Menu Zamknij

Klasy przygotowawcze w czasie pandemii

Kiedy kilka lat temu zastanawialiśmy się we Wrocławiu nad tym, jak zadbać o dzieci nie znające języka polskiego, a chodzące do wrocławskich szkół, pojawił się pomysł stworzenia klas przygotowawczych. W międzyczasie udało się we wrześniu 2019 roku otworzyć takie klasy w 7 wrocławskich szkołach. Była to najwyższa liczba w Polsce. Teraz przed tym pilotażem stanęło dodatkowe wyzwanie – nauka zdalnej języka polskiego jako obcego.

Manuela Pliżga-Jonarska

Do klas przygotowawczych przyszły dzieci i młodzież, które dopiero zaczynały uczyć się w polskiej szkole i nie znały dobrze języka polskiego. Najwięcej było tych z Ukrainy, choć uczęszczały także uczniowie z Australii, Rosji, Konga czy Brazylii. Nauka jest bezpłatna i trwa od miesiąca do roku.

Zależało nam na nauce podstaw języka polskiego, dlatego tych lekcji było kilkanaście w tygodniu. Chcieliśmy, aby dzieci np. umiały się przedstawić czy też znały wyrażenia przydatne w szkole, jak „tabliczka mnożenia” czy „trójkąt równoramienny”.

Równie ważne było dla nas poczucie komfortu nowych uczniów. Wielu z nich, przyjeżdżając do Polski, zostawiło w swoim kraju przyjaciół, znajomych, rodzinę. Niełatwo im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Organizowaliśmy także np. projekty integracyjne i zajęcia na terenie miasta tak, aby potrafiły się po nim poruszać. I wiedziały, jak kupić znaczek na poczcie czy korzystać z komunikacji miejskiej.

Jak obecnie radzą sobie dzieci z klas przygotowawczych i ich rodzice w czasie zamknięcia szkół? Czy uczestniczą w lekcjach online? Czy może wyjeżdżają z Wrocławia?

Z informacji uzyskanych od 7 szkół – wszystkie 20 klasy przeszły na naukę online. Uczniowie w miarę swoich możliwości uczestniczą w lekcjach za pomocą komputerów i telefonów komórkowych. Pojawiają się problemy techniczne – brak komputera, brak wiedzy technicznej brak internetu. Staramy się powoli łatać te braki – dzięki zaangażowaniu samych wychowawców, dyrektorów szkół, urzędników. Dla równowagi dość sprawnie idzie nauka – dzięki kreatywności i zaangażowaniu samych nauczycieli oraz współpracy z rodzicami dzieci.

Ponadto, od kwietnia trwają konsultacje online dla nauczycieli z klas przygotowawczych, podczas których wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, dobrymi praktykami, informacjami na temat tego, jak obecnie funkcjonują ich uczniowie. W konsultacjach udział biorą także specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 we Wrocławiu, którzy dzielą się cennymi wskazówkami dotyczącymi radzenia sobie z trudnymi emocjami i wyzwaniami wychowawczymi.

Warto podkreślić, że współpraca odbywa się także we współpracy z dyrektorkami 7 szkół (jednej ponadpodstawowej oraz 6 podstawowych). Pozytywne relacje między placówkami powodują, że łączą je nie tylko wspólne zadania, ale też bardzo dobra współpraca i wzajemne wsparcie w sytuacjach wyzwań. Cennym elementem tej współpracy jest też bliska obecność i osobiste zaangażowanie pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia – jako organu prowadzącego. Urzędnicy chwalą dyrektorów za ich zaangażowanie i wrażliwość kulturową. Dyrektorzy podkreślają, że sukcesem klas jest wspaniała kadra nauczycieli. Nauczyciele chwalą rodziców i dzieci. Miło słuchać wszystkich pozytywnych opinii, bo niewątpliwie wpływa to na sukces całego pilotażowego projektu.

Jak wskazuje Pani dr Małgorzata Jaszczuk-Surma, jedna z wychowawczyń w klasie przygotowawczej w Szkole Podstawowej Nr 83 – „Trudno będzie się pożegnać z moimi uczniami gdy przejdą już do klas regularnych od września”. W specjalnej audycji w Radiu Rodzina można posłuchać więcej o tym jak obecnie wygląda nauka w czasie pandemii.

Na szczęście, planowane jest kontynuowanie wsparcia dzieci i rodzin obcojęzycznych. W maju rozpocznie się rekrutacja do nowych klas przygotowawczych i liczymy na to, że nie tylko nie wyjadą obecni nasi uczniowie, ale, że płynnie przejdą do klas polskich, a na ich miejscu pojawią się nowi, bo Wrocław, mimo pandemii, nadal pozostaje miastem otwartym.

Warto wspomnieć, że w tym trudnym okresie wsparcie oferuje WCRS w ramach stworzonej listy z najważniejszymi informacjami (Wsparcie dla klas przygotowawczych w okresie pandemii)

Przewiń do góry