z rodzicami
 •  promocją działań klubu – koordynacją pracy klubu
 •  konsultacjami i indywidualnym wsparciem
 • dokumentacją pracy i osiągnięć klubu

Harmonogram

03.02.2020-31.12.2020

Organizator

DFOP

Warsztaty dla młodzieży „Od stereotypów do dyskryminacji”   

 Warsztaty mają na celu zapobieganie powstawaniu uprzedzeń wobec innych. Pozwalają zrozumieć mechanizmy powstawania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz odnaleźć ich przejawy w różnych obszarach codziennego życia. Przekazują wiedzę na temat tego, jak reagować w sytuacji dyskryminacji, w tym mowy nienawiści. Kładą nacisk na rolę świadka i język równościowy. Uczą, jak używać języka niedyskryminującego, który nie pogłębia stereotypów związanych z innymi kulturami, religiami i mniejszościami społecznymi. Uczą budowania otwartej postawy otwartej u uczniów i uczennic.

Harmonogram

03.02.2020-31.12.2020

Organizator

DFOP

Kreatywnie przeciw nienawiści 

3 warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz przedstawicieli i przedstawicielek Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia (3 grupy po średnio 15 osób). Warsztaty składają się z dwóch części: warsztat przeciwko mowie nienawiści (3h) oraz warsztat kreatywnego pisania z końcową redakcją tekstów prowadzony metodą Loesje (6h) przez eksperta z grupy Loesje Polska. Efekty warsztatów w postaci haseł i tekstów promujących różnorodność, tolerancję i szacunek zostaną opublikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. 

Harmonogram

Warsztaty planowane są na wrzesień-październik 2020.

Organizator

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych/Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE

Oferta dla rodziców/opiekunów

Rodzice reagują 

2 dwudniowe treningi antydyskryminacyjne (16h lekcyjnych, średnio 15 uczestników/trening) dla co najmniej 30 rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży uczącej się we wrocławskich szkołach. Zakres tematyczny treningu to m.in. postrzeganie siebie i innych, mechanizmy funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń, dyskryminacja i metody jej przeciwdziałania, aspekty prawne mowy nienawiści i reagowanie na nienawiść. Celem treningów jest przygotowanie rodziców i prawnych opiekunów uczniów i uczennic do skutecznego rozpoznawania i reagowania na agresję, przemoc i mowę nienawiści wśród młodzieży i nie tylko. Treningi będą prowadzone przez doświadczonych trenerów i trenerki.

Harmonogram

Treningi planowane są na okres wrzesień-grudzień 2020 i będą odbywać się w systemie weekendowym.

Organizator:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych/Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE

Przewiń do góry