Menu Zamknij

Pracuję na oświadczeniu, jak mogę legalnie kontynuować pracę po przepracowaniu 6 miesięcy?

Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Jeżeli wykonywałeś/aś pracę przez okres 6 miesięcy, kolejne oświadczenie możesz otrzymać tylko po upływie kolejnych 6 miesięcy. 

WAŻNE! W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną przepisy umożliwiają pracę u tego samego pracodawcy bez konieczności uzyskania nowych zezwoleń lub oświadczeń do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W pozaepidemicznych warunkach jeżeli zamierzasz kontynuować pracę u tego samego pracodawcy, może on złożyć wniosek o zezwolenie na pracę lub osobiście możesz złożyć wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Twoje zatrudnienie będzie legalnym do dnia wydania zezwolenia, jeżeli jednocześnie spełnisz poniższe warunki:

  • będziesz pracować na oświadczeniu na podstawie umowy o pracę nieprzerwanie przez co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę lub jednolitego zezwolenie na pracę i pobyt;
  • pracodawca złoży wniosek o zezwolenie na pracę lub osobiście złożysz wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu;
  • w razie otrzymania zezwolenia będziesz kontynuować pracę na warunkach nie gorszych, niż określonych w oświadczeniu (stanowisko i wynagrodzenie).

Pamiętaj, że okresy pracy u różnych pracodawców się sumują. Zmiana pracodawcy zawsze wiążę się z wyrobieniem nowego oświadczenia lub zezwolenia.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to dokument, który daje prawo do pracy w Polsce obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec nie dotyczą prac sezonowych.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu
Przewiń do góry