Menu Zamknij

Pełnomocnik ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego

Zdjęcie Olgi Chrebor

W marcu 2019 roku Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Pełnomocnika Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego. Jest nim Olga Chrebor (zdjęcie obok), która od lat zajmuje się społecznością ukraińską we Wrocławiu.

Do zadań Pełnomocnika należy podejmowanie działań w zakresie wspierania mniejszości ukraińskiej oraz obywateli Ukrainy, którzy wyrazili zamiar osiedlenia się i świadczenia pracy na terenie Wrocławia, w procesie ich adaptacji i integracji społecznej poprzez:

  • zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa,
  • wspieranie procesów edukacyjnych, w tym nauki języka polskiego,
  • wspieranie działań kulturalnych oraz innych inicjatyw i projektów mających na celu współpracę międzykulturową,
  • innych wynikających z bieżącej analizy problemów i potrzeb.

Ponadto, Pełnomocnik współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i gospodarczymi oraz innymi podmiotami. Reprezentuje też Miasto i Prezydenta Wrocławia w kontaktach z podmiotami, organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach dotyczących zadań określonych w niniejszym zarządzeniu.

Pełnomocnik przyjmuje w środy we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego po uprzednim umówieniu spotkania mailowo na adres: pelnomocnikua@um.wroc.pl

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław


W sprawach indywidualnych związanych ze sprawami urzędowymi (legalizacji pobytu i pracy, przedłużenie wizy, uzyskanie obywatelstwa itp.), codziennymi (służba zdrowia, edukacja itp.) oraz sprawami wymagającymi poradnictwa prawnego prosimy o kontakt z punktem informacji i aktywności obcokrajowców WroMigrant.

WroMigrant. Information and Activity Space For Foreigners
pl. Dominikański 6 
50-159 Wrocław
Tel. +48 71 77 24 950
wromigrant@wcrs.wroclaw.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek, godz. 9.00 – 16.00

Informacje i porady udzielane są telefonicznie oraz mailowo w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Przewiń do góry