Menu Zamknij

Poszukujemy do naszego zespołu specjalisty ds. informacji i wsparcia dla obcokrajowców!

Poszukujemy do naszego zespołu specjalisty ds. informacji i wsparcia dla obcokrajowców!

Jeżeli masz doświadczenie w pracy z obcokrajowcami w zakresie poradnictwa prawno-informacyjnego, znasz biegle język angielski (mile widziana także biegła znajomość języka ukraińskiego), jesteś otwarty na inne kultury i lubisz pracę z ludźmi, jest to idealna oferta dla Ciebie!

Oferujemy możliwość  kreowania i realizacji projektów wspierających adaptacje obcokrajowców oraz  pracę w przyjaznym zespole i  wielokulturowym  środowisku.


Kluczowe kompetencje i umiejętnoś
ci :

 1. wykształcenie wyższe
 2. znajomość języków obcych (angielski w stopniu biegłym w mowie i piśmie, mile widziana także biegła znajomość języka ukraińskiego)
 3. doświadczenie w pracy z obcokrajowcami (obsługa informacyjna, poradnictwo, konsultacje)
 4. znajomość zagadnień formalno-prawnych dotyczących pobytu obcokrajowców w Polsce
 5. umiejętność tłumaczeń ustnych i pisemnych 

Dodatkowe kompetencje i umiejętności:

 1. umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych
 2. umiejętność przygotowywania materiałów informacyjno-promocyjnych
 3. umiejętność organizacji warsztatów i szkoleń
 4. samodzielność i kreatywność, zarządzanie projektami

Zakres realizowanych zadań

 1. Wsparcie informacyjno-konsultacyjne dla obcokrajowców w Punkcie Informacyjnym dotyczące spraw urzędowych i różnych aspektów życia codziennego we Wrocławiu (konsultacje osobiste telefoniczne, email)
 2. Organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje obcokrajowców ( m.in. zakres merytoryczny, wybór specjalistów, czynności organizacyjne)
 3. Przygotowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla obcokrajowców
 4. Prowadzenie strony internetowej i komunikacji w mediach społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb informacyjnych obcokrajowców w języku polskim, ukraińskim  i angielskim
 5. Kreowanie działań i narzędzi wspierających procesy adaptacyjne obcokrajowców w nowym środowisku w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby
 6. Współpraca z instytucjami, urzędami, organizacjami pozarządowymi w realizacji powierzonych zadań

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie

Nazwa i adres Zamawiającego: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, Zespół Dialogu Międzykulturowego

Zgłoszenia:

CV wraz z listem motywacyjnym oraz klauzuli informacyjnej należy składać na adres wielokultury@wcrs.wroclaw.pl  do dnia 12.08.2019 r.

Prosimy o załączanie do oferty poniższej wypełnionej i podpisanej klauzuli informacyjnej:

Klauzula informacyjna

 

Przewiń do góry