Menu Zamknij

PIT w pigułce, czyli o czym musi wiedzieć każdy

PIT (z ang. Personal Income Tax) to podatek dochodowy od osoby fizycznej. Zgodnie z polskim prawem, od 1 lutego do 30 kwietnia każdego roku, pracownik, który osiągnął dochód w Polsce w ciągu poprzedniego roku, ma obowiązek złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe – PIT za poprzedni rok kalendarzowy.

Istnieje kilka rodzajów deklaracji podatkowych. Najczęściej spotykanym rodzajem jest PIT-37. Powinieneś złożyć PIT-37, jeżeli pracujesz na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło. Pracodawca do końca lutego jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi PIT-11. W tym formularzu znajdziesz m.in. informacje o tym, ile zarobiłeś w poprzednim roku i jaki podatek został już odprowadzony przez pracodawcę. 

Zazwyczaj deklarację musisz złożyć do 30 kwietnia bieżącego roku. 

Możesz rozliczyć PIT na trzy sposoby:

  • przez Internet,
  • wypełnić papierową deklarację, którą wrzucisz do urny, znajdującej się przed twoim urzędem skarbowym, 
  • wypełnić papierową deklarcję i wysłać pocztą na adres właściwego urzędu. 

Szybkim i wygodnym sposobem rozliczenia PIT jest złożenie deklaracji online. Wyjaśniamy krok po kroku, jak rozliczyć PIT na rządowej platformie e-Urząd Skarbowy. 

  1. W serwisie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/pit/ wybierz e-Urząd Skarbowy.
  2. Zaloguj się. Możesz to zrobić za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektornicznej. Albo po prostu wpisz swoje dane: PESEL lub NIP, datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za 2019 rok, kwotę przychodu z informacji od pracodawcy za 2020 rok (np, PIT-11).
  3. Wybierz Twój e-PIT.
  4. Sprawdz swoje dane. Możesz zmienić dane, jeżeli nie są poprawne, zmienić sposób rozliczenia (np, wspólnie z małżonkiem), wskazać organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku.
  5. Zaakceptuj i wyślij zeznanie.
  6. Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Wszystkie potrącenia podatkowe z wynagrodzenia nazywane są zaliczkami. Jeśli kwota zaliczki będzie niższa niż należny podatek, będziesz musiał zapłacić dodatkowy podatek, a jeśli wyższa – urząd skarbowy zwróci Ci podatek na konto.

Pamiętaj, że możesz skorzystać z przysługujących Ci ulg podatkowych, żeby otrzymać wyższy zwrot lub zapłacić niższy podatek. Może to być między innymi ulga na dziecko, ulga dla krwiodawcy, ulga internetowa lub rehabilitacyjna.

Jeśli masz poniżej 26. roku życia i nieprzekraczasz progu 85 528 zł brutto w roku podatkowym, masz prawo skorzystać z ulgi dla młodych, tzw. zerowego PIT. Oznacza to całkowite zwolnienie z PIT.

Jeżeli wypełniając zeznanie internetowo pomylisz się albo zapomnisz zmienić adres lub dodać ulgę, nie trzeba wypełniać PIT ponownie. Wystarczy złożyć korektę i poprawić dane. Informacje o tym, jak dokonać korekty deklaracji podatkowej znajdziesz tutaj.

Przewiń do góry