Menu Zamknij

Międzynarodowy Klub Mozaika

PL

Mozaika, czyli międzynarodowy klub sąsiedzki stawia sobie za cel nauczanie języka polskiego naszych obcojęzycznych sąsiadów. W większości są to osoby pochodzenia ukraińskiego, ale nie tylko. Nauka języka jest niezwykle ważnym zagadnieniem, z którym zmaga się większość imigrantów i reemigrantów. Szczególnie ważne jest to w przypadku dzieci, które chodząc do szkoły przeżywają liczne trudności w adaptacji, a nieznajomość języka pogłębia ich poczucie wyobcowania. Chcemy więc pomóc im w odnalezieniu się w nowym środowisku – poprzez kurs języka polskiego połączony z szeregiem działań wspierających integrację (zajęcia ogrodnicze i kulinarne).

Harmonogram wydarzeń

W ramach projektu odbędą się:

  • cotygodniowe lekcje języka polskiego dla grup zróżnicowanych pod względem poziomu oraz wieku,
  • zajęcia integracyjne – ogrodnicze i kulinarne,
  • piknik rodzinny

UA

Міжнародний клуб Мозаїка, чи міжнародний сусідський клуб має на меті навчити польській мові наших іноземних сусідів. В основному це люди українського походження, але не тільки. Вивчення мови є надзвичайно важливим питанням, з яким бореться більшість іммігрантів та осіб які повернулися з-за кордону. Це особливо важливо у випадку, коли діти, які ходять до школи, відчувають численні труднощі з адаптацією, а незнання мови поглиблює їх почуття відчуженості. Тож ми хочемо допомогти їм знайти своє місце у новому середовищі – через курс польської мови, поєднаний із низкою заходів з інтеграції (заняття по садівництву та кулінарії). 

Розклад заходів 

Проект буде включати:  щотижневі уроки польської мови для різних за рівнем та віком груп, інтеграційні заняття – садівництво та кулінарія, сімейний пікнік Організатор. 

Organizator

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
Tel.: 665 468 505

edukacja.krytyczna@gmail.com
edukacjakrytyczna.pl
facebook.com/StowarzyszenieEdukacjiKrytycznej

Przewiń do góry