Menu Zamknij

Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich: spotkanie sieciujące

Jesteś liderką lub liderem nieformalnej grupy reprezentującej migrantów, mniejszość etniczną lub narodową? A może działasz w doświadczonej organizacji pozarządowej migrantów, migrantek lub tzw. „ustawowych” przedstawicieli mniejszości? Czas połączyć siły!  Już 15 czerwca 2021 o godz. 15.00 Kalejdoskop Kultur zaprasza na pierwsze spotkanie sieciujące powstającej Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich.

Organizacje pozarządowe migrantów i migrantek, a także lokalne zrzeszenia i grupy osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych napotykają na różne wyzwania: od problemów lokalowych, przez kwestie związane z możliwościami kadrowymi i kompetencyjnymi, promocyjnymi, aż po zmagania z finansowaniem bieżących działań. Stworzenie wspólnej platformy, która pomagałaby w nagłaśnianiu  inicjatyw i kierunków rozwoju oraz stymulowała współpracę między środowiskiem mniejszości „ustawowych”, czyli obywateli Polski i migrantów to  główny cel powołania Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich. 

Pierwsze spotkanie powstającej koalicji odbędzie się 15 czerwca 2021, o godzinie 15:00 na platformie Zoom. Aby wziąć w nim udział, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy: forms.gle/5uGYQEZ8LEUE8Kta6. Nie musisz należeć do formalnej organizacji, wystarczy, że działasz w ramach lub na rzecz grupy złożonej z migrantów i migrantek lub przedstawicielek i przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych.

Cele pierwszego spotkania:

  • poznać się nawzajem: podzielić potrzebami, perspektywami i oczekiwaniami wobec Koalicji,
  • przedstawić ofertę Koalicji, z której możecie skorzystać w ciągu najbliższych 2 lat, by wzmocnić swoje organizacje, podnieść kompetencje liderów, promować swoje inicjatywy a także je sfinansować,
  • wypracować podstawowe zasady funkcjonowania Koalicji oraz jej cele długofalowe.

Spotkania Koalicji odbywać się będą w języku polskim, ale jeśli nie władasz nim na poziomie wystarczającym na udział w spotkaniu – zgłoś  taką potrzebę. W razie pytań uzupełniających – pisz: lesya@kalejdoskopkultur.pl

O Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich

Projekt KOMM to zróżnicowana oferta działań rozpisanych na kilka etapów, w których organizacje mogą uczestniczyć w zależności od swoich potrzeb. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wziąć udział w kursie animatorów mniejszości i migrantów skierowanym do początkujących liderów, skorzystać z mentoringu dla organizacji i grup nieformalnych, zrealizować swój pomysł w ramach inkubatora inicjatyw migrancko-mniejszościowych, wziąć udział w Forum Partnerstwa i Integracji lub otrzymać wsparcie promocyjne w postaci oryginalnego portretu filmowego swojej inicjatywy.

Dwuletni projekt KOMM Kalejdoskop Kultur realizuje w szerokim partnerstwie organizacji z Polski, wspólnie z Fundacją Nasz Wybór z Warszawy, Fundacją Zustricz z Krakowa oraz przemyskim oddziałem Związku Ukraińców w Polsce. Działania w ramach projektu będą realizowane w 4 regionach, w których zlokalizowane są organizacje mniejszościowe i migranckie, tj. w województwach dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim i podkarpackim.

Przewiń do góry