Menu Zamknij

Pełnomocnik ds. Mieszkańców Pochodzenia Białoruskiego

W wrześniu 2020 roku Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Pełnomocnika Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Białoruskiego. Została nim Tatsiana Andrushka.

Do zadań Pełnomocnika należy podejmowanie działań w zakresie wspierania mniejszości białoruskiej oraz obywateli Baiłorusi, którzy wyrazili zamiar osiedlenia się i świadczenia pracy na terenie Wrocławia, w procesie ich adaptacji i integracji społecznej poprzez:

  • zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa,
  • wspieranie procesów edukacyjnych, w tym nauki języka polskiego,
  • wspieranie działań kulturalnych oraz innych inicjatyw i projektów mających na celu współpracę międzykulturową,
  • innych wynikających z bieżącej analizy problemów i potrzeb.

Ponadto, Pełnomocnik współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i gospodarczymi oraz innymi podmiotami. Reprezentuje też Miasto i Prezydenta Wrocławia w kontaktach z podmiotami, organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach dotyczących zadań określonych w niniejszym zarządzeniu.

Kontakt: pelnomocnikby@um.wroc.pl.


W sprawach indywidualnych związanych ze sprawami urzędowymi (legalizacji pobytu i pracy, przedłużenie wizy, uzyskanie obywatelstwa itp.), codziennymi (służba zdrowia, edukacja itp.) oraz sprawami wymagającymi poradnictwa prawnego prosimy o kontakt z punktem informacji i aktywności obcokrajowców WroMigrant.

WroMigrant. Punkty informacji i aktywności migrantów/ek
pl. Dominikański 6 
50-159 Wrocław
Tel. +48 71 77 24 950
wromigrant@wcrs.wroclaw.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek, godz. 9.00 – 16.00

Informacje i porady udzielane są telefonicznie oraz mailowo w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Przewiń do góry