Menu Zamknij

Jestem obywatelem Wielkiej Brytanii. Co powinienem zrobić po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej? Jak mogę przedłużyć lub zalegalizować swój pobyt w Polsce?

Jeżeli jesteś BENEFICJENTEM UMOWY WYSTĄPIENIA – masz czas do końca 2021 r. na złożenie odpowiednich dokumentów w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w zależności od sytuacji.

Przykład 1.

Przebywałem/am w Polsce przed 31.12.2020 co najmniej 5 lat i jestem w stanie udokumentować ciągłość swojego pobytu.

→ Złóż wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Przykład 2.

Posiadam już ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE.

→  Złóż wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu lub o wymianę/wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

Przykład 3.

Przebywałem/am w Polsce przed 31.12.2020 i jeszcze nie złożyłem/am wniosku o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu. Zamierzam przebywać w Polsce powyżej 90 dni.

→ Złóż, nie później niż do dnia 31.12.2021 roku, wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Jeżeli NIE jesteś BENEFICJENTEM UMOWY WYSTĄPIENIA.

Przykład 4.

Przyjechałem/am do Polski po 31.12.2020 i zamierzam przebywać w Polsce dłużej, niż 90 dni. 

→ Złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie ustawy o cudzoziemcach przed upływem 90-dniowego pobytu w ramach ruchu bezwizowego w Polsce.

Przewiń do góry