Menu Zamknij

Nagroda Międzykulturowa 2020 dla projektów społecznych wspierających dialog międzykulturowy

Austriackie Federalne Ministerstwo Europy i Spraw Międzynarodowych ogłosiło nabór do 7 edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Międzynarodową. Nagrodę otrzymają projekty charakteryzujące się innowacyjnością oraz skutecznością w oddziaływaniu projektu na rozwój dialogu międzykulturowego.

W poprzednich edycjach konkursu nagroda dwa razy trafiła do Polski. W 2017 roku inicjatywa Chlebem i Solą otrzymała Nagrodę Miedzykulturową w kategorii MEDIA za projekt portalu informacyjnego www.uchodzcy.info a w roku 2015 fundacja Humanity in Action Polska została nagrodzona w kategorii NAJLEPSZY AKTUALNY PROJEKT za “Kongres Strefa Inter@kcji”.

Czym jest Intercultural Achievement Award (IAA)?
To projekt, którego głównym celem jest wspieranie dialogu międzykulturowy. Konkurs o Nagrodę Międzykulturową otwarty jest dla wszystkich, którzy we współistnieniu międzykulturowym widzą szansę na rozwój społeczny i pragną z tej szansy skorzystać. Docenione zostaną te osoby i organizacje, które wypracują nowe drogi w dialogu międzykulturowym. Ważne jest również aktywne działanie i radzenie sobie z bieżącymi wyzwaniami, a także szerzenie dialogu kultur i religii przez swoją obecność w mediach.

Warto pamiętać, że w obliczu kryzysu wywołanego COVID19, szczególnie ważną rolę odegrają projekty pokazujące, jak radzić sobie z wprowadzonymi ograniczeniami i konsekwencjami, z jakimi wiążą się te ograniczenia, dla życia społecznego, zwłaszcza osób o zróżnicowanym pochodzeniu oraz przynależących do różnych grup społecznych.

Nagroda Międzykulturowa przyznana zostanie za projekty w czterech kategoriach działań, które realizowane są przez organizacje lub przez osoby prywatne w następujących dziedzinach: media/dziennikarstwo, sztuka/kultura, młodzież, prawa człowieka i edukacja obywatelska. 
Do konkursu zgłaszać można zarówno projekty, które znajdują się w fazie realizacji, jak i te które zostały zakończone (również projekty zgłoszone w latach poprzednich, które nie otrzymały Nagrody).

Kto może ubiegać się o Nagrodę Międzykulturową?
Konkurs adresowany jest do organizacji non-profit (w tym organizacji pozarządowe, stowarzyszenń, fundacji, społecznych organizacji edukacyjnych, organizacji religijnych), organizacji sektora prywatnego, osób prywatnych i spółek cywilnych. Wyłączone z udziału są organizacje rządowe, instytucje naukowe i badawcze oraz instytucje międzynarodowe.

Każda kategoria objęta jest odmiennymi kryteriami wyboru. W ramach kategorii przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 5.000 – 10.000 Euro.
Termin składania aplikacji: 15. czerwca 2020 drogą mailową na adres: dialog@bmeia.gv.at.

Po szczegółowe infomracje wraz z formularzami zgłoszeniowymi zapraszamy na stronę Ministestwa pod linkiem
Informacje w języku polskim znajdują się w zakładce GRANTY na stronie:

 

Przewiń do góry