Menu Zamknij

Prezentacje kandydatur do Wrocławskiej Rady Kultury – drugie spotkanie Grupy Kultura Wrocław

Po raz kolejny spotka się Grupa Kultura Wrocław. Na spotkaniu 10 marca zaprezentowani zostaną kandydaci i kandydatki do Wrocławskiej Rady Kultury. Wydarzenie odbędzie się w ramach przygotowań do Wrocławskiego Kongresu Kultury. 

Drugie spotkanie Grupy Kultura Wrocław odbędzie się 10 marca w Centrum na Przedmieściu przy ul. Prądzyńskiego 39A we Wrocławiu. Do głównych celów GKW należy wyłonienie kandydatów i kandydatek do Wrocławskiej Rady Kultury, która zostanie wybrana 20 marca podczas Wrocławskiego Kongresu Kultury. Uczestnicy po krótkich prezentacjach i rozmowach z kandydatami do rady, będą debatować także nad modelem działania GKW po marcowym kongresie. 

Wrocławska Rada Kultury to nowatorska inicjatywa, która ma zdemokratyzować zarządzanie kulturą we Wrocławiu. Decyzje o organizacji wydarzeń kulturalnych w mieście były dotąd podejmowane przez urzędników samorządowych. W radzie obok urzędników zasiądą także artyści, instytucje kultury, animatorzy i organizacje pozarządowe – społeczna reprezentacja, która będzie odtąd współdecydować o kulturze. Strona społeczna i samorząd chcą w ten sposób zacieśnić współpracę i podejmować decyzję o kulturze w modelu partycypacji. 

Oryginalność wrocławskiego projektu polega na tym, że kandydaci do rady będą wyłaniani w powszechnych wyborach. Działalność rady będzie także corocznie weryfikowana i dyskutowana na Wrocławskim Kongresie Kultury, co ma zwiększyć transparentność jej działania. Wrocławska Rada Kultury będzie m.in. opiniować projekty kulturalne oraz wychodzić z własnymi propozycjami. Inicjatorzy liczą, że dialog w zarządzaniu kulturą przełoży się bezpośrednio na lepszą jakość oferty kulturalnej we Wrocławiu, większą jej różnorodność oraz dostępność, ale i wyrównanie szans twórców kultury.

Powołaną w marcu 2019 roku branżową Grupę Kultura Wrocław tworzą reprezentanci wrocławskiego środowiska kulturalnego. Główne inicjatywy GKW to powołanie Rady Kultury oraz organizacja Kongresu Kultury. Grupa została powołana na podstawie dwóch dokumentów z 2018 roku: „Wdrażanie strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 we Wrocławiu” oraz „Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+” . 

W obu spotkaniach Grupy Kultura Wrocław 25 lutego i 10 marca swój udział potwierdziły 53 osoby, z czego na marcowe spotkanie zgłosiło się 31 osób. Spotkania mają charakter otwarty. Zainteresowani tematem zarządzania kulturą we Wrocławiu mogą nadal dołączyć do obrad i dyskusji.

Przewiń do góry