Menu Zamknij

Mid-Term Regional Consultation w Mediolanie

Od wczoraj jesteśmy w Mediolanie- mieście mody, piłki nożnej, duchów Caravaggia i Leonarda da Vinci, a od wczoraj także dyskusji i warsztatów z zakresie migracji, uchodźstwa oraz integracji społeczno-gospodarczej zorganizowanej przez IOM – UN Migration.

Uczestniczymy w wydarzeniu „Mid-Term Regional Consultation”, gdzie wraz z przedstawicielami ponad 35 miast UE, Komisji Europejskiej, ministerstw krajowych, krajowych stowarzyszeń i instytutów badawczych omawiamy sposoby radzenia sobie z wieloma wyzwaniami, przed którymi stoją władze lokalne, związanymi z integracją społeczną i gospodarczą migrantów.

Spotkanie odbywa się w klimatycznej, postindustrialnej Fabbrica del Vapore.

Organizator: IOM – UN Migration w ramach projektu ADMin4ALL Supporting Social Inclusion of Vulnerable Migrants in Europe.

ADMin4ALL to projekt finansowany przez Unię Europejską, który ma na celu wzmocnienie kompetencji instytucji samorządowych w zakresie integracji społeczno-gospodarczej migrantów. Projekt opiera się na Celach Zrównoważonego Rozwoju, które wzywają społeczność międzynarodową do „uczynienia miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi i sprzyjającymi włączaniu społecznemu”. Projekt ma na celu wsparcie władz miejskich, jak również innych lokalnych instytucji i podmiotów niepaństwowych w zapewnieniu odpowiednich usług, dopasowanych do nowych, zróżnicowanych i rosnących populacji na obszarach miejskich w całej Unii Europejskiej.

Przewiń do góry